Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Jan Zimmermann,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2228;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział pierwszy
Przestrzeń prawna


Łukasz Prus
Przestrzeń prawna jako narzędzie badawcze europejskiej kultury prawnej
str. 23

Dominika Cendrowicz
Przestrzeń pewności prawnej jednostki w materialnym i procesowym prawie administracyjnym
str. 33

Wojciech Jakimowicz
Przestrzeń prawna wolności zabudowy
str. 46

Piotr Dobosz
Dysonans pomiędzy nazwą i treścią instytucji prawnej zawartej w art. 8 k.p.a. jako przykład kształtowania definicyjnej przestrzeni prawnej
str. 76

Rozdział drugi
Przestrzeń regulacji prawnej


Dorota Dąbek
Przestrzeń regulacji administracyjnoprawnej
str. 87

Paweł Mysłowski
Zawłaszczanie przestrzeni prywatnej przez prawo administracyjne
str. 103

Aleksandra Puczko
Wpływ prawa administracyjnego na przestrzeń prywatności jednostki w społeczeństwie informatycznym. Rozważania na przykładzie ochrony danych osobowych
str. 111

Iwona Niżnik-Dobosz
Przestrzeń informacji niejawnych w polskim prawie administracyjnym
str. 125

Małgorzata Giełda
Rola aktów planistycznych w przestrzeni kontraktu wojewódzkiego
str. 140

Rozdział trzeci
Przestrzeń geograficzna


Jerzy Supernat
Prawo administracyjne w przestrzeni globalnej
str. 149

Marta Kisielowska
Kilka uwag na temat prawa administracyjnego w przestrzeni ponadpaństwowej
str. 171

Barbara Kowalczyk
"Europa bez granic wewnętrznych" jako przestrzeń dla porównań prawa
str. 181

Rozdział czwarty
Przestrzeń administracyjna


Piotr Lisowski
Kilka uwag na temat przestrzeni w administracyjnym prawie ustrojowym
str. 197

Jerzy Korczak
Przestrzeń funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego
str. 206

Marcin Miemiec
Granice lokalnej przestrzeni prawnej kształtowanej przez akty prawa miejscowego gminy
str. 226

Renata Raszewska-Skałecka
Przestrzeń administracji świadczącej w sferze oświaty samorządowej
str. 238

Rozdział piąty
Przestrzeń publiczna


Jolanta Blicharz
Prywatyzacja przestrzeni publicznej a wolność zgromadzeń
str. 263

Karol Kalinka
Przestrzeń publiczna w prawie energetycznym
str. 272

Tomasz Gawarecki
Wybrane zadania zarządcy drogi w kształtowaniu i ochronie przestrzeni publicznej
str. 289

Mariusz Kotulski
Administracja w cyberprzestrzeni
str. 299

Rozdział szósty
Przestrzeń fizyczna


Joanna Człowiekowska
Ład przestrzenny jako cel i zasada działania organów administracji publicznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
str. 317

Magdalena Sośniak-Jagielińska
Wpływ tzw. ustawy szerokopasmowej na kształtowanie przestrzeni miejskiej
str. 338

Ukryj

Opis:

W październiku 2012 r. odbyło się w Krakowie III Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prezentowana praca zawiera referaty i głosy w dyskusji przedstawione podczas tego spotkania oraz opracowania uzupełniające związane z omawianą tematyką.

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym studium zagadnienia przestrzeni w prawie administracyjnym. Autorzy prezentują szerokie i różnorodne ujęcie tematu - przez pryzmat przestrzeni rozważają istotę prawa administracyjnego, obszar jaki ono zajmuje oraz zakres konkretnych regulacji i instytucji prawnych.

W książce omówiono m.in. problematykę:

  • przestrzeni zajmowanej przez prawo administracyjne wobec innych gałęzi prawa,
  • przestrzeni zajmowanej przez regulacje prawa administracyjnego wobec przestrzeni wolnej od tych regulacji,
  • przestrzeni rozumianej dosłownie, jako wyodrębniony fizycznie obszar powierzchni ziemi, i dotyczących jej unormowań,
  • nowych tendencji w zakresie globalizacji prawa administracyjnego.

Adresaci:
Monografia jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4337-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 364
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE
Kod: KAM-2228;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów