Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

Państwo i Prawo (poszczególne numery) PDF

Poszczególne numery czasopisma w wersji PDF.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN.
Pismo ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa.
www.panstwoiprawo.pl

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: EBO-1114;PIP-6500  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 47,50 zł.
Twoja cena brutto już od: 38,00 zł. ( Oszczędzasz: 9,50 zł. )

Spis treści: 

TREŚĆ ZESZYTU 5/2013 "PAŃSTWA I PRAWA"

Dr hab.Radosław Koper, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podstawy i terminy tymczasowego aresztowania w świetle Konstytucji
str. 3

Prof.dr hab.Przemysław Drapała, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Pełnomocnik rzekomy jako negotiorum gestor
str. 17

Dr hab.Rafał Szczepaniak, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne (na kanwie uchwały SN)
str. 31

Dr Wojciech Brzozowski, Uniwersytet Warszawski
Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce
str. 47

Prof.dr hab.Arkadiusz Lach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyroki in absentia a ochrona praw oskarżonego
str. 57

Dr Magdalena Wilejczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Darowizna obciążona poleceniem
str. 67

DYSKUSJA NAD REFORMĄ PRAWA KARNEGO

Prof.dr hab.Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski
Prof.dr hab.Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet Wrocławski
Przeciwko ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania skutku
str. 79

POLEMIKI

Sędzia konstytucyjny - bezstronny czy obiektywny? (Mirosław Granat)
str. 93

O wykładni celowościowej raz jeszcze (Marek Smolak)
str. 97

Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska
str. 103

RECENZJE

Teodor Szymanowski: Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społecznej w okresie transformacji (rec.Andrzej Zoll)
str. 110

Dorota Sylwestrzak: Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (rec.Jerzy Supernat)
str. 112

Barbara Mikołajczyk: Międzynarodowa ochrona praw osób starszych (rec.Bożena Gronowska)
str. 116

SPRAWOZDANIA

Jubileusz Profesora Eugeniusza Bojanowskiego (Gdańsk, 24 X 2012) (Krzysztof Żukowski)
str. 121

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa (Konferencja naukowa, Wrocław, 27 XI 2012) (Monika Haczkowska, Sylwia Jarosz-Żukowska)
str. 123

Nowelizacja kodeksu cywilnego (Konferencja naukowa, Warszawa, 29 IX 2012) (Bartosz Pawlak, Jakub Jan Zięty)
str. 126

Wspieranie rodzin - perspektywy globalne i lokalne (Międzynarodowa konferencja naukowa, Iowa City, 14-16 VI 2012) (Anna Stępień-Sporek)
str. 128

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Glosa Tomasza Kozioła do wyroku z 14 II 2012, P 20/10
str. 131

Z ORZECZNICTWA IZBY PRACY, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I SPRAW PUBLICZNYCH SĄDU NAJWYŻSZEGO

Glosa Pawła Kawarskiego do postanowienia z 25 X 2011, III SW 83/11
str. 138

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA
str. 144


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 0031-0980
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: katalog
Dział: PRAWNICY ZAGRANICZNI
Kod: EBO-1114;PIP-6500 Miejsce wydania: Warszawa