Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2015:Seria:  Teksty Ustaw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-2365:W04P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy | str. 11

Dział I. Przepisy wstępne | str. 13

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 13

Rozdział 2. Prawa wyborcze | str. 17

Rozdział 3. Obwody głosowania | str. 19

Rozdział 4. Rejestr wyborców | str. 26

Rozdział 5. Spis wyborców | str. 31

Rozdział 5a. Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym | str. 41

Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom | str. 41

Rozdział 6. Przepisy wspólne dla głosowania | str. 43

Rozdział 6a. Głosowanie korespondencyjne | str. 57

Rozdział 7. Głosowanie przez pełnomocnika | str. 68

Rozdział 7a. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych | str. 74

Rozdział 7a. (uchylony) | str. 74

Rozdział 8. (uchylony) | str. 83

Rozdział 9. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie | str. 83

Rozdział 10. Protesty wyborcze | str. 92

Rozdział 11. Komitety wyborcze | str. 93

Rozdział 12. Kampania wyborcza | str. 103

Rozdział 13. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 108

Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa | str. 113

Rozdział 15. Finansowanie kampanii wyborczej | str. 114

Dział II. Organy wyborcze | str. 133

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 133

Rozdział 2. Państwowa Komisja Wyborcza | str. 137

Rozdział 3. Komisarz wyborczy | str. 144

Rozdział 4. Okręgowa komisja wyborcza | str. 147

Rozdział 5. Rejonowa komisja wyborcza | str. 149

Rozdział 6. Terytorialna komisja wyborcza | str. 150

Rozdział 7. Obwodowa komisja wyborcza | str. 153

Rozdział 8. Krajowe Biuro Wyborcze | str. 158

Dział III. Wybory do Sejmu | str. 161

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 161

Rozdział 2. Okręgi wyborcze | str. 165

Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów | str. 167

Rozdział 4. Karty do głosowania | str. 177

Rozdział 5. Sposób głosowania i warunki ważności głosu | str. 178

Rozdział 6. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym | str. 179

Rozdział 7. Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu | str. 185

Rozdział 8. Ważność wyborów | str. 186

Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu | str. 189

Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 192

Dział IV. Wybory do Senatu | str. 194

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 194

Rozdział 2. Okręgi wyborcze | str. 195

Rozdział 3. Szczególne zadania komisji wyborczych | str. 196

Rozdział 4. Zgłaszanie kandydatów na senatorów | str. 197

Rozdział 5. Karty do głosowania | str. 198

Rozdział 6. Sposób głosowania i warunki ważności głosu | str. 199

Rozdział 7. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym | str. 200

Rozdział 8. Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu | str. 203

Rozdział 9. Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu | str. 203

Rozdział 10. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 207

Rozdział 11. Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu | str. 208

Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | str. 209

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 209

Rozdział 2. Zgłaszanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej | str. 212

Rozdział 3. Karty do głosowania | str. 217

Rozdział 4. Sposób głosowania i warunki ważności głosu | str. 219

Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Ważność wyborów | str. 219

Rozdział 6. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 224

Rozdział 7. Finansowanie kampanii wyborczej | str. 225

Dział VI. Wybory do Parlamentu Europejskiego | str. 225

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 225

Rozdział 2. Komisje wyborcze i okręgi wyborcze | str. 229

Rozdział 3. Zgłaszanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego | str. 230

Rozdział 4. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 234

Rozdział 5. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów | str. 235

Rozdział 6. Ogłaszanie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego | str. 242

Rozdział 7. Wygaśnięcie mandatu. Utrata mandatu | str. 243

Dział VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego | str. 246

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 246

Rozdział 2. Obsadzenie mandatów bez głosowania | str. 250

Rozdział 3. Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju | str. 251

Rozdział 4. Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe | str. 251

Rozdział 5. Zmiany w podziale terytorialnym państwa | str. 255

Rozdział 6. Ważność wyborów | str. 258

Rozdział 7. Zgłaszanie kandydatów na radnych | str. 261

Rozdział 8. Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów | str. 266

Rozdział 9. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 269

Rozdział 10. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin | str. 270

Rozdział 11. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów | str. 287

Rozdział 12. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw | str. 289

Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta | str. 293

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 293

Rozdział 2. Zgłaszanie kandydatów na wójta | str. 297

Rozdział 3. Karty do głosowania | str. 301

Rozdział 4. Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalanie wyników wyborów | str. 302

Rozdział 5. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych | str. 303

Rozdział 6. Wygaśnięcie mandatu wójta | str. 305

Dział IX. Przepisy karne | str. 307

Dział X. Przepis końcowy | str. 316

ZAŁĄCZNIKI | str. 317

Załącznik Nr 1. Wykaz okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | str. 317

Załącznik Nr 2. Wykaz okręgów wyborczych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | str. 327

Załącznik Nr 3. Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego | str. 341

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy | str. 343

Skorowidz | str. 357

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 10.08.2015 r.

  • Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi.
  • Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.
  • W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
  • Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9445-1 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 372
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: WYBORY
Kod: KAM-2365:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa