Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech J. Katner (red. nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2185:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 109,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,10 zł. ( Oszczędzasz: 10,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 13


§ 1
str. 13

§ 2
str. 13

§ 3
str. 17

Cześć pierwsza
Przekaz w historii i teorii
str. 18


Rozdział I. Przedstawienie historyczno-porównawcze przekazu
str. 18


§ 1. Rozwój historyczny przekazu do końca XIX wieku
str. 18

§ 2. Przekaz w nowych ustawodawstwach
str. 20

§ 3. Przekaz według Kodeksu Napoleona i nauki francuskiej
str. 25

Rozdział II. Krytyka dotychczasowych teorii przekazu
str. 28


§ 1. Teoria podwójnego zlecenia
str. 28

§ 2. Teoria Lenela
str. 30

§ 3. Teoria Wielanda
str. 37

§ 4. Teoria podwójnego upoważnienia
str. 40

§ 5. Teoria upoważnienia przekazanego
str. 43

§ 6. Teoria Oertmana
str. 47

Część druga
Przekaz według Kodeksu Zobowiązań
str. 48

Rozdział I. Próba własnej konstrukcji przekazu
str. 48


§ 1. Wyniki dotychczasowych badań instytucji przekazu
str. 48

§ 2. Znaczenie upoważnień przekazanego i odbiorcy
str. 51

§ 3. Przekaz jako jednostronna czynność prawna przekazującego
str. 56

§ 4. Przekaz jako czynność prawna abstrakcyjna
str. 61

§ 5. Oddziałanie wykonania przekazu na stosunek pokrycia
str. 67

§ 6. Oddziałanie wykonania przekazu na stosunek waluty
str. 73

Rozdział II. Analiza przepisów k.z. o przekazie
str. 78


Tytuł pierwszy. Stosunek pomiędzy przekazującym a odbiorcą przekazu
str. 78

§ 1. Obowiązki odbiorcy z art. 616 k.z.
str. 78

§ 2. Obowiązki przekazującego wobec odbiorcy
str. 83

Tytuł drugi. Stosunek pomiędzy przekazującym a przekazanym
str. 84

Tytuł trzeci. Stosunek pomiędzy odbiorcą a przekazanym
str. 87

§ 1. Sytuacja prawna przed przyjęciem przekazu
str. 87

§ 2. Przyjęcie przekazu
str. 88

§ 3. Przyjęcie jako abstrakcyjne przysporzenie
str. 92

§ 4. Przyjęcie a przekaz
str. 95

§ 5. Zarzuty przekazanego
str. 99

Tytuł czwarty. Odwołanie przekazu
str. 108

Literatura
str. 114


Ukryj

Opis:

Przedstawiana publikacja ma charakter wyjątkowy - tylko raz możliwe jest uczczenie stulecia urodzin. Czynimy to poprzez pamiątkowe wydanie wybranej cząstki prac naukowych Profesora Adama Szpunara, którego 100-lecie urodzin przypada w kwietniu 2013 r. - jednego z najwybitniejszych znawców prawa cywilnego w Polsce w XX wieku, zmarłego przy biurku w trakcie pisania kolejnego artykułu, w wieku prawie dziewięćdziesięciu lat, w grudniu 2002 roku.

Spuścizna naukowa Profesora jest ogromna i w znakomitej części stale aktualna, powszechnie cytowana i budząca podziw przenikliwością i umiarem w głoszeniu poglądów, pięknym językiem, niezwykłym wyczuciem potrzeb praktyki i ogromną wiedzą widoczną w każdym opracowaniu. Są to dzieła monograficzne, artykuły i rozprawy, recenzje oraz glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego, których jest 279 wśród łącznie ponad 650 publikacji naukowych polskich i zagranicznych.

Już z tego widać, jak niezwykle trudna była decyzja, które prace wybrać do jedynego w swoim rodzaju wydawnictwa. Uznaliśmy w gronie uczniów Profesora, że byłby rad z publikacji monotematycznej, stanowiącej spięcie początków Jego pracy naukowej z ostatnią dekadą życia, które to prace są nadal bardzo aktualne, nowatorskie i o ogromnej doniosłości praktycznej oraz edukacyjnej. Dlatego wybór padł na swoisty "biały kruk", czyli nigdy niewznawianą i niemającą dotąd następstwa, znakomitą rozprawę doktorską o umowie przekazu, wydaną przez Uniwersytet Jagielloński w 1937 r., oraz na zbiór 24 artykułów z lat 1991-2002 z zakresu prawa papierów wartościowych, zwłaszcza weksli i obrotu wekslowego.


W imieniu uczniów
Prof. Wojciech J. Katner
Łódź, kwiecień-maj 2013 r.

(fragment wstępu)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4229-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 448
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2185:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów