Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Leszek Michalczyk,
Seria:  Monografie ekonomiczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0832;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,90 zł.

Spis treści: 

Wprowadzenie
str. 7

Rozdział 1. Inżynieria rachunkowości w teorii nauk i zarządzania
str. 19


Interdyscyplinarny charakter teorii inżynierii rachunkowości
str. 21

Inżynieria rachunkowości w ujęciu kauzalnym ogólnej teorii systemów
str. 36

Inżynieria rachunkowości w świetle koncepcji earnings management
str. 46

Accountability i responsibility jako wyznaczniki odpowiedzialności biznesu w inżynierii rachunkowości
str. 57

Inżynieria rachunkowości a oszustwa księgowe
str. 68

Rozdział 2. Teoria rachunkowości a inżynieria rachunkowości
str. 76


Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości
str. 78

Teoria pomiaru i wyceny w rachunkowości wariantowej
str. 105

Prawo podatkowe w inżynierii rachunkowości
str. 134

Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu zasad polityki bilansowej przedsiębiorstwa
str. 147

Inżynieria rachunkowości w świetle współczesnych nurtów praktyki księgowej
str. 157

Rozdział 3. Model inżynierii rachunkowości
str. 165

Rozdział 4. Kosztowe ujęcie rozchodu zapasów jako przykład zastosowania rozwiązań z zakresu inżynierii rachunkowości
str. 191


Wybrane przykłady rozwiązań rachunkowości wariantowej
str. 191

Amortyzacja środków trwałych
str. 192

Rozchód zapasów
str. 193

Rozdział 5. Identyfikacja działań z zakresu inżynierii rachunkowości - propozycja metody analizy sprawozdań finansowych
str. 205

Zakończenie
str. 221

Bibliografia
str. 223

Załączniki
str. 235


Ukryj

Opis:

W publikacji omówiono m.in.:

  • różnice między rachunkowością kreatywną (wykraczającą poza ramy dopuszczalnych prawnie rozwiązań) a inżynierią rachunkowości, która posługuje się prawnie usankcjonowanymi metodami,
  • zarządzanie wysokością zobowiązań podatkowych,
  • zarządzanie poziomem wykazywanego zysku bądź straty bilansowej,
  • zarządzanie płynnością finansową przez kreowanie informacji dla głównych interesariuszy przedsiębiorstwa.
Autor książki wskazuje obszary, w których możliwe jest zastosowanie elementów inżynierii rachunkowości we współczesnej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem wpływające np. na:
  • wysokość dywidendy wypłacanej akcjonariuszom,
  • wartość zysku akumulowanego,
  • wartość samej firmy,
  • wysokość podatku dochodowego z tytułu działalności gospodarczej oraz części podatków majątkowych.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców, analityków, kontrolerów finansowych, a także studentów finansów i rachunkowości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4105-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 240
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: OFE-0832;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów