Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo karne. Diagramy

Publikacja prezentuje zasady i instytucje prawa karnego materialnego w postaci krótkiej informacji tekstowej, a także za pomocą tabel i wykresów.

więcej

Autorzy: Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara,
Seria:  Diagramy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2194:W02D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1. Pojęcie prawa karnego, jego zasady i funkcje | str. 15
1.1. Pojęcie prawa karnego | str. 15
1.2. Struktura kodeksu karnego | str. 16
1.3. Zasady prawa karnego | str. 16
1.4. Funkcje prawa karnego | str. 17

Rozdział 2. Pojęcie przestępstwa | str. 19
2.1. Pojęcie przestępstwa | str. 19
2.2. Teorie winy | str. 21
2.3. Pojęcie społecznej szkodliwości | str. 21
2.4. Stopień społecznej szkodliwości | str. 22

Rozdział 3. Podziały przestępstw | str. 23
3.1. Podział przestępstw ze względu na ich wagę (zagrożenie karą) | str. 23
3.2. Podział przestępstw z uwagi na formę winy | str. 24
3.3. Podział przestępstw z uwagi na znamię skutku | str. 24
3.4. Podział przestępstw z uwagi na formę czynu | str. 25
3.5. Podział przestępstw z uwagi na tryb ścigania | str. 26
3.6. Podział przestępstw z uwagi na podmiot (tj. sprawcę) | str. 27
3.7. Typy przestępstw | str. 27

Rozdział 4. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa | str. 29
4.1. Czas popełnienia przestępstwa | str. 29
4.2. Zmiana ustawy karnej (obowiązywanie ustawy pod względem czasu) | str. 30
4.3. Miejsce przestępstwa | str. 33
4.4. Możliwość stosowania kodeksu karnego w zależności od miejsca popełnienia czynu zabronionego | str. 34

Rozdział 5. Moc prawna orzeczeń zagranicznych (art. 114 k.k.) | str. 36

Rozdział 6. Immunitety | str. 38

Rozdział 7. Struktura przestępstwa | str. 40
7.1. Podmiot | str. 41
7.1.1. Uwagi ogólne | str. 41
7.1.2. Wyjątki od zasady stosowania kodeksu karnego wobec osób, które ukończyły 17 lat | str. 41
7.1.3. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 43
7.2. Przedmiot przestępstwa - dobro prawne | str. 45
7.2.1. Uwagi ogólne | str. 45
7.2.2. Podział przestępstw z uwagi na przedmiot | str. 46
7.2.3. Przestępstwa podobne | str. 46
7.3. Strona podmiotowa - relacja psychiczna sprawcy do czynu | str. 47
7.4. Strona przedmiotowa | str. 48
7.4.1. Związek przyczynowy - teorie | str. 49
7.4.2. Podział przestępstw z uwagi na określenie zachowania się sprawcy | str. 49

Rozdział 8. Formy stadialne | str. 51
8.1. Uwagi ogólne | str. 51
8.2. Przygotowanie - art. 16 i 17 k.k. | str. 52
8.2.1. Warunki odpowiedzialności za przygotowanie | str. 52
8.2.2. Znamiona przygotowania - art. 16 § 1 k.k. | str. 52
8.2.3. Formy przygotowania | str. 52
8.2.4. Karalność przygotowania | str. 53
8.2.5. Odstąpienie od przygotowania - art. 17 k.k. | str. 54
8.3. Usiłowanie - art. 13 k.k. | str. 55
8.3.1. Przesłanki | str. 55
8.3.2. Pojęcie bezpośredniości | str. 56
8.3.3. Usiłowanie udolne i nieudolne | str. 57
8.3.4. Czynny żal i odstąpienie - art. 15 § 1 k.k. | str. 59
8.4. Dokonanie | str. 59

Rozdział 9. Formy zjawiskowe | str. 62
9.1. Współsprawstwo | str. 63
9.2. Sprawstwo polecające | str. 65
9.3. Sprawstwo kierownicze | str. 66
9.4. Podżeganie | str. 68
9.5. Pomocnictwo | str. 70
9.6. Zasady odpowiedzialności | str. 73
9.6.1. Formy zjawiskowe - zasady odpowiedzialności dotyczące wszystkich współdziałających | str. 73
9.6.2. Formy zjawiskowe - zasady odpowiedzialności dotyczące pomocników i podżegaczy | str. 74

Rozdział 10. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 75
10.1. Kontratypy | str. 76
10.1.1. Obrona konieczna | str. 76
10.1.2. Stan wyższej konieczności | str. 81
10.1.3. Eksperyment (ryzyko nowatorstwa) - art. 27 k.k. | str. 84
10.1.4. Ostateczna potrzeba - art. 319 k.k. | str. 84
10.1.5. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków | str. 84
10.1.6. Zgoda dysponenta dobrem | str. 85
10.1.7. Czynności lecznicze | str. 85
10.1.8. Ryzyko sportowe | str. 85
10.1.9. Karcenie małoletnich | str. 86
10.1.10. Zwyczaj | str. 86
10.2. Okoliczności wyłączające winę | str. 86
10.2.1. Niepoczytalność - art. 31 § 1 k.k. | str. 87
10.2.2. Błędy | str. 89
10.2.3. Rozkaz | str. 92

Rozdział 11. Zbieg przepisów | str. 93
11.1. Uwagi ogólne | str. 93
11.2. Zbieg przepisów definiujących przestępstwa | str. 94

Rozdział 12. Zbieg przestępstw | str. 96
12.1. Uwagi ogólne | str. 96
12.2. Zbieg przestępstw | str. 98
12.3. Przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw | str. 99
12.4. Kara łączna | str. 100

Rozdział 13. Kary | str. 103
13.1. Uwagi ogólne | str. 103
13.2. Grzywna | str. 105
13.3. Ograniczenie wolności | str. 106
13.4. Pozbawienie wolności | str. 107
13.5. Kara mieszana | str. 108

Rozdział 14. Środki karne | str. 110
14.1. Uwagi ogólne | str. 110
14.2. Terminowe środki karne | str. 112
14.2.1. Uwagi ogólne | str. 112
14.2.2. Pozbawienie praw publicznych (art. 40 k.k.) 113
14.2.3. Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 41 § 1 i 2 k.k.) | str. 114
14.2.4. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi (art. 41 § 1a i 1b k.k.) | str. 115
14.2.5. Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (art. 41a k.k.) | str. 116
14.2.6. Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 41a § 1 i 2 k.k.) | str. 117
14.2.7. Zakaz wstępu na imprezę masową (art. 41b k.k.) | str. 118
14.2.8. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (art. 41c k.k.) | str. 119
14.2.9. Zakaz prowadzenia pojazdów (art. 42 k.k.) | str. 120
14.3. Jednorazowe środki karne | str. 122
14.3.1. Uwagi ogólne | str. 122
14.3.2. Świadczenie pieniężne (art. 43a k.k.) | str. 122
14.3.3. Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 43b k.k.) | str. 123

Rozdział 15. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 124
15.1. Uwagi ogólne | str. 124
15.2. Przepadek | str. 125
15.2.1. Przepadek przedmiotów (art. 44 k.k.) | str. 125
15.2.2. Przepadek korzyści majątkowej (art. 45 k.k.) | str. 127
15.3. Środki kompensacyjne | str. 128
15.3.1. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 46 k.k.) | str. 128
15.3.2. Nawiązka (art. 47 i 48 k.k.; art. 44 § 3, art. 46 § 2, art. 57a § 2, art. 212 § 3, art. 216 § 4, art. 290 § 2 k.k.) | str. 129

Rozdział 16. Zasady i dyrektywy wymiaru kary | str. 131
16.1. Uwagi ogólne | str. 131
16.2. Zasady wymiaru kary | str. 132
16.3. Dyrektywy ogólne wymiaru kary | str. 132
16.3.1. Uwagi ogólne | str. 132
16.3.2. Dyrektywy ogólne sądowego wymiaru kary | str. 133
16.4. Dyrektywy szczegółowe wymiaru kary | str. 134
16.4.1. Uwagi ogólne | str. 134
16.4.2. Dyrektywy szczegółowe wymiaru kary | str. 135

Rozdział 17. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 137
17.1. Uwagi ogólne | str. 137
17.2. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 138

Rozdział 18. Umorzenie restytucyjne | str. 140
18.1. Uwagi ogólne | str. 140
18.2. Umorzenie restytucyjne | str. 141

Rozdział 19. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 142
19.1. Uwagi ogólne | str. 142
19.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 143

Rozdział 20. Recydywa. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str. 145
20.1. Uwagi ogólne | str. 145
20.2. Recydywa specjalna zwykła | str. 146
20.3. Recydywa specjalna wielokrotna | str. 147

Rozdział 21. Środki probacyjne | str. 149
21.1. Uwagi ogólne | str. 149
21.2. Warunkowe umorzenie postępowania | str. 151
21.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 153
21.4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 156

Rozdział 22. Środki zabezpieczające | str. 160
22.1. Uwagi ogólne | str. 160
22.2. Katalog środków zabezpieczających | str. 161
22.3. Zasady orzekania środków zabezpieczających | str. 162
22.4. Osoby, wobec których można orzec środki zabezpieczające | str. 163
22.5. Możliwość orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym | str. 164

Rozdział 23. Przedawnienie | str. 166
23.1. Rodzaje przedawnienia | str. 166
23.2. Przedawnienie ścigania (art. 101 k.k.) | str. 167
23.3. Przedawnienie wyrokowania (art. 102 k.k.) | str. 167
23.4. Przedawnienie wykonania kary (art. 103 k.k.) | str. 168
23.5. Przedawnienie wykonania środka karnego, środka kompensacyjnego i przepadku | str. 168
23.6. Spoczywanie biegu przedawnienia | str. 169

Rozdział 24. Zatarcie skazania | str. 171
24.1. Uwagi ogólne | str. 171
24.2. Zatarcie skazania | str. 172

Rozdział 25. Relacja części ogólnej kodeksu karnego do ustaw szczególnych | str. 174
25.1. Uwagi ogólne | str. 174
25.2. Relacja przepisów części ogólnej kodeksu karnego do ustaw szczególnych | str. 175

Rozdział 26. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych | str. 176
26.1. Uwagi ogólne | str. 176
26.2. Przesłanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego | str. 177
26.3. Sankcje orzekane wobec podmiotu zbiorowego | str. 178

Ukryj

Opis:

Publikacja prezentuje zasady i instytucje prawa karnego materialnego w postaci krótkiej informacji tekstowej, a także za pomocą tabel i wykresów. Przedstawia również wybrane tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, które ukazują praktyczne problemy związane ze stosowaniem omawianych norm. Nowe wydanie książki uwzględnia stan prawny na 1 lipca 2015 r. Zostało też wzbogacone sprawdzającymi wiedzę pytaniami kontrolnymi.

Prosty i czytelny układ treści pozwala na szybkie przyswojenie, utrwalenie i powtórzenie materiału oraz dostrzeżenie wewnętrznych powiązań między analizowanymi problemami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9293-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 180
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: KARNE PRAWO
Kod: KAM-2194:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów