Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2013:

Wybrane problemy prawa wodnego

Omówienie instytucji prawa wodnego, również w prawie unijnym i międzynarodowym; propozycje zmian istniejących regulacji.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  21.06.2013 r.
Kod: KAM-2262:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Bartosz Rakoczy
Wprowadzenie do prawa wodnego | str. 15


1. Miejsce prawa wodnego w systemie prawnym | str. 15

2. Zasady prawa wodnego | str. 27

3. Kierunki zmian prawa wodnego - ocena stanu de lege lata i propozycje de lege ferenda | str. 35

Katarzyna Wesołowska
Regulacje prawne w zakresie jakości wód przeznaczonych do spożycia | str. 37

Karolina Szuma, Jan Szuma
Wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej w Polsce. Zagadnienia wybrane | str. 61


1. Uwagi wprowadzające | str. 61

2. Założenia ilościowej ochrony wód w dyrektywie 2000/60 | str. 62

3. Ilościowa ochrona wód w dyrektywie 2000/60 | str. 65

4. Założenia jakościowej ochrony wód w dyrektywie 2000/60 | str. 74

5. Jakościowa ochrona wód w dyrektywie 2000/60 | str. 78

6. Wdrażanie dyrektywy 2000/60 w Polsce | str. 83

Karolina Szuma
Zasady ochrony wód w prawie polskim | str. 88

Karolina Karpus
Ochrona przed powodzią i suszą | str. 109


1. Uwagi wprowadzające | str. 109

2. Ochrona przed powodzią i suszą w międzynarodowym prawie ochrony środowiska | str. 109

3. Ochrona przed powodzią w prawie Unii Europejskiej | str. 120

4. Ochrona przed powodzią i suszą w prawie polskim | str. 132

5. Uwagi końcowe | str. 145

Karolina Karpus
Planowanie w gospodarowaniu wodami | str. 147


1. Uwagi wprowadzające | str. 147

2. Plany w unijnym prawie wodnym | str. 149

3. Plany w polskim prawie wodnym | str. 157

4. Uwagi końcowe | str. 173

Joanna Maciejewska
Odpowiedzialność karna w ustawie - Prawo wodne | str. 175


1. Uwagi wprowadzające | str. 175

2. Katalog przestępstw i wykroczeń w ustawie - Prawo wodne | str. 177

3. Terytorialny zakres odpowiedzialności karnej w ustawie - Prawo wodne | str. 180

4. Znamiona przestępstw i wykroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu czynu zabronionego w ustawie - Prawo wodne | str. 184

5. Analiza znamion przestępstw w ustawie - Prawo wodne | str. 186

6. Uwagi końcowe | str. 194

Michał Tyburek
Odpowiedzialność cywilna w prawie wodnym | str. 197


1. Uwagi wprowadzające | str. 197

2. Pojęcie oraz rodzaje odpowiedzialności | str. 198

3. Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej w prawie wodnym | str. 200

4. Odpowiedzialność cywilna w prawie wodnym - wybrane problemy | str. 202

5. Zakres zastosowania przepisów działu VIII prawa wodnego | str. 203

6. Charakterystyka poszczególnych odrębności materialnoprawnych i procesowych zawartych w prawie wodnym w zakresie odpowiedzialności cywilnej | str. 212

6.1. Pojęcie oraz wyłączenie drogi sądowej - art. 186 prawa wodnego | str. 212

6.2. Odpowiedzialność za legalne działanie administracji publicznej na podstawie art. 187 prawa wodnego | str. 219

6.3. Zakres odszkodowania w prawie wodnym | str. 222

6.4. Przedawnienie roszczeń w prawie wodnym | str. 223

7. Uwagi końcowe | str. 225

Michał Tyburek
Status prawny urządzeń wodnych | str. 226


1. Uwagi wprowadzające | str. 226

2. Definicja urządzeń wodnych w ustawie - Prawo wodne | str. 228

3. Prywatnoprawne elementy pojęcia urządzeń wodnych | str. 231

4. Publicznoprawny status urządzeń wodnych | str. 238

5. Uwagi końcowe | str. 241

Cezary Kowalewski
Nadzór i kontrola nad spółkami wodnymi i związkami wałowymi | str. 243


1. Uwagi wprowadzające | str. 243

2. Pojęcia nadzoru i kontroli | str. 246

3. Przedmiot, kryteria i środki prawne nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi | str. 250

4. Postępowanie w sprawach nadzoru | str. 252

5. Komisja rewizyjna | str. 257

6. Kontrola sądowa | str. 257

7. Kompetencje kontrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie działalności spółek wodnych | str. 259

8. Wnioski końcowe | str. 261

Martyna Walas
Organy i służby ochrony wód | str. 265


1. Uwagi wprowadzające | str. 265

2. Zasady gospodarowania wodami oraz zasady ochrony wód - zagadnienia ogólne | str. 267

3. Organy i służby administracji, organy ochrony środowiska a organy i służby ochrony wód - zagadnienia ogólne | str. 271

4. Kształtowanie się organów i służb ochrony wód w Polsce | str. 275

5. Organy ochrony wód | str. 278

6. Służby ochrony wód | str. 285

7. Uwagi końcowe | str. 287

Bibliografia | str. 289

Ukryj

Opis:

W publikacji zaprezentowano wybór kluczowych dla prawa wodnego problemów. W przeważającej części są to kwestie, które dotychczas nie doczekały się opracowania w piśmiennictwie, bądź też opracowane były w sposób znikomy. W książce omówiono - zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym - poszczególne instytucje prawa wodnego, również w prawie unijnym i międzynarodowym; zaproponowano także kierunki zmian istniejących regulacji.

W monografii przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:

  • planowanie w gospodarowaniu wodami,
  • ochrona przed powodzią i suszą w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i w prawie Unii Europejskiej,
  • zasady ochrony wód,
  • odpowiedzialność karna i cywilna w prawie wodnym,
  • status prawny urządzeń wodnych,
  • nadzór i kontrola nad spółkami wodnymi.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla radców prawnych, notariuszy, adwokatów, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4397-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 300
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Wodne prawo / Ewidencje z zakresu prawa wodnego
Kod: KAM-2262:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów