Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego

Jedyna na rynku publikacja, dotycząca roamingu międzynarodowego.

więcej

Autorzy: Marlena Wach,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  14.08.2013 r.
Kod: KAM-2287:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 25

Rozdział I
Analiza rynku koniecznym elementem regulacji usług
str. 37


1.1. Usługa telekomunikacyjna
str. 41

1.2. Regulacja rynku telekomunikacyjnego
str. 41

1.3. Określanie rynków właściwych
str. 50

1.4. Regulacja ex post i ex ante
str. 53

1.5. Analiza hurtowego rynku roamingu międzynarodowego w Polsce
str. 65

1.5.1. Rynek produktowy na szczeblu detalicznym
str. 67

1.5.2. Dostęp i wykonywanie połączeń w roamingu międzynarodowym
str. 68

1.5.3. Usługi transmisji danych
str. 69

1.5.4. Sieć trzeciej generacji
str. 70

1.5.5. Dostęp i wykonywanie połączeń w sieciach stacjonarnych
str. 71

1.5.6. Rynek produktowy na szczeblu hurtowym
str. 73

1.5.7. Rynek geograficzny
str. 75

1.5.8. Analiza rynku, określenie znaczącej i kolektywnej pozycji rynkowej
str. 75

Rozdział II
Regulacja roamingu międzynarodowego w ujęciu prawa UE
str. 77


2.1. Roaming międzynarodowy - źródła oraz metoda regulacji
str. 78

2.2. Pierwsze rozporządzenie roamingowe 2007
str. 85

2.3. Drugie rozporządzenie roamingowe 2009
str. 92

2.4. Analiza funkcjonowania zmienionego rozporządzenia roamingowego
str. 101

2.5. Trzecie rozporządzenie roamingowe 2012
str. 115

2.6. Podsumowanie - zmiany regulacji roamingu międzynarodowego
str. 119

Rozdział III
Świadczenie usług roamingu międzynarodowego
str. 126


3.1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
str. 130

3.2. Zakres swobody kontraktowej
str. 138

3.2.1. Dostęp telekomunikacyjny
str. 139

3.3. Stosunki prawne w umowie roamingowej
str. 148

3.4. Relacje w roamingu hurtowym, umowy międzyoperatorskie
str. 160

3.4.1. Elementy umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
str. 163

3.4.2. Zastępstwo pośrednie
str. 170

3.4.3. Wykonywanie usługi roamingu przy pomocy osoby trzeciej
str. 172

3.4.4. Hurtowy dostęp do usług roamingu w rozporządzeniu 531/2012
str. 177

3.5. Stosunek prawny dostawca usług roamingu - użytkownik
str. 185

3.5.1. Analiza regulaminów i cenników operatorów
str. 185

3.5.2. Uprawnienia użytkownika i obowiązki operatora macierzystego
str. 194

3.6. Podsumowanie
str. 210

Rozdział IV
Wpływ regulacji, BEREC, orzecznictwa na kształt usługi roamingu
str. 219


4.1. Orzecznictwo krajowe
str. 222

4.2. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE
str. 234

4.3. Propozycja Komisji dotycząca rozwiązania strukturalnego
str. 241

4.3.1. Stanowiska przedstawicieli rynku
str. 242

4.4. Stanowiska BEREC
str. 254

4.4.1. Konsultacje dotyczące hurtowego dostępu do usług roamingu
str. 256

4.4.2. Konsultacje dotyczące odrębnej sprzedaży detalicznej usług roamingu
str. 267

4.5. Opinia BEREC do art. 5 rozporządzenia 531/2012
str. 280

4.6. Rozporządzenie wykonawcze 1203/2012
str. 286

4.7. Podsumowanie
str. 297

Rozdział V
Regulacje roamingu w wybranych jurysdykcjach
str. 306


5.1. Regulacja roamingu w Stanach Zjednoczonych
str. 313

5.2. Rozwój usług roamingu międzynarodowego w Szwajcarii
str. 327

5.3. Roaming wewnątrzkrajowy i międzynarodowy w Rosji
str. 332

5.4. Porozumienia dwustronne dotyczące roamingu
str. 340

5.5. Podsumowanie
str. 354

Rozdział VI
Skutki regulacji i dalsze działania
str. 363


6.1. Prawo konkurencji a regulacje sektorowe roamingu
str. 366

6.1.1. Działania Komisji i organów regulacyjnych
str. 372

6.2. Dlaczego usługa roamingu budzi tyle kontrowersji?
str. 379

6.2.1. Zmiany rozporządzenia roamingowego
str. 384

6.3. Wpływ regulacji na stosunki cywilnoprawne w roamingu międzynarodowym
str. 395

6.4. Rezultat regulacji. Czy istnieje inna droga dla usług roamingu?
str. 409

6.5. Zagadnienia de lege lata i de lege ferenda
str. 425

Zakończenie
str. 435

Bibliografia
str. 447

Spis tabel
str. 457

Spis schematów
str. 459

Nota biograficzna
str. 461


Ukryj

Opis:

"(...) książka stanowi bardzo użyteczne, pierwsze kompendium wiedzy na temat prawnych aspektów usług roamingu międzynarodowego. Rozwija starannie wyselekcjonowane aspekty teoretyczne, głównie w obszarze prawa cywilnego, a także zawiera szereg wartościowych spostrzeżeń praktycznych oraz uogólnień dotyczących warstwy regulacyjnej".

Prof. dr hab. Stanisław Piątek


"Autorka analizuje zagadnienie roamingu przede wszystkim od strony regulacji i aspektów cywilnoprawnych. Nie stroni jednak także od pokazania czysto technicznej i praktycznej strony świadczenia usługi roamingu międzynarodowego. Akcentuje, że ta czysto techniczna wydawałoby się strona zagadnienia, wywiera bardzo istotny wpływ na praktyczną możliwość implementacji rozwiązań prawnych przygotowanych przez Komisję Europejską".

Prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz


Jedyna na rynku publikacja, dotycząca roamingu międzynarodowego zawiera m.in.:
  • określenie pojęcia "roaming międzynarodowy" w porównaniu z krajowym,
  • omówienie nowych rozwiązań strukturalnych w zakresie roamingu w postaci sprzedaży hurtowej oraz odrębnej sprzedaży detalicznej usług roamingu,
  • porównawcze przedstawienie sytuacji w zakresie roamingu międzynarodowego w UE oraz w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Rosji,
  • przedstawienie relacji między operatorami w umowach hurtowych sprzedaży roamingu,
  • analizę zobowiązań operatorów w świadczeniu usług roamingu detalicznego dla klientów.
Adresaci:
Książka będzie przydatna menedżerom działów prawnych i regulacyjnych w spółkach zajmujących się Internetem, komunikacją (VoIP, WiFi) oraz telekomunikacją. Zainteresuje również studentów administracji, prawa, telekomunikacji i pracowników naukowych. Może być pomocna także pracownikom IT, marketingu oraz pracownikom Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4480-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 464
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo telekomunikacyjne
Kod: KAM-2287:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów