Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Lean accounting - integralny element lean management

Szczupła rachunkowość w zarządzaniu

Oprócz objaśnienia i analizy koncepcji, metod i narzędzi szczupłego zarządzania i szczupłej rachunkowości zawarto tu liczne opisy i studia przypadków z korporacji globalnych działających w Polsce i za granicą.

więcej

Autorzy: Irena Sobańska (red. nauk.),
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0878:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 7

Rozdział 1.Lean management
str. 11


Jerzy S.Czarnecki, Czesław Sikorski

1.1.Szczupłość obfita w informacje
str. 11

1.2.Kulturowe aspekty stosowania lean management
str. 25

Rozdział 2.Lean w procesach operacyjnych
str. 33


Marcin Michalak, Ewelina Zarzycka

2.1.Główne cele i założenia lean manufacturing
str. 33

2.2.Orientacja na wartość i eliminacja marnotrawstwa
str. 39

2.3.Mapowanie strumienia wartości jako narzędzie projektowania i usprawniania procesów operacyjnych
str. 41

2.4.Narzędzia lean management w zarządzaniu procesami produkcyjnymi
str. 47

Rozdział 3.Lean accounting - geneza, zasady, metody
str. 54


Irena Sobańska

3.1.Geneza i zasady lean accounting
str. 54

3.2.Metody lean management accounting
str. 58

3.3.Metody szczupłej rachunkowości zarządczej w relacjach międzyorganizacyjnych
str. 69

3.4.Znaczenie szczupłej rachunkowości zarządczej
str. 76

3.5.Zakończenie
str. 78

Rozdział 4.Pomiar dokonań w szczupłym przedsiębiorstwie
str. 81


Jan Michalak

4.1.Wprowadzenie
str. 81

4.2.Pomiar dokonań na poziomie strategicznym
str. 87

4.3.Pomiar dokonań na poziomie strumieni wartości
str. 94

4.4.Pomiar na poziomie operacyjnym (komórki/gniazda produkcyjnego)
str. 101

4.5.Wizualizacja i komunikacja dokonań
str. 104

4.6.Zakończenie
str. 109

Rozdział 5.Lean w procesach rachunkowości
str. 113


Marcin Michalak, Ewelina Zarzycka

5.1.Koncepcja lean podstawą projektowania i udoskonalania procesów rachunkowości
str. 113

5.2.Umiejscowienie procesów rachunkowości w szczupłych przedsiębiorstwach
str. 126

5.3.Procesy rachunkowości w relacjach międzyorganizacyjnych
str. 134

5.4.Korzyści wynikające z zastosowania koncepcji lean w procesach rachunkowości
str. 136

Rozdział 6.Praktyczne aspekty wdrożenia lean accounting/ lean management
str. 140

6.1.Identyfikacja i pomiar marnotrawstwa jako etap wstępny procesu wdrażania szczupłego zarządzania - studium przypadku
str. 140
Beata Szkudlarek, Ewelina Zarzycka

6.2.Wybrane problemy wdrażania metod szczupłej rachunkowości zarządczej
str. 154
Irena Sobańska

6.3.Wybrane metody pomiaru dokonań w szczupłym przedsiębiorstwie
str. 164
Jan Michalak

6.4.Planowanie i kontrola projektów kaizen w korporacji międzynarodowej - analiza przypadku
str. 170
Dariusz Rojek

6.5.Zastosowanie koncepcji lean w procesach rachunkowości
str. 186
Marcin Michalak

Zakończenie
str. 193

Literatura
str. 197

Indeks
str. 205


Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszą w Polsce pozycją wydawniczą, która w kompleksowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do problematyki wdrażania i stosowania koncepcji szczupłej rachunkowości (lean acounting] jako warunku koniecznego zapewnienia pełnej skuteczności i efektywności działania w przedsiębiorstwach stosujących koncepcję szczupłej produkcji lean manufacturing) lub szczupłego zarządzania (lean management). Głównym zadaniem publikacji jest popularyzowanie praktycznej i innowacyjnej wiedzy w tym zokresie.

Oprócz objaśnienia i analizy koncepcji, metod i narzędzi szczupłego zarządzania i szczupłej rachunkowości zawarto tu liczne opisy i studia przypadków z korporacji globalnych działających w Polsce i za granicą, które już wdrożyły i stosują omawianą koncepcję. W skład zespołu autorów wchodzą pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości i Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, zajmujący się problematyką nowoczesnych metod i narzędzi rachunkowości/controllingu oraz zarządzania, a także praktycy biznesowi z koncernów międzynarodowych, którzy wdrażają i stosują koncepcję lean.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla szerokiej grupy odbiorców - zarówno praktyków biznesu, jak i pracowników naukowych oraz studentów. Będzie cennym źródłem praktycznej wiedzy dla prezesów firm, menedżerów i liderów zespołów odpowiedzialnych za sprawy operacyjne oraz finansowe.

Książka prezentuje zagadnienia o dużym znaczeniu dla teraźniejszości i przyszłości. Koncepcja lean management - lean manufacturing - lean accounting jest w pewnym sensie odpowiedzią na wyzwania światowej gospodarki, szczególnie na globalną konkurencję i sytuacje kryzysowe. Uznano, że najważniejszy dla przedsiębiorstwa jest klient, a więc właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wszystkich jego procesów wewnętrznych, łącznie z procesami rachunkowości, powinno być nastawione na tworzenie wartości dla klienta. Dla rozwiązywania problemów skorzystano z nowoczesnych koncepcji, które pojawiły się w Japonii, takich jak target costing czy kaizen costing, nie wystarczy już bowiem stosowanie tradycyjnych metod rachunkowości zarządczej.

Prof. nadzw. dr hab. Gabriel Idzikowska


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4336-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 208
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0878:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów