Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Odpowiedzialność pracownicza

Autorka wykorzystuje bogate orzecznictwo SN, które pozwala wyjaśnić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz kontrowersji pojawiających się na płaszczyźnie stosowania odpowiedzialności pracowniczej.

więcej

Autorzy: Zbigniew Góral (red. nauk.), Ewa Staszewska,
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.05.2013 r.
Kod: ABC-0716;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Pojęcie, zakres podmiotowy i rodzaje odpowiedzialności pracowniczej
str. 15

Rozdział II
Odpowiedzialność materialna
str. 24


1 Uwagi wstępne
str. 24

2 Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych (w mieniu niepowierzonym)
str. 27

3 Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone
str. 86

4 Dopuszczalność stosowania zabezpieczeń wekslowych do odpowiedzialności materialnej pracowników
str. 123

5 Przedawnienie roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody w związku z odpowiedzialnością materialną pracowników
str. 125

Rozdział III
Odpowiedzialność porządkowa
str. 131


1 Uwagi wstępne
str. 131

2 Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
str. 135

3 Rodzaje kar porządkowych
str. 146

4 Tryb nakładania kar porządkowych
str. 150

5 Środki prawne umożliwiające uchylenie nieprawidłowo zastosowanej kary porządkowej
str. 157

6 Zatarcie kary porządkowej
str. 170

7 Brak zakazu kumulacji
str. 174

Rozdział IV
Odpowiedzialność dyscyplinarna
str. 177


1 Uwagi wstępne
str. 177

2 Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej
str. 180

3 Rodzaje kar dyscyplinarnych
str. 184

4 Procedura nakładania kar dyscyplinarnych
str. 187

5 Kontrola sądowa nad orzecznictwem dyscyplinarnym
str. 197

6 Zatarcie kary dyscyplinarnej
str. 199

7 Tryb postępowania w przypadku odpowiedzialności za przewinienia mniejszej wagi (tzw służbowej odpowiedzialności porządkowej)
str. 202

Zakończenie
str. 207

Wzory pism i umów związanych z odpowiedzialnością pracowniczą
str. 213

Literatura
str. 231

Orzecznictwo
str. 235


Ukryj

Opis:

W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono zagadnienia związane z odpowiedzialnością pracowniczą, zarówno kompensacyjną, jak i niekompensacyjną. Analizie poddana została odpowiedzialność materialna, porządkowa oraz dyscyplinarna.

Autorka wykorzystuje bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, które pozwala wyjaśnić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz kontrowersji pojawiających się na płaszczyźnie stosowania odpowiedzialności pracowniczej. Walor praktyczny zwiększają liczne przykłady oraz wzory pism i umów związanych z przedstawioną tematyką.

Adresaci:
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracodawców. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystane bogate orzecznictwo sądowe powoduje, że z opracowania mogą korzystać również przedstawiciele zawodów prawniczych - sędziowie, adwokaci, radcy prawni.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4339-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 240
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0716;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów