Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2013:


Autorzy: Maciej Syska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2013 r.
Kod: KAM-2098:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 15

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Ustalenia terminologiczne. Oświadczenia pro futuro a eutanazja i inne postacie zbliżone
str. 21


1. Eutanazja
str. 21

2. Oświadczenia pro futuro - próba definicji
str. 33

3. Postacie oświadczeń pro futuro
str. 35

3.1. Historyczny rozwój i generacje oświadczeń pro futuro
str. 36

3.2. Konstrukcja pro futuro a przedmiot oświadczenia
str. 42

Rozdział II
Oświadczenia pro futuro a regulacje prawa międzynarodowego
str. 46


1. Regulacje o charakterze generalnym (system ONZ)
str. 47

1.1. Uwagi ogólne
str. 47

1.2. Powszechna deklaracja w sprawie bioetyki i praw człowieka
str. 51

2. Regulacje o charakterze regionalnym - Europa
str. 55

2.1. System Rady Europy
str. 56

2.2. Unia Europejska
str. 89

3. Podsumowanie
str. 93

Rozdział III
Regulacje oświadczeń pro futuro w wybranych krajach europejskich
str. 96


1. Francja
str. 99

1.1. Podstawy normatywne oraz charakterystyka systemu
str. 99

1.2. Osoba zaufania (personne de confiance)
str. 112

1.3. Dyrektywy antycypowane (directives anticipées)
str. 116

1.4. Pełnomocnictwo do przyszłej opieki (mandat de protection future)
str. 124

1.5. Podsumowanie
str. 127

2. Belgia
str. 130

2.1. Podstawy normatywne oraz charakterystyka systemu
str. 130

2.2. Osoba zaufania (personne de confiance)
str. 136

2.3. Pełnomocnik ds. zdrowotnych (mandataire)
str. 139

2.4. Deklaracje antycypowane (déclarations anticipées)
str. 141

3. Anglia
str. 154

3.1. Podstawy normatywne oraz charakterystyka systemu
str. 154

3.2. Dyrektywy antycypowane (advance decisions, advance directives)
str. 167

3.3. Pełnomocnictwo ds. zdrowotnych (lasting power of attorney for healthcare)
str. 175

3.4. Przedstawiciele (deputies) - wzmianka
str. 180

3.5. Podsumowanie
str. 180

4. Szwajcaria - wzmianka
str. 183

4.1. Pełnomocnictwo na wypadek niezdolności (mandat pour cause d'inaptitude)
str. 185

4.2. Dyrektywy antycypowane (directives anticipées) i osoba decydująca o leczeniu
str. 187

4.3. Decyzje podejmowane przez osoby bliskie
str. 189

4.4. Podsumowanie
str. 190

Rozdział IV
Oświadczenia pro futuro na gruncie prawa polskiego
str. 192


1. Oświadczenia pro futuro a polskie prawo konstytucyjne
str. 194

1.1. Zasada godności
str. 194

1.2. Zasada ochrony życia
str. 205

1.3. Zasady wolności, prawa do prywatności oraz integralności cielesnej
str. 211

1.4. Konflikt zasad? Próba rozstrzygnięcia
str. 220

2. Oświadczenia pro futuro w polskim prawie cywilnym
str. 225

2.1. Zgoda na zabieg medyczny a zasady ochrony dóbr osobistych
str. 226

2.2. Stanowisko Sądu Najwyższego wobec oświadczeń pro futuro
str. 233

2.3. Zgoda tradycyjna a oświadczenia pro futuro
str. 236

2.4. Ocena dopuszczalności i skuteczności deklaracji antycypowanych de lege lata
str. 259

2.5. Pełnomocnictwo ds. zdrowotnych de lege lata
str. 273

Rozdział V
Próby regulacji oświadczeń pro futuro w prawie polskim
str. 277


1. Prace tzw. komisji Gowina oraz projekt ustawy bioetycznej
str. 277

1.1. Charakterystyka prac komisji i projektu ustawy
str. 278

1.2. Regulacja oświadczeń pro futuro
str. 283

1.3. Regulacje terapii uporczywej
str. 290

2. Stanowisko własne oraz postulaty de lege ferenda
str. 294

Zakończenie
str. 303

Bibliografia
str. 307Ukryj

Opis:

Medyczne oświadczenie pro futuro to deklaracja woli pacjenta co do zakresu działań medycznych podejmowanych wobec niego przez lekarzy, w sytuacji gdy sam nie będzie mógł o tym świadomie decydować.

Celem pracy jest szeroka prezentacja problematyki medycznych oświadczeń pro futuro, z uwzględnieniem standardów wynikających z prawa międzynarodowego oraz polskiego prawa konstytucyjnego i cywilnego. Analizie poddano francuskie, belgijskie i angielskie doświadczenia w zakresie oświadczeń pro futuro i m.in. na tej podstawie sformułowano propozycje de lege ferenda wobec ustawodawcy polskiego.

Adresaci:
Książka jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauki prawa, wykładowców, studentów, jak i do praktyków - przedstawicieli zawodów prawniczych i medycznych.

"Autor porusza wyjątkowo ważny i aktualny temat z zakresu bioetyki. Pracę cechuje szczególna samodzielność przemyśleń autora, oparta na niezwykle precyzyjnej analizie i bogatych źródłach, zarówno polskich, jak i obcojęzycznych. Tym samym nagrodzona praca mgr. Macieja Syski zdecydowanie wybija się wysoko ponad wymogi stawiane pracom magisterskim".

Fragment uzasadnienia komisji konkursowej
pod przewodnictwem prof. Ewy Łętowskiej


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4189-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-2098:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów