Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  28.02.2015 r.
Kod: KAM-2120;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | str. 21


DZIAŁ I
SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO | str. 23

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 23

Rozdział 2
Tworzenie i likwidacja uczelni | str. 95

Rozdział 3
Nadzór nad uczelniami | str. 135

Rozdział 4
Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych | str. 160

Rozdział 5
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego | str. 173

Rozdział 6
Polska Komisja Akredytacyjna | str. 185

Rozdział 7
Konferencje rektorów | str. 207

DZIAŁ II
USTRÓJ UCZELNI | str. 211

Rozdział 1
Statut uczelni | str. 211

Rozdział 2
Organy uczelni | str. 216

Rozdział 3
Organizacja uczelni | str. 258

Rozdział 4
Mienie i finanse uczelni | str. 289

DZIAŁ III
PRACOWNICY UCZELNI | str. 338

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 338

Rozdział 2
Stosunek pracy pracowników uczelni | str. 354

Rozdział 3
Emerytury i renty nauczycieli akademickich | str. 410

Rozdział 4
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich | str. 412

Rozdział 5
Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni | str. 450

DZIAŁ IV
STUDIA I STUDENCI | str. 468

Rozdział 1
Organizacja studiów | str. 468

Rozdział 2
Prawa i obowiązki studentów | str. 505

Rozdział 3
Studia doktoranckie | str. 552

Rozdział 4
Samorząd i organizacje studenckie | str. 573

Rozdział 5
Samorząd i organizacje doktorantów | str. 588

Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów | str. 590

Rozdział 7
Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów | str. 610

DZIAŁ V
UTRZYMANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE UCZELNI | str. 612

DZIAŁ VI
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE | str. 618

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str. 637

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw | str. 647

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ustawy) | str. 667

Bibliografia | str. 869

Orzecznictwo | str. 873

Ukryj

Opis:

Komentarz w nowym wydaniu zawiera, uwzględniającą potrzeby praktyki, analizę przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym po ich gruntownych nowelizacjach.

W publikacji zaprezentowano wskazówki postępowania w różnych sytuacjach stwarzających problemy na gruncie stosowania ustawy, zwłaszcza po jej dwukrotnym znowelizowaniu, dotyczące m.in.:

  • stosunku pracy nauczycieli akademickich, ich "uwłaszczenia" w zakresie własności intelektualnej oraz ich rent i emerytur,
  • tworzenia i likwidacji uczelni,
  • ustroju uczelni, w tym jej mienia i finansów,
  • praw i obowiązków studentów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8048-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 880
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-2120;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów