Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne

Monografia jest przydatna dla osób biorących udział w procesie tworzenia prawa oraz dla prawników-praktyków zajmujących się prawem karnym.

więcej

Autorzy: Jarosław Majewski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2013 r.
Kod: KAM-2294:W01P01;  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz używanych skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Kontratypy w procesie analizy karnistycznej
str. 19


Rozdział II
Kontratyp a struktury normatywne zawarte w przepisach typizujących
str. 41

Rozdział III
Świadomość sprawcy działania w sytuacji kontratypowej jako warunek "wyłączenia" bezprawności jego czynu?
str. 78

Rozdział IV
Błąd co do okoliczności faktycznej stanowiącej znamię kontratypu
str. 99

Zakończenie
str. 117

Bibliografia
str. 123

Aneks
str. 133

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie karnistycznym całościowe opracowanie problematyki tzw. strony podmiotowej okoliczności wyłączających bezprawność czynu (kontratypów). Jest to tematyka doniosła zarówno z punktu widzenia teorii, jak i dogmatyki prawa karnego, a wyraźnie odczuwalny był dotąd brak bardziej pogłębionych analiz jej poświęconych.

Adresaci:
Główny nurt rozważań podejmowanych w książce koncentruje się na zagadnieniach teorii prawa karnego. Jest ona jednak adresowana nie tylko do przedstawicieli środowiska akademickiego (pracowników naukowych i studentów) - ustalenia poczynione w rozprawie będą przydatne również dla osób biorących udział w procesie tworzenia prawa oraz dla prawników-praktyków zajmujących się prawem karnym. Dla tych pierwszych będą one wskazówką, jak w optymalny sposób formować zestaw znamion kontratypu, a także podstawą oceny trafności rozwiązań z tego zakresu stosowanych w obowiązującym ustawodawstwie. Dla tych drugich zaś mogą być istotną pomocą w procesie wykładni obowiązujących przepisów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4456-2 , Format: B6 (125 x 176 mm) , 160
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2294:W01P01; Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów