Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce

Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego

więcej

Autorzy: Jerzy Duży,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.03.2013 r.
Kod: KAM-2190:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Etiologia zorganizowanej przestępczości nadużywającej mechanizmów podatkowych
str. 25


1. System podatkowy jako źródło zorganizowanej przestępczości ekonomicznej nadużywającej mechanizmów podatkowych
str. 25

2. Uchylanie się od opodatkowania a przestępne nadużycie mechanizmów podatkowych
str. 28

3. Powody kryminalizacji nadużycia mechanizmów podatkowych
str. 30

4. Naruszenie mienia Skarbu Państwa i obowiązek podatkowy jako wyznacznik zachowań sprawczych
str. 32

5. Charakter przestępczości warunkujący efektywność procederu
str. 36

6. Cechy obrotu sprzyjające popełnianiu omawianych przestępstw
str. 37

7. "Opłacalność" procederu
str. 40

Rozdział II
Mechanizm przestępstwa
str. 43


1. Uwagi wstępne
str. 43

2. Przestępne nadużycie mechanizmów podatku od towarów i usług
str. 45

3. Przestępne nadużycie mechanizmów podatku akcyzowego
str. 49

4. Postacie przestępstwa polegające na nadużyciu mechanizmów podatku od towaru i usług
str. 52

5. Postacie przestępstwa polegające na nadużyciu mechanizmów podatku akcyzowego
str. 54

Rozdział III
Typy przestępstw umożliwiających instrumentalne nadużycie mechanizmów podatkowych dla dokonania uszczupleń w mieniu Skarbu Państwa
str. 58


1. Uwagi wstępne
str. 58

2. Przestępstwa przeciwko dokumentom
str. 59

3. Pranie pieniędzy
str. 64

4. Grupa i związek przestępczy
str. 87

Rozdział IV
Rozmiary zjawiska
str. 96

Rozdział V
Kwalifikacja prawna
str. 103


1. Uwagi wstępne
str. 103

2. Argumenty na tle karnoprawnej oceny zjawiska wystawiania fikcyjnych faktur
str. 104

3. Problem wpływu art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na karnoprawne oceny zjawiska
str. 110

4. Przegląd orzecznictwa sądowego w kwestii kwalifikacji prawnej zjawiska wystawiania fikcyjnych faktur towarzyszącego oszukańczym uszczupleniom w podatkach VAT i akcyzowym
str. 119

5. Argumenty wynikające z przedmiotu ochrony
str. 122

6. Argumenty wynikające z zamiaru sprawców
str. 125

7. Argumenty wynikające z ustalenia przyczyn kryminalizacji
str. 133

8. Argumenty wynikające z płaszczyzny, na jakiej dochodzi do naruszenia prawa
str. 137

9. Argumenty praktyczne za stosowaniem kwalifikacji z kodeksu karnego, lub za stosowaniem koncepcji idealnego zbiegu czynów zabronionych
str. 140

Rozdział VI
Rozmiar konsekwencji prawnych
str. 146

Rozdział VII
Ściganie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej nadużywającej mechanizmów podatków VAT i akcyzowego
str. 154


1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
str. 154

2. Rola organów kontroli skarbowej w zwalczaniu procederu i podważeniu jego ekonomicznych podstaw
str. 162

2.1. Uwagi wstępne
str. 162

2.2. Decyzje podatkowe i ich wykorzystanie w postępowaniu karnym
str. 163

2.3. Odmienności postępowania karnego i podatkowego
str. 180

2.4. Ograniczenia jakim podlega działanie organów kontroli skarbowej w kontekście możliwości dokonywania prawidłowych ustaleń faktycznych
str. 182

2.5. Proponowany model współpracy organów ścigania i organów kontroli skarbowej
str. 185

2.6. Problem sankcji podatkowych
str. 188

2.7. Wykorzystanie decyzji akcesoryjnych dla eliminacji podstaw procederu
str. 191

3. Znaczenie opinii biegłego w sprawach dotyczących przestępnego nadużycia mechanizmów podatkowych
str. 212

3.1. Opinia biegłego z zakresu księgowości i finansów
str. 212

3.2. Opinia biegłego z zakresu właściwości paliw płynnych
str. 227

4. Środki przymusu procesowego stosowane w sprawach o przestępne nadużycia mechanizmów podatkowych
str. 229

4.1. Uwagi wstępne
str. 229

4.2. Zatrzymanie procesowe
str. 230

4.3. Tymczasowe aresztowanie
str. 231

4.4. Poręczenie majątkowe
str. 235

4.5. Zabezpieczenie majątkowe
str. 237

Rozdział VIII
Konsensualne zakończenie procesu
str. 240

Rozdział IX
Błędy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
str. 247

Wnioski
str. 255

Bibliografia
str. 263


Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie problemu nadużycia mechanizmów podatkowych w sferze podatku akcyzowego i VAT przez grupy przestępcze.

W publikacji omówiono m.in.:

  • przyczyny powstawania zorganizowanej przestępczości podatkowej, jej istotę i cechy charakterystyczne, w tym modus operandi sprawców,
  • problem kwalifikacji prawnej oszukańczych uszczupleń podatkowych oraz wystawiania fikcyjnych faktur,
  • skuteczne metody zwalczania omawianego procederu,
  • konsekwencje prawne posiadania fikcyjnych faktur oraz sposoby zabezpieczania się przed skutkami decyzji organów celnych i skarbowych związanych z ujawnieniem tych faktur,
  • metody skutecznego i właściwego prowadzenia (nadzorowania, rozpoznawania) takich spraw.

Autor zwraca uwagę na konieczność ścisłego współdziałania organów skarbowych i organów ścigania w walce z tego rodzaju przestępczością. Szeroko omawia problemy tej współpracy wynikające z odmienności postępowania karnego i podatkowego, rozważa wpływ decyzji podatkowych na prowadzone postępowanie karne oraz kwestię odpowiedzialności podatkowej nieświadomych uczestników procederu.

Monografia zawiera ponadto bogate orzecznictwo sądów karnych, administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego oraz pracowników organów kontroli skarbowej, a także dla przedstawicieli różnych dziedzin nauk prawnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4237-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 272
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2190:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów