Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Beata Nowotarska-Romaniak,
Seria:  Monografie ekonomiczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2013 r.
Kod: OFE-0830:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I. Rozwój i funkcjonowanie rynku usług ubezpieczeniowych
str. 21


1. Istota i charakterystyka rynku ubezpieczeniowego
str. 21

2. Specyfika usług ubezpieczeniowych i ich klasyfikacja
str. 29

3. Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce - ewolucja podstaw prawnych
str. 43

4. Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce - instytucje i charakterystyka
str. 51

Rozdział II. Zachowania klientów na rynku usług ubezpieczeniowych - ujęcie teoretyczne
str. 65


1. Konsumenci, nabywcy i klienci na rynku - przegląd definicji i stanowisk teoretycznych
str. 65

2. Istota i charakterystyka zachowań klientów na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 75

3. Uwarunkowania i czynniki zachowań klientów na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 79

4. Potrzeby klientów na rynku usług ubezpieczeniowych w świetle teorii potrzeb i teorii wyboru konsumenta
str. 88

5. Proces podejmowania decyzji o zakupie i ich rodzaje w świetle teorii asymetrii informacji na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 97

6. Lojalność klientów na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 106

Rozdział III. Metodyczne aspekty badań zachowań klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 115


1. Cele i zakres badań zachowań klientów na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 115

2. Źródła informacji o zachowaniach klientów indywidualnych
str. 116

3. Metody badań klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 121

4. Charakterystyka i organizacja badań zachowań klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 126

Rozdział IV. Zachowania klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 134


1. Świadomość ubezpieczeniowa jako podstawowy warunek potrzeby ubezpieczenia
str. 134

2. Czynniki warunkujące zachowania klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 139

3. Decyzje klientów o zakupie usługi ubezpieczeniowej
str. 145

4. Zaspokojenie potrzeb ubezpieczeniowych przez klientów
str. 154

Rozdział V. Typologia klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych według zachowań rynkowych
str. 160


1. Metody typologii klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 160

2. Typy klientów na rynku usług ubezpieczeniowych
str. 167

3. Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych
str. 171

4. Kierunki wykorzystywania wiedzy o zachowaniach klientów w działalności marketingowej zakładów ubezpieczeń
str. 177

Zakończenie
str. 183

Załącznik. Kwestionariusz ankiety
str. 191

Spis ilustracji
str. 201

Spis tabel
str. 203

Bibliografia
str. 205

Akty prawne
str. 215

Strony internetowe
str. 217


Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki zachowań klientów indywidualnych w warunkach stale zmieniającego się rynku usług ubezpieczeniowych. Dogłębne poznanie tych zachowań i wpływających na nie czynników jest dla zakładów ubezpieczeń warunkiem koniecznym do opracowania skutecznych działań marketingowych, które mają na celu odróżnienie produktów od ofert konkurencji, zdobycie i utrzymanie klienta, a tym samym umocnienie pozycji na rynku.

Autorka w monografii:

  • prezentuje charakterystykę rynku ubezpieczeniowego, regulacje prawne oraz specyfikę usługi ubezpieczeniowej,
  • identyfikuje potrzeby klientów indywidualnych na polskim rynku ubezpieczeniowym oraz wykorzystywane przez nich źródła informacji,
  • charakteryzuje postępowanie klientów na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego, wyodrębnia segmenty rynku usług ubezpieczeniowych oraz grupy typologiczne klientów indywidualnych według ich zachowań,
  • wdraża nowe metody oceny działań marketingowych wpływających na postępowanie klientów. Omówione w publikacji zagadnienia zostały opracowane na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz badań bezpośrednich przeprowadzonych w latach 2011–2012 w województwie śląskim.
Adresaci:
Książka jest adresowana do kadry menedżerskiej instytucji ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń, studentów kierunków ekonomicznych oraz wszystkich osób zajmujących się badaniami zachowań konsumentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4331-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 220
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0830:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów