Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Piotr Gąsiorek,
Seria:  Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2013 r.
Kod: ABC-0769:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział 1
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania | str. 15


1.1. Wniosek nauczyciela | str. 16

1.2. Okresowa niezdolność do pracy | str. 25

1.3. Niezdolność do wykonywania pracy nauczycielskiej | str. 42

1.4. Negatywna ocena pracy | str. 48

1.5. Cofnięcie skierowania do nauczania religii | str. 58

1.6. Porozumienie stron | str. 67

1.7. Nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne | str. 76

1.8. Upływ okresu pozostawania na urlopie bezpłatnym | str. 80

Rozdział 2
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony | str. 83


2.1. Niezdolność do wykonywania pracy nauczycielskiej, negatywna. ocena pracy, cofnięcie skierowania do nauczania religii oraz nieusprawiedliwione niezgłoszenie się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne | str. 85

2.2. Porozumienie stron | str. 92

2.3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 97

2.4. Okresowa niezdolność do pracy | str. 113

2.5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 121

Rozdział 3
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony | str. 127


3.1. Porozumienie stron | str. 129

3.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 134

3.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 141

3.4. Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta | str. 146

Rozdział 4
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu zmian organizacyjnych szkół | str. 160


4.1. Całkowita likwidacja szkoły | str. 161

4.2. Częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć | str. 172

4.3. Przejęcie zakładu pracy | str. 214

4.4. Przekazanie szkoły publicznej osobie fizycznej lub prawnej | str. 223

Rozdział 5
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z mocy prawa | str. 230


5.1. Nieprzystąpienie do pracy | str. 232

5.2. Upływ okresu pozostawania w stanie nieczynnym | str. 233

5.3. Prawomocne ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli | str. 244

5.4. Prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utrata pełnej zdolności do czynności prawnych | str. 249

5.5. Prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione umyślnie | str. 252

5.6. Upływ trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności | str. 264

5.7. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 KN | str. 265

5.8. Śmierć nauczyciela | str. 274

5.9. Tymczasowe aresztowanie | str. 279

Rozdział 6
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str. 280


Indeks problemowy | str. 323

Indeks rzeczowy | str. 337


Ukryj

Opis:

W książce szczegółowo przedstawiono zasady rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, uwzględniając aktualne przepisy prawne, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a także poglądy doktryny prawa.

Przyjęta forma pytań i odpowiedzi pozwoliła na szczegółowe przeanalizowanie kilkudziesięciu najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.

Korzystanie z publikacji umożliwi:

  • dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych podejmującym decyzje w sprawie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem uniknięcie błędów skutkujących naruszeniem praw pracownika - nauczyciela,
  • pracownikom organów prowadzących placówki edukacyjne skuteczne kontrolowanie działań dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami,
  • nauczycielom ocenę, czy decyzje w sprawie rozwiązania z nimi stosunku pracy zostały podjęte zgodnie z prawem.
Książki z serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach przedstawiają najczęstsze problemy prawne zgłaszane przez użytkowników serwisu Prawo Oświatowe/ ABC, prowadzonego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Odpowiedzi udzielane przez specjalistów są bogatym źródłem praktycznej wiedzy prawnej, ułatwiają działanie i podejmowanie decyzji tym, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4415-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 336
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0769:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów