Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji

Słowo wstępne Stanisław Dąbrowski
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

więcej

Autorzy: Aneta Łazarska,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2013 r.
Kod: KAM-2237:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Słowo wstępne
str. 15

Wprowadzenie
str. 17

Część pierwsza
ISTOTA I ZNACZENIE SĘDZIOWSKIEGO KIEROWNICTWA POSTĘPOWANIEM
str. 27

Rozdział I
Rys historyczny
str. 29


1. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem po 1930 r.
str. 29

2. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem po 1950 r.
str. 32

3. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem po 1996 r.
str. 35

4. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem po 2011 r.
str. 39

Rozdział II
Rys prawnoporównawczy
str. 42


1. Angloamerykański model case management
str. 42

2. Niemiecko-austriacki model Materielle und Formelle Prozessleitung
str. 46

Rozdział III
Historyczna i dogmatyczna ewolucja modelu sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 51

Rozdział IV
Istota i funkcje sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 59


1. Istota sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 59

2. Definicja sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 61

3. Funkcje sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 65

4. Rola sądu pierwszej instancji w zakresie kierownictwa postępowaniem
str. 69

5. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem z udziałem profesjonalnych pełnomocników
str. 72

Rozdział V
Klasyfikacja czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 78


1. Imperatywny charakter czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 78

2. Klasyfikacja czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 82

3. Formalne i materialne sędziowskie kierownictwo postępowaniem - dystynkcja pojęć
str. 84

4. Podmiotowy podział czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 86

5. Formy sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 98

Rozdział VI
Zasada sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 101

Rozdział VII
Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a inne zasady procesowe
str. 104


1. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a zasada sądowej aktywności
str. 104

2. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a zasada kontradyktoryjności
str. 106

3. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a zasada dyspozycyjności
str. 110

4. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a zasada inicjatywy organów procesowych
str. 112

5. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a poznanie prawdy
str. 113

6. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a zasada koncentracji materiału procesowego
str. 116

7. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a zasada bezstronności sądu
str. 117

8. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a prawo do wysłuchania
str. 123

9. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem a równouprawnienie stron
str. 128

Rozdział VIII
Uchybienia w zakresie sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 134


1. Granice sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 134

2. Procesowe skutki uchybień w zakresie sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 142

Część druga
PRZEBIEG I POSTACIE SĘDZIOWSKIEGO KIEROWNICTWA POSTĘPOWANIEM
str. 151

Rozdział I
Sędziowskie kierownictwo w fazie przygotowawczej
str. 153


1. Faza przygotowawcza w postępowaniu cywilnym
str. 153

2. Wstępne czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 163

3. Postacie przygotowawczych czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 167

Rozdział II
Przygotowawcze czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 175


1. Czynności sędziowskiego kierownictwa związane z opracowaniem kalendarza postępowania
str. 175

2. Czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem związane z opracowaniem planu postępowania
str. 181

3. Czynności sędziowskiego kierownictwa związane z koncentracją materiału procesowego
str. 187

4. Czynności sędziowskiego kierownictwa związane z dążeniem do minimalizacji kosztów postępowania
str. 197

Rozdział III
Czynności sędziowskiego kierownictwa rozprawą
str. 201


1. Sędziowskie kierownictwo rozprawą
str. 201

2. Czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem w zakresie pouczeń procesowych
str. 209

3. Czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem związane z nakłanianiem stron do ugody
str. 215

4. Czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem z zakresu przeciwdziałania nadużyciom praw procesowych
str. 218

Rozdział IV
Instrukcyjne czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 223


1. Czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem w fazie instrukcyjnej
str. 223

2. Sędziowski obowiązek zadawania pytań
str. 228

3. Czynności sędziowskiego kierownictwa w postępowaniu dowodowym
str. 242

4. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu dowodowym
str. 251

Rozdział V
Czynności materialnoprawne sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 257


1. Czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem związane z roztrząsaniem podstaw materialnoprawnych sporu
str. 257

2. Zakres sędziowskiego obowiązku roztrząsania podstaw materialnoprawnych
str. 262

3. Zakaz zaskakiwania stron w postępowaniu
str. 269

Rozdział VI
Decyzyjne czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 282


1. Czynności sędziowskiego kierownictwa postępowaniem kończące postępowanie
str. 282

2. Czynności kontrolne sędziowskiego kierownictwa postępowaniem
str. 286

Zakończenie
str. 289

Bibliografia
str. 303


Ukryj

Opis:

Opracowanie stanowi kompleksową analizę sędziowskiego kierownictwa postępowaniem cywilnym, podniesionego do rangi naczelnej zasady postępowania cywilnego. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem należy bowiem do podstawowych obowiązków sądu, jest konieczne do tego, aby proces się rozpoczął, toczył i zakończył. Sąd jest współgospodarzem i zarazem gwarantem rzetelnego procesu. Obowiązkiem sądu jest ukierunkowanie aktywności stron, a sędziowskie kierownictwo postępowaniem ma nie tylko formalny charakter, ale także rozciąga się na sferę instrukcyjnego kierownictwa materialnego w kwestiach faktycznych, dowodowych i prawnomaterialnych. Nie znaczy to jednak, że sędziowskie kierownictwo postępowaniem podważa zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności. Autorka wskazuje na konieczność i sposób prowadzenia dialogu pomiędzy sądem i pełnomocnikami stron.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także dla studentów prawa, którzy w przyszłości mają zamiar wykonywać zawód prawnika.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4357-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 312
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2237:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów