Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podatki a etyka

W pracy przybliżono m.in. zasadę sprawiedliwości w opodatkowaniu, reguły legislacji podatkowej, a także tematykę prawnej ochrony podatnika w postępowaniu podatkowym.

więcej

Autorzy: Andrzej Gomułowicz,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2231:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział I
O roztropności w opodatkowaniu - aspekt biblijny
str. 15


1. Wstęp
str. 15

2. O umiarze w ustanawianiu podatków
str. 17

2.1. Dziesięcina
str. 17

2.2. Król państwo umacnia sprawiedliwością
str. 19

2.3. Od naiwnej zasady równości do taryfy podatkowej
str. 21

3. O spełnianiu obowiązków podatkowych
str. 22

3.1. Sprawa podatku - danina dla Cezara
str. 22

3.2. Podatek świątynny
str. 26

3.3. Wdowi grosz - szczodrobliwość i rzetelność w zapłacie podatku
str. 28

4. O celnikach - przebudzone sumienie
str. 29

5. Wnioski
str. 33

Rozdział II
Postulat sprawiedliwości opodatkowania
str. 36


1. Wprowadzenie
str. 36

2. Podatnik a obowiązek podatkowy
str. 39

2.1. Subiektywne odczucia obciążenia podatkowego
str. 43

3. Sprawiedliwość podatkowa a akceptacja systemu podatkowego - zagadnienia ogólne
str. 47

3.1. Zasada zdolności płatniczej
str. 49

3.1.1. Sporna miara zdolności płatniczej
str. 51

3.1.2. Taryfa podatkowa
str. 54

3.2. Aspekty równości opodatkowania
str. 55

3.3. Powszechność podatku
str. 57

4. Etyczny aspekt granic opodatkowania
str. 58

5. Wnioski
str. 62

Rozdział III
Zasada poprawnej legislacji a treść obowiązku podatkowego
str. 67


1. Wprowadzenie
str. 67

2. Legislacja podatkowa - zasadnicze dylematy
str. 69

3. Ingerencyjność prawa podatkowego
str. 80

4. Wartość moralna obowiązków podatkowych
str. 84

5. Prawodawstwo podatkowe a moralność podatnika
str. 88

6. Wnioski
str. 91

Rozdział IV
Prawo własności a granice władztwa podatkowego
str. 93


1. Wstęp
str. 93

2. Prawo własności a obowiązek podatkowy
str. 95

2.1. Ustawowa forma opodatkowania a zakres ingerencji w prawo własności
str. 102

2.2. Rozporządzenie w sprawach podatkowych a zakres ingerencji w prawo własności
str. 104

3. Zasada lojalności a obowiązek podatkowy
str. 107

4. Demokratyczne państwo prawne a obowiązek podatkowy
str. 110

4.1. Zasada określoności przepisów a obowiązek podatkowy
str. 111

4.2. Lex retro non agit a obowiązek podatkowy
str. 115

5. Prawa nabyte a obowiązek podatkowy
str. 116

6. Zakaz nadmiernej ingerencji a obowiązek podatkowy
str. 118

7. Ucieczka od podatku a następstwa społeczne i gospodarcze
str. 121

8. Wnioski
str. 123

Rozdział V
Organ podatkowy a podatnik
str. 126


1. Wprowadzenie
str. 126

2. Uznanie a treść obowiązku podatkowego
str. 128

3. Poczucie pewności prawa podatnika - zasady i kontrowersje
str. 134

4. Fiskalizm w działaniu organów podatkowych
str. 138

4.1. Bezpieczeństwo prawne podatnika a ochrona interesu finansowego państwa
str. 139

4.2. Bezpieczeństwo prawne podatnika a wady systemowe ordynacji podatkowej
str. 142

5. Wnioski
str. 146

Rozdział VI
Prawna ochrona podatnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 147


1. Wprowadzenie - sędzia a idea sprawiedliwości
str. 147

2. Sądowa kontrola działalności organów podatkowych
str. 151

3. Zakres kontroli decyzji uznaniowych przez sąd administracyjny
str. 157

3.1. Sądowa kontrola decyzji uznaniowych - aspekt orzeczniczy
str. 157

3.2. Sądowa kontrola decyzji uznaniowych - postulaty zmian
str. 162

4. Sędzia sądu administracyjnego a maksyma dura lex sed lex
str. 164

4.1. Sędzia a prawo
str. 164

4.2. Sędziowskie dylematy - stosowanie prawa
str. 167

5. Przesłanki sądowego rozstrzygnięcia - charakter dylematów
str. 172

5.1. Przyczyny nieporozumień interpretacyjnych
str. 175

6. Wnioski
str. 178

Podsumowanie
str. 183

Bibliografia (wybrane pozycje)
str. 187

Wykaz orzeczeń
str. 209


Ukryj

Opis:

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, w którym ujęto zagadnienia etyki prawodawcy, podatnika i organu podatkowego. Autor omawia przedmiotowa problematykę uwzględniając zarówno jej aspekty teoretyczne, jak i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądów administracyjnych.

W pracy przybliżono m.in. zasadę sprawiedliwości w opodatkowaniu, reguły legislacji podatkowej, a także tematykę prawnej ochrony podatnika w postępowaniu podatkowym.

Adresaci:
Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, tak teoretyków, jak i praktyków prawa podatkowego, a zwłaszcza do doradców podatkowych, sędziów oraz pracowników organów podatkowych.

"Publikacja poświęcona jest najistotniejszemu, wręcz fundamentalnemu, problemowi związanemu zarówno z tworzeniem, jak i stosowaniem prawa podatkowego. Wprowadzanie i stosowanie podatków wywołuje nie tylko skutki gospodarcze i społeczne, którymi najczęściej zajmują się rządzący oraz rządzeni, ale również wpływa na kształtowanie różnych postaw i relacji pomiędzy wyżej wymienionymi".

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4388-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 216
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2231:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów