Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Marek Antoni Nowicki,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1085:W08P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Od Autora
str. 9

Obowiązek przestrzegania praw człowieka
str. 11

Artykuł 1
str. 11

Djokaba Lambi Longa v. Holandia
str. 11

Prawo do życia
str. 16

Artykuł 2
str. 16


Panaitescu v. Rumunia
str. 17

Kayak v. Turcja
str. 19

R.R. i inni v. Węgry
str. 22

Aslakhanova i inni v. Rosja
str. 25

Zakaz tortur
str. 39

Artykuł 3
str. 39


Harkins i Edwards v. Wielka Brytania
str. 40

Othman (Abu Qatada) v. Wielka Brytania
str. 48

Hirsi Jamaa i inni v. Włochy
str. 64

Janowiec i inni v. Rosja
str. 76

Koky i inni v. Słowacja
str. 89

Đorđević v. Chorwacja
str. 93

M. i inni v. Włochy i Bułgaria
str. 95

X. v. Turcja
str. 103

El-Masri v. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
str. 108

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
str. 125

Artykuł 5
str. 125


Stanev v. Bułgaria
str. 127

Creangă v. Rumunia
str. 139

Austin i inni v. Wielka Brytania
str. 145

Prawo do rzetelnego procesu sądowego
str. 151

Artykuł 6
str. 151


Kinský v. Czechy
str. 152

Boulois v. Luksemburg
str. 157

UTE Saur Vallnet v. Andora
str. 161

Veselov i inni v. Rosja
str. 164

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
str. 172

Artykuł 8
str. 172


Di Sarno i inni v. Włochy
str. 173

Von Hannover v. Niemcy (nr 2)
str. 177

Aksu v. Turcja
str. 182

Gillberg v. Szwecja
str. 188

Van der Heijden v. Holandia
str. 192

Yordanova i inni v. Bułgaria
str. 197

Colon v. Holandia
str. 204

Fernández Martínez v. Hiszpania
str. 208

Kurić i inni v. Słowenia
str. 213

Costa i Pavan v. Włochy
str. 219

Nada v. Szwajcaria
str. 222

Godelli v. Włochy
str. 231

Alkaya v. Turcja
str. 234

Michaud v. Francja
str. 237

Wolność myśli, sumienia i wyznania
str. 245

Artykuł 9
str. 245


Francesco Sessa v. Włochy
str. 245

Wolność wyrażania opinii
str. 248

Artykuł 10
str. 248


Seckerson i The Times Newspapers Limited v. Wielka Brytania
str. 249

Axel Springer AG v. Niemcy
str. 252

Vejdeland i inni v. Szwecja
str. 257

Frăsilă i Ciocîrlan v. Rumunia
str. 259

Centro Europa 7 S.R.L. i Di Stefano v. Włochy
str. 263

Tatár i Fáber v. Węgry
str. 270

Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH (nr 2) v. Austria
str. 273

Mouvement Raëlien Suisse (Szwajcarska Sekcja Ruchu Raëliańskiego) v. Szwajcaria
str. 276

Fáber v. Węgry
str. 282

Smolorz v. Polska
str. 287

PETA Deutschland v. Niemcy
str. 290

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. i inni v. Holandia
str. 292

Ahmet Yildirim v. Turcja
str. 297

Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
str. 302

Artykuł 11
str. 302


Szerdahelyi v. Węgry
str. 302

Sindicatul "Păstorul cel Bun" (związek zawodowy "Najlepszy Pasterz") v. Rumunia
str. 305

Hizb Ut-Tahrir i inni v. Niemcy
str. 309

Redfearn v. Wielka Brytania
str. 311

Ochrona własności
str. 316

Artykuł 1 Protokołu nr 1
str. 316


Sargsyan v. Azerbejdżan
str. 317

Kotov v. Rosja
str. 329

Grudić v. Serbia
str. 338

Mago i inni v. Bośnia i Hercegowina
str. 341

Khoniakina v. Gruzja
str. 344

Eparhija Budimljansko-Nikšićka i inni v. Czarnogóra
str. 347

Vistinš i Perepjolkins v. Łotwa
str. 350

Ališić i inni v. Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia, Słowenia i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
str. 359

Prawo do nauki
str. 365

Artykuł 2 Protokołu nr 1
str. 365


Catan i inni v. Republika Mołdowy i Rosja
str. 365

Prawo do wolnych wyborów
str. 374

Artykuł 3 Protokołu nr 1
str. 374


Sitaropoulos i Giakoumopoulos v. Grecja
str. 374

Scoppola v. Włochy (nr 3)
str. 379

Communist Party of Russia (Komunistyczna Partia Rosji) i inni v. Rosja
str. 384

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie
str. 391

Artykuł 3 Protokołu nr 7
str. 391


Poghosyan i Baghdasaryan v. Armenia
str. 391

Zakaz dyskryminacji
str. 394

Artykuł 14
str. 394


Gas i Dubois v. Francja
str. 394

Konstantin Markin v. Rosja
str. 397

Ramaer i van Willigen v. Holandia
str. 404

Wymogi dopuszczalności
str. 409

Artykuł 35
str. 409


Sabri Güneş v. Turcja
str. 410

Moc obowiązująca oraz wykonanie wyroków
str. 414

Artykuł 46
str. 414


Ananyev i inni v. Rosja
str. 415

Wykaz tematyczny orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2012 r.
str. 433Ukryj

Opis:

Książka jest kolejnym tomem opracowywanych przez Autora od ponad 20 lat obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przez bardzo staranny, fachowy wybór, obejmujący 71 najbardziej reprezentatywnych orzeczeń wydanych w 2012 r. Autor pokazuje dorobek orzecznictwa, odpowiedzi Trybunału na problemy z dziedziny praw człowieka stawiane przez pokrzywdzonych z różnych krajów Europy, Europejska Konwencja Praw Człowieka jest częścią krajowych systemów prawnych wszystkich państw należących do Rady Europy, musi więc być skrupulatnie przestrzegana i stosowana. To z kolei oznacza obowiązek znajomości tej konwencji i orzecznictwa Trybunału w Strasburgu przez wszystkich, od których zależy przestrzeganie podstawowych praw człowieka w Polsce. Pomóc ma w tym między innymi niniejsza publikacja.

Adresaci:
Opracowanie adresowane jest do sędziów, adwokatów oraz pracowników organizacji i instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw człowieka; może stanowić również pomoc dla studentów kierunków prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4253-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 448
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1085:W08P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów