Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Bogumił Pahl,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2160:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Pojęcie i rodzaje procedur podatkowych
str. 21


1.1. Uwagi ogólne
str. 21

1.2. Procedury w prawie. Pojęcie, cele i funkcje
str. 22

1.3. Istota i zakres procedur administracyjnych
str. 27

1.4. Procedury podatkowe
str. 34

1.4.1. Zakres terminu "procedury podatkowe"
str. 34

1.4.2. Rodzaje procedur podatkowych i ich podstawy prawne
str. 44

1.4.3. Autonomia procedur podatkowych
str. 66

1.5. Podsumowanie
str. 80

Rozdział 2
Koncepcja "współuczestnictwa" w procedurach podatkowych
str. 82


2.1. Uwagi ogólne
str. 82

2.2. Zakres pojęcia "współuczestnictwo" w nauce postępowania cywilnego
str. 83

2.3. Zakres terminu "współuczestnictwo" w nauce postępowania administracyjnego
str. 85

2.4. Istota i znaczenie terminu "współuczestnictwo" w procedurach podatkowych
str. 89

2.4.1. Pojęcie "współuczestnictwa"
str. 89

2.4.2. Pozycja prawna współuczestników w relacji do pozostałych kategorii uczestników procedur podatkowych
str. 97

2.4.3. Kategorie współuczestników i cele ich udziału w procedurach podatkowych
str. 108

2.4.4. Klasyfikacje współuczestników procedur podatkowych
str. 135

2.5. Podsumowanie
str. 137

Rozdział 3
Współuczestnicy postępowania podatkowego
str. 140


3.1. Uwagi ogólne
str. 140

3.2. Prokurator
str. 141

3.2.1. Podstawa prawna współuczestnictwa prokuratora w postępowaniu podatkowym
str. 141

3.2.2. Czynności prokuratora poprzedzające postępowanie podatkowe (czynności wstępne)
str. 143

3.2.3. Żądanie wszczęcia postępowania podatkowego
str. 152

3.2.4. Zawiadomienie prokuratora przez organ podatkowy o wszczęciu postępowania lub o toczącym się postępowaniu podatkowym
str. 158

3.2.5. Prokurator jako uczestnik "każdego stadium" postępowania podatkowego
str. 162

3.2.6. Uprawnienia prokuratora w stosunku do decyzji ostatecznych
str. 218

3.3. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 254

3.3.1. Podstawa prawna współuczestnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu podatkowym
str. 254

3.3.2. Czynności wyjaśniające podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 255

3.3.3. Prawo do żądania wszczęcia postępowania podatkowego
str. 259

3.3.4. Zawiadomienie Rzecznika Praw Obywatelskich przez organ podatkowy o toczącym się postępowaniu podatkowym
str. 260

3.3.5. Włączenie się Rzecznika Praw Obywatelskich do toczącego się postępowania podatkowego. Uprawnienia procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 262

3.3.6. Zwyczajne środki zaskarżenia orzeczeń zapadłych w postępowaniu podatkowym przysługujące Rzecznikowi Praw Obywatelskich
str. 263

3.3.7. Dopuszczalność wniesienia sprzeciwu przez Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 264

3.4. Organizacja społeczna
str. 265

3.4.1. Podstawy prawne współuczestnictwa organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym
str. 265

3.4.2. Żądanie wszczęcia postępowania podatkowego
str. 266

3.4.3. Żądanie organizacji społecznej dopuszczenia jej do toczącego się postępowania podatkowego
str. 272

3.4.4. Uprawnienia procesowe organizacji społecznej
str. 275

3.4.5. Środki zaskarżenia orzeczeń zapadłych w postępowaniu podatkowym przysługujące organizacji społecznej
str. 276

3.5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Minister Rolnictwa
str. 277

3.5.1. Podstawa prawna współuczestnictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministra Rolnictwa w postępowaniu podatkowym
str. 277

3.5.2. Zakres uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministra Rolnictwa w postępowaniu podatkowym
str. 278

3.6. Wyniki i wnioski z badań
str. 280

3.7. Podsumowanie
str. 288

Rozdział 4
Współuczestnicy czynności sprawdzających
str. 291


4.1. Uwagi ogólne
str. 291

4.2. Prokurator
str. 292

4.2.1. Podstawy prawne współuczestnictwa prokuratora w czynnościach sprawdzających
str. 292

4.2.2. Uprawnienia prokuratora w procedurze czynności sprawdzających
str. 293

4.3. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 297

4.3.1. Podstawy prawne współuczestnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich w czynnościach sprawdzających
str. 297

4.3.2. Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w procedurze czynności sprawdzających
str. 298

4.4. Organizacja społeczna
str. 299

4.4.1. Podstawy prawne współuczestnictwa organizacji społecznej w czynnościach sprawdzających
str. 299

4.4.2. Uprawnienia organizacji społecznej w czynnościach sprawdzających
str. 299

4.5. Wyniki i wnioski z badań
str. 300

4.6. Podsumowanie
str. 301

Rozdział 5
Współuczestnicy kontroli podatkowej
str. 302


5.1. Uwagi ogólne
str. 302

5.2. Prokurator
str. 304

5.2.1. Podstawa prawna współuczestnictwa prokuratora w procedurze kontroli podatkowej
str. 304

5.2.2. Żądanie prokuratora wszczęcia kontroli podatkowej
str. 304

5.2.3. Zawiadomienie prokuratora przez organ podatkowy o toczącej się kontroli podatkowej
str. 308

5.2.4. Włączenie się prokuratora do toczącej się kontroli podatkowej
str. 309

5.2.5. Uprawnienia procesowe prokuratora w kontroli podatkowej
str. 310

5.3. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 318

5.3.1. Podstawy prawne współuczestnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich w procedurze kontroli podatkowej
str. 318

5.3.2. Uprawnienia procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich w kontroli podatkowej
str. 318

5.4. Wyniki i wnioski z badań
str. 320

5.5. Podsumowanie
str. 321

Rozdział 6
Współuczestnicy kontroli skarbowej
str. 323


6.1. Uwagi ogólne
str. 323

6.2. Prokurator
str. 325

6.2.1. Podstawy prawne współuczestnictwa prokuratora w postępowaniu kontrolnym
str. 325

6.2.2. Żądanie wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 326

6.2.3. Zawiadomienie prokuratora przez organ kontroli skarbowej o toczącym się postępowaniu kontrolnym
str. 328

6.2.4. Włączenie się prokuratora do toczącego się postępowania kontrolnego
str. 329

6.2.5. Uprawnienia prokuratora w toku postępowania kontrolnego
str. 331

6.2.6. Środki zaskarżenia stosowane przez prokuratora na rozstrzygnięcia organu kontroli skarbowej
str. 333

6.3. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 339

6.3.1. Podstawy prawne współuczestnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu kontrolnym
str. 339

6.3.2. Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu kontrolnym i środki zaskarżenia przysługujące Rzecznikowi Praw Obywatelskich na rozstrzygnięcia organu kontroli skarbowej
str. 340

6.4. Organizacja społeczna
str. 341

6.4.1. Podstawy prawne współuczestnictwa organizacji społecznej w postępowaniu kontrolnym
str. 341

6.4.2. Uprawnienia organizacji społecznej w postępowaniu kontrolnym
str. 342

6.5. Wyniki i wnioski z badań
str. 343

6.6. Podsumowanie
str. 344

Rozdział 7
Współuczestnicy procedur podatkowych w wybranych krajach europejskich
str. 346


7.1. Uwagi ogólne
str. 346

7.2. Francja
str. 348

7.3. Niemcy
str. 354

7.4. Czechy
str. 357

7.5. Słowacja
str. 360

7.6. Ukraina
str. 364

7.7. Federacja Rosyjska
str. 370

7.8. Podsumowanie
str. 376

Wnioski
str. 379

Bibliografia
str. 389

Wykaz orzeczeń
str. 413


Ukryj

Opis:

"Recenzowana monografia stanowi istotny wkład Autora do doktryny prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Z uwagi na oryginalne ujęcie problematyki, tak istotnej dla sfery stosowania prawa podatkowego, powinna na stałe wejść do zbioru podstawowych publikacji z zakresu podatków i prawa podatkowego".

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski


"(...) w recenzowanej rozprawie poruszono ważny i przede wszystkim wielowarstwowy i trudny od strony merytorycznej problem współuczestnictwa w procedurach podatkowych. Podjęta problematyka nie jest banalna. Odznacza się istotnym znaczeniem tak w wymiarze teoretycznym, jak i praktyki prawa podatkowego".

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL


W opracowaniu można odnaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak:
  • co należy rozumieć pod pojęciem współuczestnictwa?
  • kto posiada status współuczestników procedur podatkowych?
  • jakie uprawnienia w procedurach podatkowych ma prokurator?
  • do kogo może zwrócić się gmina o wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego godzącej
  • w jej interes majątkowy?
  • jakie warunki musi spełnić organizacja społeczna aby włączyć się do danej procedury podatkowej?
  • czy Rzecznik Praw Obywatelskich może złożyć sprzeciw od decyzji ostatecznej?
W publikacji Czytelnik znajdzie komentarze, wyjaśnienia oraz najnowsze orzecznictwo sądowe związane z omawianą w niej tematyką.

Adresaci:
Książka skierowana jest do: pracowników państwowych i samorządowych organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, prokuratorów, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników sądów administracyjnych oraz do samych podatników.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4221-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 428
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Podatki / Kontrola podatkowa
Kod: KAM-2160:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów