Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Igor Zgoliński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2013 r.
Kod: KAM-2213:W01Z01;P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Wartości związane z typem rodzajowym przestępstwa zniesławienia
str. 21


1.1. Uwagi wprowadzające
str. 21

1.2. Godność
str. 22

1.3. Pojęcia czci i dobrego imienia
str. 26

Rozdział 2
Geneza rozwiązań karnoprawnych służących penalizacji zniesławienia
str. 31


2.1. Uwagi wprowadzające
str. 31

2.2. Zniesławienie w ustawach państw zaborczych
str. 41

2.3. Kodeks Karzący Królestwa Polskiego
str. 45

2.4. Kodeks Kar Głównych i Poprawczych
str. 47

2.5. Zniesławienie w kodeksie karnym z 1932 r.
str. 49

2.6. Zniesławienie w kodeksie karnym z 1969 r.
str. 69

Rozdział 3
Zniesławienie w kodeksie karnym z 1997 r.
str. 93


3.1. Dobro chronione przy przestępstwie zniesławienia
str. 93

3.2. Znamiona strony przedmiotowej zniesławienia
str. 99

3.2.1. Czynność sprawcza
str. 99

3.2.2. Zniesławienie jako występek formalny
str. 112

3.3. Podmiot przestępstwa zniesławienia
str. 117

3.3.1. Podmiot czynny przestępstwa zniesławienia
str. 117

3.3.2. Podmiot bierny przestępstwa zniesławienia
str. 123

3.4. Strona podmiotowa przestępstwa zniesławienia
str. 136

3.5. Zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania
str. 142

Rozdział 4
Penalne konsekwencje popełnienia przestępstwa zniesławienia
str. 150


4.1. Kary
str. 150

4.2. Inne środki penalne
str. 155

Rozdział 5
Wyłączenie bezprawności zniesławienia (art. 213 k.k.)
str. 160


5.1. Uwagi wprowadzające
str. 160

5.2. Istota sporu wokół charakteru prawnego art. 213 k.k.
str. 162

5.3. Dozwolona krytyka w rozumieniu art. 213 k.k.
str. 166

5.4. Pozaustawowy kontratyp skargi obywatelskiej
str. 174

Rozdział 6
Przedawnienie przestępstwa zniesławienia
str. 179

Rozdział 7
Problematyka związków zniesławienia z innymi przepisami prawa karnego
str. 186


7.1. Zniesławienie a znieważenie
str. 186

7.2. Zniesławienie a występki przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
str. 193

7.3. Zniesławienie a inne typy rodzajowe występków
str. 203

7.4. Zniesławienie a wykroczenie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 208

7.5. Zniesławienie a instytucja obrony koniecznej interwencyjnej
str. 210

Rozdział 8
Granice kryminalizacji zniesławienia w relacji do praw i wolności człowieka
str. 212


8.1. Zniesławienie a wolność słowa
str. 212

8.2. Zniesławienie a wolność krytyki
str. 223

8.3. Zniesławienie a prawo do prywatności
str. 233

Rozdział 9
Karnoprocesowe aspekty zniesławienia
str. 243


9.1. Uwagi wprowadzające
str. 243

9.2. Prywatnoskargowy charakter dochodzenia odpowiedzialności za występek zniesławienia
str. 245

9.3. Rozłożenie ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie
str. 257

9.4. Ograniczenia w zakresie dowodzenia
str. 261

9.5. Rola Policji w sprawach prywatnoskargowych
str. 264

Zakończenie
str. 271

Bibliografia
str. 307

Orzecznictwo
str. 333

Ukryj

Opis:

Monografia dotyczy jednego z najbardziej złożonych przestępstw w polskim prawie karnym, jakim jest zniesławienie. Autor omawia przedmiotową problematykę w sposób kompleksowy, nie stroniąc od analizy krytycznej, sygnalizowania kwestii spornych w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie sądowym, a także istniejących kontrowersji społecznych związanych z penalizacją zniesławienia.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • wyłączenie bezprawności zniesławienia,
  • elementy postępowania w sprawach o zniesławienie,
  • problematykę związków zniesławienia z innymi przepisami prawa karnego.
Adresaci:
Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków prawa - sędziów, adwokatów oraz radców prawnych, jak i przedstawicieli doktryny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4303-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 344
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2213:W01Z01;P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów