Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dariusz Strzelec,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: KAM-2317;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 108,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,01 zł. ( Oszczędzasz: 10,89 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego. Pojęcie i rodzaje dowodów w sprawach podatkowych. Procedury pozyskiwania dowodów | str. 15


1.1. Regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego - ujęcie historyczne | str. 15

1.2. Pojęcie dowodu. Rodzaje dowodów w sprawach podatkowych | str. 31

1.3. Procedury pozyskiwania dowodów w sprawach podatkowych | str. 42

Rozdział 2
Zasady postępowania dowodowego | str. 50


2.1. Rola zasad ogólnych postępowania podatkowego w postępowaniu dowodowym | str. 50

2.2. Ciężar dowodu w sprawach podatkowych | str. 57

2.3. Przeprowadzanie dowodów w sprawach podatkowych | str. 70

2.4. Formalna poprawność postępowania dowodowego | str. 76

2.5. Swobodna ocena dowodów w sprawach podatkowych | str. 80

2.6. Równa moc dowodowa środków dowodowych w sprawach podatkowych | str. 85

2.7. Prawa strony w związku z prowadzonym postępowaniem dowodowym | str. 89

Rozdział 3
Księgi podatkowe jako dowód w sprawach podatkowych | str. 96


3.1. Rodzaje ksiąg podatkowych | str. 97

3.2. Domniemanie rzetelności i niewadliwości ksiąg podatkowych | str. 104

3.3. Rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych | str. 105

3.4. Podważenie szczególnej mocy dowodowej ksiąg podatkowych | str. 113

3.5. Szacowanie podstawy opodatkowania jako możliwa konsekwencja odrzucenia ksiąg podatkowych | str. 118

3.5.1. Istota szacowania podstawy opodatkowania | str. 118

3.5.2. Przesłanki szacowania podstawy opodatkowania | str. 120

3.5.3. Metody szacowania podstawy opodatkowania | str. 126

Rozdział 4
Dowody z dokumentów w sprawach podatkowych | str. 136


4.1. Dokumenty prywatne jako dowód w sprawach podatkowych | str. 137

4.1.1. Deklaracje podatkowe | str. 137

4.1.2. Inne dokumenty prywatne | str. 139

4.1.3. Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych | str. 145

4.1.3.1. Wymogi dokumentacyjne | str. 145

4.1.3.2. Konsekwencje podatkowe braku dokumentacji | str. 147

4.2. Dokumenty urzędowe jako dowody w sprawach podatkowych | str. 149

4.2.1. Regulacje dotyczące dokumentów urzędowych | str. 149

4.2.2. Wątpliwości wokół dokumentów urzędowych jako dowodów w sprawach podatkowych | str. 152

Rozdział 5
Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia strony postępowania | str. 156


5.1. Zeznania strony postępowania | str. 156

5.2. Wyjaśnienia strony postępowania | str. 159

5.3. Oświadczenia o stanie majątkowym strony postępowania | str. 161

5.4. Oświadczenia strony postępowania złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej | str. 169

Rozdział 6
Dowody z zeznań świadków w sprawach podatkowych | str. 172


6.1. Regulacje prawne dotyczące dowodu z zeznań świadków | str. 172

6.2. Zakazy dowodowe dotyczące świadków | str. 174

6.3. Wykorzystanie dowodów z zeznań świadków w sprawach podatkowych | str. 177

6.3.1. Wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków | str. 177

6.3.2. Wątpliwości dotyczące dopuszczenia przez organ dowodu z zeznań świadków | str. 180

Rozdział 7
Dowody z oględzin w sprawach podatkowych | str. 186


7.1. Regulacje prawne dotyczące oględzin | str. 186

7.2. Wykorzystanie dowodów z oględzin w sprawach podatkowych | str. 188

Rozdział 8
Dowody z opinii biegłych w sprawach podatkowych | str. 190


8.1. Regulacje dotyczące dowodów z opinii biegłych w sprawach podatkowych | str. 190

8.2. Wykorzystanie dowodów z opinii biegłych w sprawach podatkowych | str. 196

Rozdział 9
Informacje podatkowe uzyskane w trybie określonym przepisami ordynacji podatkowej | str. 201


9.1. Informacje podatkowe przekazywane przez przedsiębiorców | str. 202

9.2. Informacje podatkowe przekazywane przez organy administracji | str. 203

9.3. Informacje podatkowe przekazywane przez sądy, komorników oraz notariuszy | str. 205

9.4. Informacje podatkowe przekazywane przez instytucje finansowe | str. 207

Podsumowanie | str. 213

Wykaz orzecznictwa | str. 217

Bibliografia | str. 229


Ukryj

Opis:

Książka dotyczy kluczowego zagadnienia procedury podatkowej, jakim jest wykorzystywanie dowodów w sprawach podatkowych, oraz najczęściej pojawiających się problemów w tym zakresie. Autor dokonuje analizy obowiązujących regulacji, konfrontując je z orzecznictwem sądów administracyjnych, przedstawia jednocześnie, w jaki sposób regulacje te zmieniały się na przestrzeni lat. Podejmuje również próbę interpretacji zagadnień kontrowersyjnych, nawet jeśli jest to związane z formułowaniem uwag krytycznych pod adresem praktyki administracji podatkowej, a niekiedy również orzecznictwa sądów administracyjnych. W publikacji, przedstawiając problematykę dowodów, analizie poddano wiele najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych.

Analiza przemian następujących w obszarze przepisów proceduralnych od okresu międzywojennego, jak również skonfrontowanie obowiązujących przepisów z praktyką orzeczniczą mogą być przyczynkiem do dyskusji na temat kształtu przyszłego postępowania dowodowego w sprawach podatkowych. Dla pracowników aparatu skarbowego publikacja stanowić może źródło wiedzy, jak wyeliminować nieprawidłowości w codziennej praktyce. Doradcom podatkowym, radcom prawnym i adwokatom zajmującym się prawem podatkowym lub reprezentującym podatnika w trakcie postępowania dostarczy argumentów w dyskusji z aparatem skarbowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4544-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 240
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2317;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów