Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wstęp
str. 9

Rozdział 1. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich otoczenie finansowe
str. 19


1.1. Pojęcie, cechy i rola małych i średnich przedsiębiorstw
str. 19

1.2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
str. 29

1.3. Otoczenie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw
str. 42

Rozdział 2. Oddziaływanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz ubezpieczeń na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
str. 64


2.1. Stopień wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa
str. 64

2.2. Znaczenie kredytu dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
str. 68

2.3. Poręczenia kredytowe i pożyczki z sektora pozabankowego w kontekście konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
str. 97

2.4. Znaczenie leasingu dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
str. 125

2.5. Środki z funduszy venture capital a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
str. 140

2.6. Emisja akcji i obligacji na rynku giełdowym i pozagiełdowym a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
str. 154

2.7. Znaczenie faktoringu dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
str. 164

2.8. Ubezpieczenia gospodarcze jako zabezpieczenie sytuacji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw
str. 178

Rozdział 3. Środki budżetowe i środki z Unii Europejskiej w kontekście konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
str. 195


3.1. Środki budżetowe a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
str. 195

3.2. Środki z Unii Europejskiej pod kątem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
str. 218

Rozdział 4. Obciążenia publicznoprawne małych i średnich przedsiębiorstw a ich konkurencyjność
str. 243


4.1. Istota obciążeń publicznoprawnych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
str. 243

4.2. Polityka państwa w zakresie obciążeń publicznoprawnych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
str. 244

4.3. Polityka podatkowa w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
str. 246

4.4. Polityka w zakresie ubezpieczeń społecznych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
str. 277

4.5. Polityka w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
str. 280

4.6. Inne obciążenia publicznoprawne a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
str. 281

4.7. Ogólna ocena obciążeń publicznoprawnych pod kątem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
str. 283

4.8. Wpływ obciążeń publicznoprawnych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle stosowania tych świadczeń przez niewielkie podmioty
str. 286

4.9. Obciążenia publicznoprawne a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań opinii niewielkich podmiotów
str. 312

Rozdział 5. Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
str. 313


5.1. Oddziaływanie otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań przedsiębiorstw
str. 313

5.2. Oddziaływanie otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań instytucji z ich otoczenia finansowego
str. 373

5.3. Oddziaływanie otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań empirycznych - analiza ogólna, podsumowanie, wnioski
str. 418

Rozdział 6. Oddziaływanie otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań teoretycznych
str. 453


6.1. Założenia dokonania oceny teoretycznej wpływu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
str. 453

6.2. Ocena wpływu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań teoretycznych
str. 454

6.3. Model teoretyczny wpływu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
str. 465

6.4. Porównanie modelu teoretycznego z modelem empirycznym
str. 490

Zakończenie
str. 493

Spis literatury
str. 497

Spis tabel
str. 509

Spis rysunków
str. 515

Spis wykresów
str. 516

Załączniki

1. Kwestionariusz badania przeprowadzonego wśród małych i średnich przedsiębiorstw
str. 523

2. Kwestionariusze do badania instytucji z otoczenia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw
str. 567

Ukryj

Opis:

Prezentowana rozprawa przedstawia badania poświęcone oddziaływaniu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród elementów tego otoczenia analizą objęto głównie ich trzy rodzaje:

  • obciążenia publicznoprawne, które uszczuplają środki własne przedsiębiorstwa, np. podatki, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych,
  • instrumenty zabezpieczające finansowo przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami zdarzeń wynikających z prowadzonej działalności - ubezpieczenia gospodarcze,
  • źródła kapitału obcego, który może być wykorzystany do finansowania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
W monografii dokonano powyższej analizy zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w świetle badań empirycznych oraz zaprezentowano modele pozwalające hierarchicznie uporządkować, porównać i ocenić wpływ, jaki wywierają poszczególne instrumenty.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4283-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 630
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: OFE-0873:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów