Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maksymilian Cherka, Wojciech Grecki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2013 r.
Kod: KAM-2142:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Istota samowoli budowlanej
str. 19


1.1. Samowola budowlana jako zjawisko społeczne
str. 19

1.2. Samowola budowlana a ochrona własności i wolność budowlana
str. 22

1.3. Samowola budowlana - próba określenia istoty instytucji
str. 32

1.4. Przedmiotowe aspekty samowoli budowlanej
str. 40

1.5. Podmiotowe aspekty samowoli budowlanej
str. 50

Rozdział II
Samowola budowlana w ujęciu historycznym
str. 65


2.1. Okres dwudziestolecia międzywojennego
str. 65

2.2. Okres PRL
str. 69

2.3. Okres III RP
str. 75

Rozdział III
Powstanie samowoli budowlanej i prawne konsekwencje jej stwierdzenia
str. 84


3.1. Zróżnicowanie typów samowoli budowlanych w prawie budowlanym
str. 84

3.2. Budowa bez wymaganego pozwolenia na budowę
str. 85

3.3. Budowa bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu
str. 91

3.4. Prowadzenie robót budowlanych, niebędących budowami w rozumieniu art. 3 pkt 6 pr. bud. oraz inne szczególne przypadki samowoli budowlanej
str. 95

3.5. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź pomimo wniesienia sprzeciwu
str. 104

3.6. Budowa obiektu budowlanego z nieprawidłowościami w zakresie ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę
str. 114

3.7. Podstawowe prawnoadministracyjne konsekwencje powstania samowoli budowlanej
str. 118

3.8. Odpowiedzialność karna za samowolę budowlaną
str. 123

Rozdział IV
Legalizacja samowoli budowlanej
str. 128


4.1. Zróżnicowanie postępowań legalizacyjnych w prawie budowlanym
str. 128

4.2. Legalizacja samowoli budowlanej dokonanej bez pozwolenia na budowę
str. 131

4.3. Legalizacja samowoli budowlanej dokonanej bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu właściwego organu
str. 153

4.4. Legalizacja samowoli budowlanej polegającej na prowadzeniu robót budowlanych, niebędących budowami w rozumieniu art. 3 pkt 6 pr. bud. lub w innych szczególnych przypadkach
str. 157

4.5. Legalizacja samowoli budowlanej polegającej na przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź pomimo wniesienia sprzeciwu
str. 172

4.6. Legalizacja samowoli budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego z nieprawidłowościami w zakresie ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę
str. 176

4.7. Legalizacja samowoli budowlanej na podstawie prawa budowlanego z 1974 r.
str. 179

Rozdział V
Nakaz rozbiórki samowoli budowlanej jako konsekwencja braku jej legalizacji
str. 191


5.1. Zagadnienia wstępne - próba klasyfikacji
str. 191

5.2. Charakter i treść decyzji o nakazie rozbiórki
str. 193

5.3. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego w części
str. 198

5.4. Wykonanie nakazu rozbiórki w drodze postępowania egzekucyjnego
str. 201

Zakończenie
str. 213

Bibliografia
str. 221

Wykaz orzecznictwa
str. 227

Wykaz aktów prawnych
str. 241

Indeks rzeczowy
str. 243Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej opracowaniem, w którym kompleksowo omówiono tematykę samowoli budowlanej, pokazując złożoność badanej materii i problemy stosowania przepisów.

W publikacji przeanalizowano różne przypadki powstawania samowoli budowlanej, takie jak:

  • budowa bez wymaganego pozwolenia,
  • budowa bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu,
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź pomimo wniesienia sprzeciwu,
  • budowa obiektu z nieprawidłowościami w zakresie ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę.
Omówiono także konsekwencje prawnoadministracyjne i karne samowoli budowlanej oraz sposoby jej legalizacji. Szerokiej analizie poddano również nakaz rozbiórki.

Dodatkowym atutem opracowania jest bogaty przegląd aktualnego orzecznictwa sadów administracyjnych.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla inwestorów i ich profesjonalnych pełnomocników oraz pracowników administracji publicznej (zwłaszcza pracowników organów nadzoru budowlanego). Zainteresuje również projektantów, pracowników naukowych oraz studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4235-3 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 248
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2142:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów