Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz

W komentarzu przedstawiono sposób kompleksowy problematykę statusu Rady jako organu konstytucyjnego, jej ustroju i zadań oraz specyfiki prowadzonych przez nią postępowań.

więcej

Autorzy: Antoni Górski (red. nauk.), Ryszard Pęk, Małgorzata Niezgódka-Medek,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2013 r.
Kod: KAM-1933:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
str. 17

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
str. 19


Art. 1. [Konstytucyjne umocowanie, pozycja i zadania Rady]
str. 35

Art. 2. [Wyłączenie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed Radą]
str. 35

ROZDZIAŁ 2
KOMPETENCJE I USTRÓJ RADY
str. 39


Art. 3. [Ustawowe kompetencje Rady]
str. 39

Art. 4. [Informacja z rocznej działalności Rady]
str. 67

Art. 5. [Wizytacja i lustracja sądu; lustracja pracy sędziego]
str. 70

Art. 6. [Wybór rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych i wojskowych]
str. 74

Art. 7. [Kadencja członków zasiadających w Radzie z tytułu pełnionych funkcji I Prezesa SN, Prezesa NSA oraz Ministra Sprawiedliwości]
str. 78

Art. 8. [Kadencja osoby powołanej do Rady przez Prezydenta RP]
str. 82

Art. 9.[Kadencja posłów i senatorów wybranych do Rady przez Sejm i Senat]
str. 87

Art. 10. [Ograniczenie kadencji sędziów wybranych do Rady przez zgromadzenia sędziów]
str. 91

Art. 11. [Wybór członków Rady spośród sędziów]
str. 92

Art. 12. [Wybór przedstawicieli przez zgromadzenia ogólne sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych]
str. 98

Art. 13. [Wybór przedstawicieli zebrań sędziów sądów apelacyjnych]
str. 99

Art. 14. [Wygaśnięcie mandatu wybranego członka Rady przed upływem kadencji]
str. 105

Art. 15. [Organy Rady]
str. 112

Art. 16. [Wybory oraz kadencja Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i trzech członków Prezydium Rady. Kompetencje Prezydium Rady]
str. 114

Art. 17. [Kompetencje Przewodniczącego Rady]
str. 120

Art. 18. [Wybory Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i pozostałych członków Prezydium Rady]
str. 124

Art. 19. [Wewnętrzna organizacja Rady - komisje problemowe]
str. 127

Art. 20. [Posiedzenia Rady]
str. 133

Art. 21. [Podejmowanie uchwał przez Radę]
str. 142

Art. 22. [Regulamin Rady]
str. 151

Art. 23. [Pieczęć urzędowa Rady]
str. 154

Art. 24. [Biuro Rady]
str. 155

Art. 27. [Wyznaczenie członka Rady będącego sędzią do wykonywania stałej pracy w Biurze Rady]
str. 158

Art. 26. [Świadczenia przysługujące członkom Rady]
str. 159

Art. 27. [Budżet Rady]
str. 162

ROZDZIAŁ 3
POSTĘPOWANIE PRZED RADĄ
str. 166


Art. 28. [Wyłączenie członka Rady]
str. 166

Art. 29. [Uczestnik postępowania]
str. 172

Art. 30. [Uzupełnienie wniosku]
str. 180

Art. 31. [Wyznaczenie zespołu]
str. 184

Art. 32. [Doręczanie pism; dostęp do akt sprawy]
str. 187

Art. 33. [Wymogi podejmowania uchwał]
str. 192

Art. 34. [Przygotowywanie spraw przez zespół]
str. 197

Art. 35. [Kryteria wyboru kandydatów na stanowiska sędziowskie]
str. 200

Art. 36. [Udział przedstawicieli innych zawodów prawniczych w posiedzeniach zespołu]
str. 208

Art. 37. [Uchwały Rady dotyczące stanowisk sędziowskich, o które ubiega się wielu kandydatów; jawność uchwał Rady w sprawach nominacyjnych]
str. 210

Art. 38. [Sprawy dotyczące przenoszenia sędziego w stan spoczynku]
str. 214

Art. 39. [Sprawy dotyczące powrotu na stanowisko sędziego]
str. 223

Art. 40. [Sprawy dotyczące pozbawiania uprawnienia do stanu spoczynku z uwagi na działania przeciwko Narodowi i Państwu Polskiemu]
str. 228

Art. 41. [Umorzenie postępowania]
str. 232

Art. 42. [Uzasadnianie i doręczanie uchwał Rady]
str. 234

Art. 43. [Prawomocność uchwał Rady]
str. 238

Art. 44. [Odwołanie do Sądu Najwyższego]
str. 239

Art. 45. [Ponowne rozpatrzenie sprawy przez Radę]
str. 248

ROZDZIAŁ 4
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH
(pominięty w komentarzu)
str. 251


ROZDZIAŁ 5
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
str. 252


Art. 50. [Utrzymanie kadencji członków Rady i jej Prezydium po wejściu w życie nowej ustawy]
str. 252

Art. 51. [Utrata mocy obowiązującej przez ustawę o KRS z 2001 r.]
str. 252

Art. 52. [Wejście w życie ustawy o KRS z 2011 r.]
str. 253

Wykaz aktów prawnych
str. 255

Wykaz orzeczeń
str. 257

Bibliografia
str. 261

Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej komentarzem do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedstawiono w nim w sposób kompleksowy problematykę statusu Rady jako organu konstytucyjnego, jej ustroju i zadań oraz specyfiki prowadzonych przez nią postępowań.

Autorzy, omawiając kwestie sporne i proponując ich rozwiązania, uwzględnili poglądy wyrażane w piśmiennictwie oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Adresaci:
Książka adresowana jest przede wszystkim do kandydatów na sędziów oraz sędziów i prawników pozostałych profesji, a także do przedstawicieli nauki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4265-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 264
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-1933:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów