Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przegląd Legislacyjny - Nr 3/2014
Kwartalnik Rady Legislacyjnej

Nr 3/2014 [89]

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: 000000000000409640;0000049672;201403  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł.

Spis treści: 

ARTYKUŁY

Dariusz Ryszard Kijowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Generalny akt stosowania prawa w ustawodawstwie polskim | str. 9

Maciej Berek (Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Sekretarz Rady Ministrów)
"Zasady techniki prawodawczej" - perspektywa zmian | str. 31

Włodzimierz Zając (Rządowe Centrum Legislacji)
Określanie dnia wejścia w życie oraz utraty mocy ustaw i rozporządzeń z użyciem zwrotu "z dniem" - uwarunkowania konstytucyjnego systemu źródeł prawa a praktyka legislacyjna | str. 43

Marek Maliński (Ministerstwo Finansów)
O potrzebie nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie kognicji sądów administracyjnych - uwagi na tle funkcjonowania instytucji wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego na wniosek | str. 57

Andrzej Szybkie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Naruszenie zasady skutku bezpośredniego rozporządzenia Unii Europejskiej w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na przykładzie wybranych ustaw | str. 69

VARIA

Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle prawa międzynarodowego | str. 92

Z PRAC RADY LEGISLACYJNEJ

Sprawozdanie z działalności Rady Legislacyjnej XI kadencji (od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.) | str. 103

Wykaz opinii Rady Legislacyjnej wydanych od maja 2014 r. do sierpnia 2014 r | str. 119

Pełne teksty wybranych opinii Rady Legislacyjnej XI kadencji | str. 120

Z PRAC RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Dobre praktyki legislacyjne


Podmiot właściwy do podpisania obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu wykonawczego do ustawy, w przypadku współuczestniczenia dwóch lub więcej podmiotów w wydaniu tego aktu | str. 152

KRONIKA

Powołanie Rady Legislacyjnej XII kadencji | str. 157

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej (wybór) | str. 159

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1426-6989 , Oprawa: twarda , Format: A4 (210 × 297 mm) , 160
Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: 000000000000409640;0000049672;201403 Miejsce wydania: Warszawa