Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: Hubert Izdebski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2258;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 57,96 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Słowo wstępne
str. 11

Wprowadzenie
str. 17


1. Ład przestrzenny - interes publiczny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
str. 17

2. Urbanistyka i architektura w kształtowaniu ładu przestrzennego
str. 21

3. Ład przestrzenny jako wartość prawna i jej uwarunkowania ideologiczne
str. 24

Rozdział I
Miasto idealne
str. 29


1. Miasto idealne - pojęcie i rodzaje
str. 29

2. Miasto idealne w starożytności
str. 31

3. Średniowiecze wobec miasta idealnego
str. 35

4. Renesansowe wizje miasta idealnego
str. 35

5. Miasto idealne w utopiach społecznych XVI i XVII w.
str. 40

6. Idealne miasto w okresie baroku i w oświeceniu
str. 41

7. Idee miasta idealnego w XIX w. - utopia społeczna, nowa technika, "miasto-ogród" i początki myślenia ekologicznego
str. 43

8. Idee Broadacre City i suburbanizacja
str. 47

9. Idealne matryce rozwoju miasta
str. 49

10. Idealne miasto przemysłowe
str. 50

11. Idealne miasto modernizmu
str. 51

12. Idealne miasto socjalizmu
str. 54

13. Poszukiwania idealnego miasta po modernizmie
str. 56

Rozdział II
Miasto realne
str. 60


1. Miasto zaplanowane i miasto organiczne
str. 60

3. Miasto rzymskie i tradycja obozu wojskowego
str. 63

4. Miasto średniowieczne - miasto organiczne
str. 64

5. Renesansowe próby realizacji idealnego miasta
str. 65

6. Początki planowej przebudowy miast w XVI-XVII w.
str. 66

7. Nowe miasta w XVII-XVIII w. w Europie i Ameryce
str. 68

8. Przebudowa miast w drugiej połowie XVII i XVIII w.
str. 70

9. Nowe miasta przełomu XVIII i XIX w.
str. 71

10. Rozwój miast w XIX w.
str. 72

11. Przebudowa Paryża w dobie II Cesarstwa
str. 74

12. Miasta satelitarne, "rozlewanie się miast", metropolizacja
str. 77

13. Nowe miasta XX w.
str. 79

14. Planowa przebudowa miast w XX w. - "urbanistyka buldożerów"
str. 81

15. Urbanistyka po modernizmie
str. 83

Rozdział III
Ideologia urbanistyczna XX w.
str. 86


1. Ład przestrzenny pod wpływem ideologii
str. 86

2. Autonomizacja modernistycznej myśli urbanistycznej w XX w.
str. 87

3. Podstawy ideologii urbanistycznej - Le Corbusier
str. 90

4. Wkład Bauhausu
str. 94

5. Rola Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej
str. 96

6. Reżimy totalitarne wobec modernizmu
str. 99

7. Skutki ideologii modernizmu i jej krytyka
str. 100

8. Trudny powrót do służebności urbanistyki
str. 104

Rozdział IV
Władza a ład przestrzenny
str. 107


1. Urbanistyka w służbie władzy
str. 107

2. Władza jako instrument wprowadzania ładu przestrzennego
str. 111

3. Imperium w sferze polityki przestrzennej
str. 114

4. Polska droga do ładu przestrzennego?
str. 124

5. Inna droga do ładu przestrzennego
str. 136

Rozdział V
Prawo własności a ład przestrzenny
str. 139


1. Własność prywatna przeszkodą w tworzeniu ładu przestrzennego?
str. 139

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec własności prywatnej - podstawy prawne w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 141

3. Dwa podejścia do prawa własności - tradycyjne i współczesne
str. 143

4. Koncepcja własności w polskich standardach prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego
str. 151

5. Własność publiczna w realizacji polityki przestrzennej
str. 154

6. Własność mieszkania a polityka przestrzenna
str. 162

Rozdział VI
Inne prawa podstawowe mogące dotyczyć urbanistyki i architektury
str. 165


1. Prawa podstawowe a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
str. 165

2. Prawo do środowiska, prawo do mieszkania i prawo do dobrej administracji w konstytucjach europejskich
str. 168

3. Idea prawa do miasta
str. 172

4. Postulat prawa do przestrzeni publicznej w ramach prawa do dobrej przestrzeni
str. 175

Zakończenie
str. 181

Wykaz cytowanych źródeł i literatury
str. 193

Indeks osób
str. 207


Ukryj

Opis:

Książka stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszej Polsce należy uważać za obowiązującą zasadę wolności zabudowy, w wyniku której interes publiczny - w szczególności wymogi ładu przestrzennego - zajmuje miejsce podrzędne wobec prawa własności, a efektem jest rosnący nieład przestrzenny.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • idee zorganizowania przestrzeni i ich konfrontacje z rzeczywistością - w kategoriach abstrakcyjnych ("miasto idealne") i praktycznych ("miasto realne");
  • ideologie urbanistyczne niezależne od ogólnych ideologii politycznych i społecznych, które zaciążyły na urbanistyce XX w.;
  • role, jaka odgrywały i odgrywają w procesie kształtowania przestrzeni władza publiczna, przede wszystkim jako wyrazicielka interesu publicznego, oraz własność;
  • inne prawa podstawowe, które mogą dotyczyć urbanistyki i architektury - prawo do mieszkania, dobrego środowiska, dobrego rządzenia, a może juz także do dobrej przestrzeni w ramach prawa do miasta.
Adresaci:
Publikacja adresowana jest do prawników zajmujących się problematyka urbanistyki i architektury, urbanistów oraz wszystkich zainteresowanych urban studies, w tym socjologia miasta.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4383-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 213
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2258;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów