Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31.12.2014 r.
Kod: KAM-2136;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 118,80 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 11

Wstęp | str. 15

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki | str. 17


Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 19

Rozdział 2
Stopnie naukowe i stopnie wzakresie sztuki | str. 36

Rozdział 3
Tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki | str. 125

Rozdział 4
Przepisy wspólne | str. 139

Rozdział 5
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów | str. 168

Rozdział 6 (uchylony)
Studia doktoranckie w placówkach naukowych | str. 196

Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 198

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 199

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (wyciąg) | str. 201

Bibliografia | str. 203

Orzecznictwo | str. 207

Ukryj

Opis:

Komentarz do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem na rynku wydawniczym.

W drugim wydaniu omówiono najnowsze zmiany ustawy dotyczące:

  • doprecyzowania warunków wszczęcia przewodu doktorskiego,
  • określenia, jakie publikacje mogą stanowić podstawę postępowania habilitacyjnego,
  • zmniejszenia wymagań w zakresie uzyskania tytułu profesora.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 212
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: STOPNIE I TYTUŁ NAUKOWY
Kod: KAM-2136;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów