Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2013 r.
Kod: KAM-2261:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 17


Dobrosława Antonów
Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego | str. 19

Dagmara Dominik-Ogińska
Zawieszenie kontroli podatkowej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych | str. 34

Katarzyna Kopyściańska
Zasady wszczynania kontroli podatkowej | str. 46

Radosław Kujawiński
Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego w związku z kontrolą podatkową lub postępowaniem kontrolnym w świetle zasad ogólnych postępowania podatkowego | str. 56

Lidia Zacharko
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako wskazówka do stosowania przepisów podatkowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (kilka uwag dyskusyjnych) | str. 74

Sabina Stocka
Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa - wybrane zagadnienia | str. 85

Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz
Kontrola społeczna w postępowaniu podatkowym na przykładzie organizacji społecznej | str. 99

Gerard Czech
Zmiana upoważnienia w trakcie postępowania kontrolnego - studium przypadku | str. 114

Jadwiga Glumińska-Pawlic
Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Kilka uwag na tle ustawy o finansach publicznych | str. 123

Ewa Janik
Tajemnica skarbowa - głos w dyskusji | str. 136

Krzysztof Kandut
Problematyka kontroli skarbowej źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych | str. 152

Tomasz Maruszewski
Prewencyjna rola kontroli skarbowej | str. 167

Andrzej Melezini
Prawne instrumenty ujawniania korupcji przez kontrolę skarbową | str. 192

Krzysztof Flis
Kontrola niektórych wyrobów akcyzowych - najważniejsze zmiany w nadzorze nad wyrobami szczególnie wrażliwymi | str. 205

Andrzej Gorgol
Wyzwania teoretyczne i praktyczne związane z istotą szczególnego nadzoru podatkowego | str. 217

Grzegorz Musolf
Kontrole Służby Celnej w podmiotach branży hazardowej od 31 października 2009 roku | str. 230

Tomasz Nowak
Kontrola transportu drogowego przez służbę celną - wybrane zagadnienia | str. 243

Karol Piech
Kontrola zgłoszeń celnych jako element systemu kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą | str. 257

Wybrana bibliografia | str. 277

Redaktorzy naukowi | str. 285

Ukryj

Opis:

W opracowaniu po raz pierwszy w literaturze zaprezentowane zostały problemy kontroli z trzech rożnych obszarów: kontroli podatkowej, skarbowej oraz celnej. Na szczególną uwagę zasługuje kompleksowa analiza problematyki kontroli podejmowanej przez organy celne, których obecna działalność wykracza daleko poza tradycyjnie rozumianą kontrolę celną towarów przekraczających granice Unii Europejskiej.

W monografii szczegółowo omówiono m.in. takie kwestie, jak:

  • podstawowe różnice pomiędzy kontrolą podatkową a kontrolą skarbową,
  • problemy związane z wszczęciem kontroli podatkowej,
  • zakres uprawnień organów celnych w zakresie transportu drogowego,
  • problematyka kontroli programów finansowych, w których wykorzystywane są środki unijne,
  • studium przypadków dotyczące zawieszenia kontroli podatkowej oraz zmiany upoważnienia w trakcie postępowania kontrolnego.
Publikacja została napisana przez praktyków, podejmuje rzeczywiste problemy występujące w toku postępowań kontrolnych, a stanowiska autorów poparte są orzeczeniami judykatury i poglądami doktryny, przy jednoczesnym sformułowaniu postulatów de lege ferenda.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, radców prawnych, agentów celnych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty, których może dotyczyć kontrola organów podatkowych, skarbowych i celnych. Zainteresuje również pracowników administracji podatkowej, skarbowej i celnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4409-8 , Format: B6 (125 x 176 mm) , 288
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki dochodowe
Kod: KAM-2261:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów