Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Czas pracy

Opracowanie zawiera również wzory pism wykorzystywanych w codziennym zarządzaniu czasem pracy.

więcej

Autorzy: Zbigniew Góral (red. nauk.), Krzysztof Stefański,
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.06.2013 r.
Kod: ABC-0717:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Pojęcie czasu pracy i okresów odpoczynku
str. 15


1.1. Pojęcie czasu pracy
str. 15

1.2. Przerwy w świadczeniu pracy
str. 20

1.3. Dyżur
str. 23

1.4. Podróż służbowa
str. 34

1.5. Szkolenia
str. 39

1.6. Okresy odpoczynku
str. 41

Rozdział 2
Systemy i rozkłady czasu pracy
str. 55


2.1. Systemy czasu pracy
str. 55

2.2. Podstawowy system czasu pracy (art 129 k p )
str. 56

2.3. Równoważny system czasu pracy
str. 61

2.4. System czasu pracy w ruchu ciągłym (art 138 k p )
str. 69

2.5. System przerywanego czasu pracy (art 139 k p )
str. 72

2.6. System zadaniowego czasu pracy (art 140 k p )
str. 75

2.7. System skróconego tygodnia pracy (art 143.k p )
str. 81

2.8. System pracy weekendowej (art 144.k p )
str. 83

2.9. Skrócony czas pracy
str. 86

2.10. Rozkłady czasu pracy
str. 92

2.11. Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
str. 96

2.12. Ustalanie okresów rozliczeniowych
str. 100

Rozdział 3
Praca w godzinach nadliczbowych
str. 103


3.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
str. 103

3.2. Godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych
str. 117

3.3. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych
str. 122

3.4. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
str. 123

3.5. Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych
str. 126

3.6. Rodzaj pracy w godzinach nadliczbowych
str. 138

3.7. Możliwość odmowy pracy w godzinach nadliczbowych
str. 141

3.8. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
str. 144

3.9 Praca nadliczbowa pracowników na stanowiskach kierowniczych
str. 152

3.10 Zawieranie umów dodatkowych a praca w godzinach nadliczbowych
str. 156

Rozdział 4
Praca w nocy, niedziele i święta
str. 158


4.1. Praca w nocy
str. 158

4.2. Praca w niedziele i święta
str. 169

4.3. Rekompensowanie pracy niedzielnej i świątecznej
str. 181

Rozdział 5
Obliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy


Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy
str. 190

5.1. Obliczanie czasu pracy
str. 190

5.2. Ewidencja czasu pracy
str. 197

5.3. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy
str. 207

5.4. Odpowiedzialność wykroczeniowa
str. 208

5.5. Odpowiedzialność karna
str. 220

Zakończenie
str. 229

Załączniki
str. 231

Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
str. 233

Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
str. 234

Wniosek o zastosowanie systemu weekendowego czasu pracy
str. 235

Informacja do PIP o zastosowaniu dłuższych okresów rozliczeniowych
str. 236

Wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
str. 237

Udzielenie pracownikowi czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
str. 238

Wniosek o poinformowanie inspektora pracy o zatrudnieniu pracowników pracujących w nocy
str. 239

Informacja do PIP o zatrudnieniu pracowników pracujących w nocy
str. 240

Wniosek o udzielenie dnia wolnego na obchodzenie świąt religijnych
str. 241

Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy
str. 242

Karta rocznej ewidencji czasu pracy
str. 244

Wykaz aktów prawnych
str. 247

Wykaz orzeczeń
str. 251

Bibliografia
str. 255


Wykaz aktów prawnych 247 Wykaz orzeczeń 251 Bibliografia 255

Ukryj

Opis:

W publikacji w sposób przystępny i kompleksowy przedstawiono problematykę czasu pracy – najbardziej skomplikowaną i budzącą najwięcej wątpliwości interpretacyjnych regulację kodeksu pracy. Rozważania zostały zilustrowane licznymi przykładami opartymi na orzecznictwie oraz praktyce stosowania prawa pracy przez różne podmioty. Przydatne dla Czytelnika będą zwłaszcza części omawiające kwestie, które sprawiają pracodawcom i pracownikom najwięcej problemów – m.in. rozdział poświęcony godzinom nadliczbowym czy rozliczaniu czasu pracy.

Opracowanie zawiera również wzory pism wykorzystywanych w codziennym zarządzaniu czasem pracy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest w szczególności dla pracodawców, pracowników działów kadr i HR, sędziów sądów pracy oraz inspektorów pracy. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy oraz prawników specjalizujących się w tej dziedzinie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4386-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 260
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0717:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów