Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Adam Dyrda,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2179:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wstęp. Uporczywe pytania
str. 11

Rozdział 1
Współczesny pozytywizm prawniczy: odcienie
str. 23


1.1. Dziedzictwo Harta
str. 23

1.2. Dworkinowska krytyka
str. 45

1.3. Główne tezy współczesnego pozytywizmu prawniczego
str. 94

1.4. Pozytywizm ekskluzywny (Raz)
str. 107

1.5. Pozytywizm inkluzywny (Coleman, Himma, Waluchow, Kramer)
str. 130

Rozdział 2
Zagadnienia metodologiczne pozytywizmu
str. 149


2.1. Granice ogólnej teorii prawa
str. 149

2.2. Oceny i wartościowania w teorii prawa
str. 172

2.3. Różne punkty widzenia, faktualność, normatywność
str. 199

Rozdział 3
Pojęcie konwencji i konwencjonalizmu
str. 205


3.1. Ogólne pojęcie konwencji
str. 205

3.2. Ujęcie konwencji jako decyzji
str. 208

3.3. Wittgenstein i pojęcie kierowania się regułą
str. 211

3.4. Reguły a racjonalność społeczna
str. 216

3.5. Problem arbitralności konwencji
str. 233

3.6. Krytyka ujęcia konwencji jako decyzji (Quine, Wittgenstein)
str. 238

3.7. Klasyczne ujęcia konwencji społecznej
str. 250

3.8. Rehabilitacja konwencjonalizmu (Lewis)
str. 256

3.9. Krytyka koordynacyjnej koncepcji Lewisa
str. 276

3.10. Konwencja sui generis (Gilbert)
str. 287

3.11. Reguły konstytutywne (Rawls, Searle) i konwencje konstytutywne (Marmor)
str. 294

3.12. Podsumowanie
str. 311

Rozdział 4
Pozytywistyczna teza o konwencjonalizmie
str. 314


4.1. Uwagi ogólne
str. 314

4.2. Reguła uznania jako konwencja koordynacyjna
str. 328

4.3. Antykonwencjonalistyczna krytyka (Green)
str. 368

4.4. Reguła uznania jako joint commitment
str. 387

4.5. Pozytywistyczny konwencjonalizm Marmora
str. 431

Rozdział 5
Po co nam konwencjonalna reguła uznania? Po co prawu autorytet?
str. 443

Zakończenie
str. 455

Bibliografia
str. 457Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszym przeglądowym i krytycznym opracowaniem dotyczącym współczesnego pozytywizmu prawniczego. W książce przedstawione są różne odmiany pozytywizmu przez pryzmat sposobu, w jaki rozwijają one tezę o konwencjonalnych źródłach normatywności prawa.

Autor w swojej pracy stara się udzielić odpowiedzi na pytania postawione przez R. Dworkina w ramach debaty z H.L.A. Hartem - czy istnieje możliwość wiarygodnego przedstawienia takiej reguły społecznej, która posiadałaby moc normatywną? Czy u podstaw prawa stoi konwencja dostarczająca szczególnych powodów do działania?

W książce zaprezentowano m.in.:

  • przegląd teorii pozytywistycznych,
  • analizę filozofi czną pojęcia konwencji oraz konkurencyjnych ujęć tezy o konwencjonalnych podstawach prawa,
  • polemikę z Dworkinowską krytyką pozytywistycznej koncepcji prawa,
  • szerokie omówienie literatury przedmiotu ostatnich lat.
Adresaci:
Monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla teoretyków i filozofów prawa, prawników, socjologów oraz innych humanistów zainteresowanych omawianym tematem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4222-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 472
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-2179:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów