Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Nowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek

Podatek dochodowy i podatek VAT

Książka skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek prowadzących działalność gospodarczą. Będzie również przydatna pracownikom urzędów skarbowych, biur rachunkowych i doradztwa podatkowego...

więcej

Autorzy: Radosław Witczak,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.04.2013 r.
Kod: ABC-0732:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Podstawy opodatkowania i obciążeń parapodatkowych działalności lekarzy i pielęgniarek
str. 13


1.1. Wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe
str. 13

1.2. Wystawianie rachunków
str. 14

1.3. Zawieszanie działalności
str. 15

1.4. Podatek od nieruchomości
str. 16

1.5. Obciążenia parapodatkowe
str. 18

Rozdział 2
Podatek od towarów i usług w działalności medycznej
str. 25


2.1. Podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT
str. 25

2.2. Zakres przedmiotowy
str. 27

2.3. Zwolnienia o charakterze przedmiotowym i podmiotowym w ochronie zdrowia
str. 28

2.3.1. Zwolnienie przedmiotowe w ochronie zdrowia
str. 28

2.3.1.1. Zakres zwolnienia przedmiotowego w ochronie zdrowia
str. 29

2.3.1.2. Świadczenia medyczne objęte podatkiem VAT
str. 32

2.3.1.3. Wątpliwości w zakresie objęcia świadczeń medycznych podatkiem VAT
str. 35

2.3.1.4. Skutki przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych w zakresie ochrony zdrowia
str. 39

2.3.2. Zwolnienie podmiotowe w ochronie zdrowia
str. 40

2.4. Podatnicy VAT czynni w zakresie świadczenia usług ochrony zdrowia
str. 44

2.4.1. Obowiązek podatkowy
str. 45

2.4.2. Ustalanie podstawy opodatkowania
str. 48

2.4.3. Podatek naliczony
str. 48

2.4.4. Specyfika metody kasowej w podatku VAT
str. 56

2.4.5. Obowiązki ewidencyjne oraz sporządzanie deklaracji
str. 58

2.5. Kasy fiskalne w działalności medycznej
str. 60

2.6. Zasady fakturowania
str. 68

2.7. Szczególne przypadki występujące w podatku VAT w rozliczeniach lekarzy i pielęgniarek
str. 72

Rozdział 3
Zryczałtowane formy opodatkowania dochodu
str. 74


3.1. Karta podatkowa a dochody lekarzy i pielęgniarek
str. 74

3.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
str. 74

3.1.2. Ustalanie wysokości podatku
str. 85

3.1.3. Szczególne przypadki związane z ustalaniem podatku w karcie podatkowej
str. 88

3.1.4. Obowiązki i prawa podatników wynikające z karty podatkowej
str. 92

3.2. Ryczałt ewidencjonowany
str. 97

3.2.1. Informacje ogólne o zasadach opodatkowania ryczałtem
str. 97

3.2.2. Zasady ustalania podstawy opodatkowania i podatku
str. 102

3.2.3. Obowiązki ewidencyjne
str. 109

3.2.4. Inne obowiązki podatników ryczałtu ewidencjonowanego
str. 118

Rozdział 4
Zasady ogólne opodatkowania dochodu
str. 122


4.1. Podstawowe reguły dotyczące opodatkowania dochodu
str. 122

4.2. Rozliczanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło oraz innych źródeł
str. 130

4.3. Opodatkowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony zdrowia
str. 133

4.3.1. Ogólne zasady opodatkowania działalności gospodarczej
str. 133

4.3.2. Reguły prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 136

4.3.3. Charakterystyka podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz dokumentów księgowych
str. 141

4.3.4. Zasady ewidencji i ustalania przychodów
str. 151

4.3.5. Zasady ustalania i ewidencji kosztów
str. 163

4.3.5.1. Ewidencja kosztów
str. 165

4.3.5.2. Specyficzne przypadki rozliczania kosztów w działalności medycznej
str. 169

4.3.5.3. Metody amortyzacji środków trwałych
str. 186

4.3.5.4. Leasing
str. 191

4.3.6. Inne obowiązki podatników prowadzących działalność gospodarczą
str. 193

Rozdział 5
Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w praktyce
str. 199


5.1. Optymalizacja podatkowa w działalności medycznej
str. 199

5.1.1. Wybór zwolnienia z podatku od towarów i usług a opodatkowanie usług medycznych jako sposób optymalizacji obciążeń podatkowych
str. 199

5.1.2. Wybór form opodatkowania - studium przypadku
str. 202

5.1.3. Różne sposoby optymalizacji opodatkowania dochodu w działalności medycznej
str. 206

5.2. Ewidencje dla ryczałtu w działalności medycznej
str. 210

5.3. Ewidencje przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 215

5.3.1. Ewidencje w związku z rozpoczęciem działalności
str. 215

5.3.2. Przypadki ewidencji przychodów
str. 220

5.3.3. Przypadki ewidencji kosztów
str. 223

5.3.4. Obliczenie dochodu oraz zaliczki na podatek dochodowy
str. 247

5.3.5. Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
str. 262

5.3.6. Podatek VAT w działalności medycznej
str. 270

Zakończenie
str. 273

Akty prawne
str. 275

Akty organów skarbowych
str. 277

Bibliografia
str. 281


Ukryj

Opis:

Książka przedstawia podstawowe zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Opracowanie, napisane przystępnym językiem, ukazuje praktyczne przykłady stosowania przepisów oraz zawiera analizę ułatwiającą wybór formy opodatkowania działalności medycznej i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych.

Publikacja prezentuje aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące zasad rozliczenia podatku dochodowego oraz podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie zwolnień w podatku od towarów i usług.

Adresaci:
Książka skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek prowadzących działalność gospodarczą. Będzie również przydatna pracownikom urzędów skarbowych, biur rachunkowych i doradztwa podatkowego, a także studentom kierunków ekonomicznych oraz zdrowia publicznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4341-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 288
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: ABC-0732:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów