Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Antoni Górski (red. nauk.), Barbara Godlewska-Michalak, Katarzyna Gonera, Jan Kremer, Aneta Łazarska, Gabriela Ott, Jarema Sawiński, Zbigniew Strus, Stanisław Dąbrowski,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.06.2013 r.
Kod: KAM-1938:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 219,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 197,10 zł. ( Oszczędzasz: 21,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
str. 13


DZIAŁ I
SĄDY POWSZECHNE
str. 15

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 15

Rozdział 2
Organizacja sądów
str. 42

Rozdział 3
Organy sądów
str. 76

Rozdział 4
Samorząd sędziowski
str. 118

Rozdział 5
Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej
str. 138

Rozdział 5a
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
str. 171

Rozdział 6
Ogólne przepisy o czynnościach sądów
str. 177

DZIAŁ II
SĘDZIOWIE
str. 233

Rozdział 1
Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim
str. 235

Rozdział 1a
Status sędziego
str. 295

Rozdział 2
Prawa i obowiązki sędziów
str. 405

Rozdział 2a
System oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego
str. 542

Rozdział 3
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów
str. 548

DZIAŁ III
(uchylony)
str. 610

DZIAŁ IV
REFERENDARZE SĄDOWI, PRACOWNICY SĄDÓW, KURATORZY SĄDOWI, ŁAWNICY ORAZ ORGANY POMOCNICZE SĄDÓW
str. 611

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 611

Rozdział 2
Referendarze sądowi
str. 621

Rozdział 3
Kuratorzy sądowi
str. 642

Rozdział 4
Asystenci sędziów
str. 646

Rozdział 5
Urzędnicy i inni pracownicy sądowi
str. 656

Rozdział 6
Biegli sądowi
str. 659

Rozdział 7
Ławnicy
str. 660

DZIAŁ IVA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
str. 680

DZIAŁ V
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH
str. 682

Rozdział 1
Budżet sądownictwa
str. 682

Rozdział 2
Gospodarka finansowa sądów
str. 685

DZIAŁ VI
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
str. 688

Rozdział 1
Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 689

Rozdział 2
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 689

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
str. 707

Wykaz orzecznictwa
str. 727


Ukryj

Opis:

Komentarz stanowi wszechstronne omówienie najważniejszych zagadnień dla ustroju sądownictwa powszechnego w Polsce uregulowanych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Jego niewątpliwym walorem jest praktyczne ujęcie przedstawianej problematyki, mające miejscami charakter niemal instruktażowy (np. w kwestiach zwoływania i prowadzenia obrad zgromadzeń sędziowskich i kolegiów). Takie podejście sprawia, że komentarz nie ogranicza się tylko do objaśniania przepisów, ale zawiera także próbę oceny przez autorów przyjętych w regulacji rozwiązań prawnych i ich funkcjonalności.

Szczególnie cenne są uwagi dotyczące stopnia realizacji przez ustawę pryncypiów ustrojowych dotyczących władzy sądowniczej, a zwłaszcza zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Autorami publikacji są sędziowie z wieloletnim doświadczeniem, w większości będący członkami Krajowej Rady Sądownictwa.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów sądów powszechnych oraz osób kandydujących na urząd sędziego. Będzie także pomocna w pracy adwokata, radcy prawnego i prokuratora.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4259-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 740
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-1938:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów