Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Justyna Olszewska-Stompel, Marek Stompel,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2013 r.
Kod: KAM-2282:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13


Rozdział I
Forma oferty, oferty częściowe i wariantowe
str. 17

Rozdział II
Związanie ofertą - kontrowersje
str. 27

Rozdział III
Otwarcie ofert
str. 39

Rozdział IV
Rodzaje omyłek w ofercie wykonawcy i sposób ich sanowania
str. 43

Rozdział V
Przesłanki odrzucenia oferty
str. 63

Rozdział VI
Rażąco niska cena
str. 92

Rozdział VII
Kryteria oceny ofert
str. 103

Rozdział VIII
Aukcja elektroniczna - zasady
str. 126

Rozdział IX
Informowanie wykonawców o wyborze oferty
str. 135

Rozdział X
Unieważnienie postępowania
str. 139

Rozdział XI
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i protokół z postępowania
str. 156

Rozdział XII
Umowa o zamówienie publiczne - terminy zawarcia, granice swobody umów
str. 160

Rozdział XIII
Zakres zmian w umowach o zamówienie publiczne
str. 171

Rozdział XIV
Względna i bezwzględna nieważność umowy o zamówienie publiczne
str. 183

Rozdział XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
str. 186

Rozdział XVI
Zaliczki na poczet realizacji przyszłych świadczeń
str. 192

Rozdział XVII
Uchybienia w prawie zamówień publicznych skutkujące korektami finansowymi
str. 195

Zakończenie
str. 197

Spis tabel i schematów
str. 199

Bibliografia
str. 201


Ukryj

Opis:

W książce w sposób przystępny omówiono zagadnienia dotyczące czynności zamawiającego związane z wyborem najkorzystniejszej oferty i zawarciem umowy o zamówienie publiczne oraz problemy, jakie z tych czynności mogą wynikać. Poszczególne specjalistyczne tematy zaprezentowane zostały w sposób przejrzysty, co sprawia, że z opracowania mogą korzystać osoby stawiające pierwsze kroki w prawie zamówień publicznych. Dla pełniejszego zrozumienia przedstawionych kwestii i zaprezentowano wyraziste przykłady obrazujące stosowanie przepisów w praktyce.

W opracowaniu omówiono:

  • formy złożenia oferty w zamówieniach publicznych,
  • otwarcie ofert oraz omyłki w ofercie wykonawcy i sposób ich sanowania,
  • kryteria oceny oferty oraz przesłanki jej odrzucenia,
  • unieważnienie postępowania,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • sposób prawidłowego konstruowania umowy o zamówienie publiczne - termin jej zawarcia,
  • granice swobody umów.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla czytelników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz dla tych, dla których nadzorowanie i wykonywanie obowiązków związanych z zamówieniami publicznymi jest jedynie wycinkiem pracy, dodatkiem do różnych, często specjalistycznych zadań wykonywanych na co dzień.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4423-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 204
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-2282:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów