Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie nieruchomościami

 • zarządzanie a administrowanie nieruchomościami,
 • polityka mieszkaniowa,
 • podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami, [...]

więcej

Autorzy: Zbigniew Bukowski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0713:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Dział 1
Zagadnienia społeczne w zakresie zarządzania nieruchomościami
str. 19

Rozdział 1
Problemy gospodarstw domowych i mobilnych studentów a kwestia mieszkalnictwa w perspektywie międzynarodowej
str. 21


1. Uwagi wprowadzające
str. 21

2. Problemy gospodarstw domowych odnośnie do kwestii społecznej mieszkalnictwa w Polsce
str. 22

3. Problemy mobilnych studentów a problemy społeczne mieszkalnictwa w Polsce, w wybranych krajach UE i na świecie
str. 35

4. Wnioski
str. 43

Dział 2
Zagadnienia ekonomiczne zarządzania nieruchomościami
str. 47

Rozdział 2
Prawnofinansowe aspekty podatków i opłat w obrocie nieruchomościami
str. 49


1. Uwagi wprowadzające
str. 49

2. Aspekty finansowe pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
str. 51

3. Opodatkowanie zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych
str. 55

4. Opodatkowanie obrotu nieruchomości podatkiem VAT
str. 58

5. Opodatkowanie sprzedaży i użyczenia udziału w nieruchomości
str. 63

6. Opodatkowanie prywatnego najmu nieruchomości
str. 65

7. Podatki i opłaty od czynności cywilnoprawnych w obrocie nieruchomościami
str. 69

8. Zakończenie, próba oceny
str. 73

Rozdział 3
Ekonomiczne uwarunkowania rynku nieruchomości
str. 77

Dział 3
Zagadnienia cywilnoprawne zarządzania nieruchomościami
str. 97

Rozdział 4
Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych w prawie polskim
str. 99


1. Uwagi wprowadzające
str. 99

2. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej
str. 99

3. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej
str. 106

4. Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
str. 114

Rozdział 5
Zarząd nieruchomością przez zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
str. 121


1. Uwagi wprowadzające
str. 121

2. Ustanowienie zarządu przymusowego i status prawny zarządcy przymusowego
str. 124

3. Istota zarządu przymusowego nieruchomością
str. 131

4. Objęcie zarządu przez zarządcę przymusowego i czas trwania zarządu
str. 133

5. Prawa i obowiązki zarządcy przymusowego w zakresie zarządu nieruchomością
str. 135

6. Udział zarządcy przymusowego w charakterze strony lub uczestnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych
str. 147

7. Sprawozdania, wynagrodzenie i odpowiedzialność zarządcy przymusowego
str. 153

8. Podsumowanie
str. 155

Rozdział 6
Umowy o korzystanie z cudzej rzeczy w prawie polskim
str. 157


1. Uwagi wprowadzające
str. 157

2. Umowa najmu
str. 160

3. Umowa dzierżawy
str. 169

4. Użyczenie
str. 172

5. Umowa leasingu
str. 174

Dział 4
Zagadnienia administracyjnoprawne zarządzania nieruchomościami
str. 179

Rozdział 7
Proces budowlany a ochrona środowiska
str. 181


1. Uwagi wprowadzające
str. 181

2. Przepisy ogólne z zakresu ochrony środowiska w Prawie budowlanym
str. 183

3. Pozwolenie na budowę a ochrona środowiska
str. 184

4. Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych a ochrona środowiska
str. 196

5. Realizacja inwestycji a ochrona środowiska
str. 198

6. Oddawanie do użytkowania a ochrona środowiska
str. 201

7. Wnioski
str. 210

Rozdział 8
Problematyka zarządzania nieruchomością zabytkową
str. 212

Rozdział 9
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi
str. 234


1. Uwagi wprowadzające
str. 234

2. Organizacja systemu według nowych przepisów
str. 234

3. Zakres pojęcia "właściciele nieruchomości"
str. 238

4. Obowiązki właścicieli nieruchomości
str. 241

5. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków
str. 249

Rozdział 10
Środowiskowe uwarunkowania wywłaszczenia nieruchomości
str. 251


1. Uwagi wprowadzające
str. 251

2. Problematyka celów publicznych z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
str. 252

3. Środowiskowe uwarunkowania procedury wywłaszczeniowej
str. 256

4. Środowiskowe uwarunkowania szczególnych procedur wywłaszczeniowych
str. 263

5. Wywłaszczenie nieruchomości na cele ochrony środowiska na podstawie innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami
str. 267

6. Zakończenie
str. 269

Rozdział 11
Zarządca jako uczestnik rynku nieruchomości
str. 270


1. Uwagi wprowadzające
str. 270

2. Podmioty działające na rynku nieruchomości
str. 271

3. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa
str. 281

4. Rejestr zarządców nieruchomości
str. 285

5. Konsekwencje przyjęcia ustawy deregulacyjnej odnośnie do zarządzania nieruchomościami
str. 286

6. Podsumowanie
str. 288

Dział 5
Zagadnienia karne w zakresie zarządzania nieruchomościami
str. 291

Rozdział 12
Odpowiedzialność za wykroczenia w związku z zarządzaniem nieruchomościami
str. 293


1. Uwagi wprowadzające
str. 293

2. Zarządzanie nieruchomością bez licencji
str. 294

3. Niedopełnienie obowiązków w związku z użytkowaniem obiektu budowlanego
str. 298

4. Niedopełnienie obowiązków w związku z katastrofą budowlaną
str. 301

5. Nieoznakowanie nieruchomości tabliczką porządkową i jej nieoświetlenie
str. 302

6. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego
str. 306

7. Zaniedbanie stanu zjazdu do nieruchomości
str. 309

8. Niezachowanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości
str. 310

9. Niewykonywanie obowiązków dotyczących nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie
str. 314

10. Niezachowanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego nieruchomości
str. 316

11. Nielegalne zachowania w związku z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków
str. 318

12. Nielegalne spalanie odpadów
str. 320

13. Umieszczenie ogłoszenia bez zgody zarządcy nieruchomości
str. 321

14. Wnioski
str. 324

Bibliografia
str. 327

Ukryj

Opis:

Autorami książki są wykładowcy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami prowadzonych przez Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy. W swoich opracowaniach prezentują tematy związane zarówno z ich zainteresowaniami naukowymi, jak i praktycznymi problemami przedstawianymi przez studentów w ramach zajęć.

W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak:

 • zarządzanie a administrowanie nieruchomościami,
 • polityka mieszkaniowa,
 • podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami,
 • ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości,
 • funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych,
 • zarząd nieruchomością przez zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • umowy o korzystanie z cudzej rzeczy,
 • związki pomiędzy procesem budowlanym a ochroną środowiska,
 • zarządzanie nieruchomością zabytkową,
 • obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi,
 • środowiskowe uwarunkowania wywłaszczenia nieruchomości,
 • sylwetka i status prawny zarządcy nieruchomości,
 • odpowiedzialność za wykroczenia w związku z zarządzaniem nieruchomościami.
Adresaci:

Adresatami publikacji są studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w ramach których poruszane są problemy z zakresu prawa nieruchomości lub zarządzania nieruchomościami. Książka zainteresuje również uczestników praktyk zawodowych organizowanych przez zrzeszenia zarządców nieruchomości oraz zarządców nieruchomości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4176-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 336
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: ABC-0713:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów