Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Jerzy Poczobut,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2082:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Słowo wstępne
str. 11

Paweł Błaszczyk

Prawo właściwe dla transgranicznego łączenia się spółek w świetle nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym
str. 15

Andrzej Całus
Zasada państwa pochodzenia - konkurencja czy uzupełnienie norm prawa wskazującego na właściwość prawa w ramach rynku wewnętrznego
str. 33

Edyta Figura-Góralczyk
Wybór prawa dla czynów nieuczciwej konkurencji na tle rozporządzenia rzymskiego II
str. 53

Bernadetta Fuchs
Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w nowej ustawie - Prawo prywatne międzynarodowe
str. 69

Marcin Glicz
Lex cartae sitae w obrocie zdematerializowanymi papierami wartościowymi
str. 82

Bogusława Gnela
Prawo właściwe dla przysposobienia według nowej ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
str. 95

Jacek Górecki
Umowy kreujące osobiste zabezpieczenia wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym
str. 113

Agata Kozioł, Jacek Zrałek
Skuteczność ustroju majątkowego małżeńskiego wobec osoby trzeciej w prawie prywatnym międzynarodowym
str. 126

Witold Kurowski
Nowe kolizyjnoprawne unormowanie podmiotowych zmian stosunku zobowiązaniowego na tle rozporządzenia "Rzym I" i polskiej ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r.
str. 142

Maciej Mataczyński
Prawo właściwe dla odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji i inne delikty prawa rynku kapitałowego
str. 151

Piotr Mostowik, Karolina Sondel-Maciejewska
Materialnoprawne rezultaty unijnej współpracy sądowej w sprawach rodzinnych
str. 172

Aurelia Nowicka
Klauzula porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym
str. 203

Adam Opalski
Wybrane problemy ustalania prawa właściwego dla osób prawnych w świetle nowej ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
str. 214

Maksymilian Pazdan
Koordynacja krajowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego
str. 225

Mateusz Pilich
Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony
str. 234

Jerzy Poczobut
Stosowanie prawa publicznego w polskim prawie prywatnym międzynarodowym - zagadnienia węzłowe
str. 257

Katarzyna Reszczyk
Prawo właściwe dla umowy o arbitraż. Rozważania na tle nowej regulacji ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r
str. 277

Anna Sapota
Prawo właściwe dla małżeńskich ustrojów majątkowych na tle nowej ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe oraz projektu rozporządzenia unijnego
str. 292

Marek Świerczyński
Prawo właściwe dla zobowiązań z naruszenia prawa własności intelektualnej - propozycje rozwiązań
str. 307

Monika Wałachowska
Prawo właściwe dla roszczeń odszkodowawczych osób pośrednio poszkodowanych
str. 321

Andrzej W. Wiśniewski
Uznanie zagranicznej osoby prawnej w cieniu art. 17 nowego prawa prywatnego międzynarodowego
str. 339

Arkadiusz Wowerka
Wskazanie statutu personalnego spółek w kontekście unijnej swobody przedsiębiorczości. Jednolity "unijny" łącznik w zakresie krajowego międzynarodowego prawa spółek?
str. 350

Maciej Zachariasiewicz
Projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży a krajowe przepisy imperatywne
str. 372

Pokłosie konferencji
str. 391


Ukryj

Opis:

Niniejszy zbiór referatów stanowi najobszerniejsze jak dotąd, pogłębione omówienie aktualnych problemów prawa prywatnego międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej ustawy kolizyjnej z dnia 4 lutego 2011 r. i prawa Unii Europejskiej.

Zawiera on prezentację najnowszych poglądów polskiej nauki prawa prywatnego międzynarodowego, propozycje wykładni przepisów tego działu prawa oraz orzecznictwo polskich i zagranicznych sądów na wybrane tematy. Większość referatów zamieszczonych w zbiorze wyszła spod pióra wybitnych znawców problematyki i dotyczy kluczowych zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego.

Adresaci:
Książka powinna zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków szeroko pojętego prawa prywatnego międzynarodowego (sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy), a także studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4160-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 392
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2082:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów