Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Grzybowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2301:W01Z01;P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11

Rozdział 1
Zmiana prawa (ustalenia pojęciowe) | str. 25


1.1. Przedmiot zmiany prawa | str. 25

1.1.1. Elementy systemu prawa a zmiana prawa | str. 25

1.1.2. Zmiana tekstu prawnego a zmiana normatywna | str. 37

1.2. Zakres zmiany normatywnej | str. 43

1.3. Przyczyny zmiany normatywnej | str. 47

1.3.1. Relacje systemowe | str. 47

1.3.2. Formy zmiany normatywnej | str. 55

1.4. Zmiana prawa a jego interpretacja (pierwsze przybliżenie) | str. 70

Rozdział 2
Wykładnia odwołująca się do zmiany prawa | str. 82


2.1. Ujęcie statyczne a ujęcie dynamiczne w interpretacji | str. 82

2.2. Wykładnia celowościowa (funkcjonalna) | str. 91

2.3. Wykładnia historyczna | str. 99

2.4. Wykładnia "zgodna" | str. 110

Rozdział 3
Sytuacje zmian tekstu prawnego | str. 117


3.1. Stanowienie | str. 117

3.2. Derogacja | str. 128

3.2.1. Działanie prawodawcy pozytywnego | str. 128

3.2.2. Działanie prawodawcy negatywnego | str. 133

3.3. Nowelizacja | str. 150

3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 150

3.3.2. Nowelizacja jako zmiana prawotwórcza | str. 153

3.3.3. Nowelizacja jako zmiana nieprawotwórcza | str. 163

Rozdział 4
Zmiana tekstu prawnego jako argument w dyskursie interpretacyjnym | str. 178


4.1. Domniemanie prawotwórczego charakteru zmiany tekstu prawnego | str. 178

4.2. Wymóg uzasadniania decyzji interpretacyjnej odnoszącej się do skutków zmiany tekstu prawnego | str. 190

4.3. Wzruszenie domniemania normatywności zmiany tekstu prawnego | str. 201

4.4. Konsekwencje wadliwej oceny skutków zmiany tekstu prawnego | str. 210

Zakończenie | str. 217

Summary | str. 223

Bibliografia | str. 227

Wykaz orzeczeń | str. 255


Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia wpływu zmian prawa na jego wykładnię w ujęciu teoretycznoprawnym. Jest próbą uporządkowania podstawowych pojęć dotyczących zmiany prawa, jej przedmiotu, możliwego zakresu i przyczyn, jak również charakterystyki wykładni odwołującej się do zmiany prawa. Przedstawiono w niej sposoby wykorzystania przez prawników argumentu ze zmiany tekstu prawnego w jego interpretacji.

Tezy publikacji zilustrowano bogatym materiałem judykacyjnym, wykorzystując kilkaset orzeczeń sądów administracyjnych i powszechnych oraz trybunałów.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do teoretyków prawa, sędziów, urzędników administracji publicznej zajmujących się stosowaniem prawa, a także przedstawicieli zawodów prawniczych i praktyków, którzy w swojej działalności spotykają się z omawianym zagadnieniem. Może również okazać się przydatna dla dogmatyków opracowujących wyjaśnienia i komentarze do tekstów aktów prawnych i w tym kontekście analizujących zmiany legislacyjne.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4459-3 , Format: B6 (125 x 176 mm) , 272
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2301:W01Z01;P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów