Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Elżbieta Mikos-Skuza, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jerzy Poczobut,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2081:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 229,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 206,10 zł. ( Oszczędzasz: 22,90 zł. )

Spis treści: 

Sylwetka Prof. dr. hab. Zdzisława Galicki ego
str. 7

Renata Szafarz, Takie były początki...
str. 17

Część I. Kodyfikacja i rozwój prawa międzynarodowego


Jan Barcz, Układy indemnizacyjne zawarte po II wojnie światowej przez Polskę z dwunastoma państwami zachodnimi. Podstawowe zagadnienia interpretacyjne
str. 23

Paweł Czubik, Tajwan jako członek WTO i strona regionalnych umów o wolnym handlu. Kilka uwag na temat traktatowej aktywności państwa nieuznanego
str. 41

Tomasz Kamiński, Status prawny zatok historycznych w świetle prac Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ
str. 53

Oktawian Kuc, Komisja Prawa Międzynarodowego przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości - prace kodyfikacyjne jako pomocnicze źródło prawa międzynarodowego w orzecznictwie Sądu Światowego na przykładzie sprawy: Immunitety jurysdykcyjne państwa
str. 69

Maciej Perkowski, Status prawny polskich województw w stosunkach międzynarodowych. Uwagi na tle rozwoju prawa międzynarodowego
str. 83

Stefan Sawicki, Ewolucja przywilejów i immunitetów konsularnych
str. 95

Część II. Międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka Elżbieta Dynia, Transplantologia a prawa człowieka
str. 109


Patrycja Grzebyk, Prace Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące obowiązku wydania lub ścigania sądowego (aut dedere aut iudicare)
str. 129

Karol Karski, Zbrodnia ludobójstwa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 147

Zuzanna Kulińska, Ochrona prawa do nauki w prawie międzynarodowym
str. 179

Jerzy Menkes, Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim - z perspektywy prawa międzynarodowego
str. 193

Barbara Mikołajczyk, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jako nowy typ traktatu
str. 217

Elżbieta Mikos-Skuza, Prawo ludności cywilnej do pomocy humanitarnej w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
str. 235

Joanna Nowakowska-Małusecka, Mandat specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego onz ds. dzieci i konfliktu zbrojnego
str. 251

Janusz Symonides, Prawa kulturalne - niedoceniana kategoria praw człowieka
str. 265

Tadeusz Wasilewski, Maciej Żenkiewicz, Odpowiedzialność korporacji wielonarodowych za naruszenia praw człowieka przed sądami amerykańskimi
str. 293

Mieczysława Zdanowicz, Wydalenie cudzoziemca w świetle prawa międzynarodowego i prawa WE/UE
str. 315

Część III. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne Zdzisław Brodecki, Ziemia i Kosmos w interakcji z prawem
str. 333


Paweł Durys, Prawo międzynarodowe wobec przechwycenia rakiety balistycznej. Kilka uwag w kontekście rozwoju systemu obrony przeciwrakietowej NATO
str. 341

Bartłomiej Krzan, Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych i państw członkowskich za działania w przestrzeni kosmicznej
str. 357

Kazimierz Lankosz, Eksploracja i eksploatacja Kosmosu. Czy helium 3 zmieni status prawny przestrzeni kosmicznej?
str. 369

Leonard Łukaszuk, Znaczenie własności intelektualnej w międzynarodowej działalności w przestrzeni kosmicznej
str. 377

Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Polska wobec wyzwań stawianych w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej
str. 391

Marek Żylicz, Katastrofa państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego
str. 407

Część IV. Unia Europejska a prawo międzynarodowe Piotr Bogdanowicz, Razem czy osobno? Stosowanie instrumentów prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej w dobie kryzysu finansowego
str. 427


Zbigniew M. Doliwa-Klepacki, Warianty przebiegu procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej w ciągu najbliższych dwóch-trzech dekad
str. 437

Robert Grzeszczak, Jedność czy fragmentacja? Unia Europejska w XXI wieku
str. 461

Aleksander Gubrynowicz, Problematyka umów BIT obowiązujących w granicach UE, w świetle orzecznictwa ETS i arbitrażowych trybunałów inwestycyjnych
str. 475

Filip Jasiński, Wybór podstawy prawnej dla umowy międzynarodowej zawieranej przez UE: traktaty europejskie wobec decyzji politycznych na przykładzie umów o przekazywaniu danych PNR
str. 503

Maria M. Kenig-Witkowska, Unia Europejska w świetle prawa międzynarodowego
str. 515

Rudolf Ostrihansky, Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka i Podstawowych Wolności: współistnienie organów sądowych
str. 529

Magdalena Słok-Wódkowska, Klauzula największego uprzywilejowania w umowach handlowych zawieranych przez Unię Europejską
str. 543

Część V. Varia
Tomasz R. Aleksandrowicz, Zamach terrorystyczny w świetle prawa międzynarodowego: przestępstwo czy akt walki zbrojnej? Ius ad bellum a współczesne zagrożenia terrorystyczne - uwagi de lege lata i de lege ferenda
str. 563


Piotr Łaski, Wolne miasto Gdańsk w latach 1920-1939: państwo, wolne terytorium czy korporacja terytorialna?
str. 579

Marcin Marcinko, Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu jako instrument prawny służący zapobieganiu przestępstwom terrorystycznym
str. 591

Adam Opalski, Ewolucja prawa przez kryzys - uwagi na przykładzie prawa spółek
str. 607

Jerzy Poczobut, Statut zastępczy w nowej ustawie z 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe - zagadnienia podstawowe
str. 631

Autorzy
str. 645

Wykaz skrótów
str. 651


Ukryj

Opis:

Profesor Zdzisław Galicki to wybitny prawnik internacjonalista, wieloletni dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego i kierownik Zakładu Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także - w latach 1997-2011 - członek Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń prawników.

Księga Jubileuszowa stanowi dzieło zbiorowe mające na celu uczczenie osiągnięć Pana Profesora Zdzisława Galickiego w 70 Rocznicę Jego Urodzin.

Publikacja zawiera zbiór referatów naukowych dotyczących najważniejszych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego publicznego opracowanych przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa, przyjaciół, współpracowników i uczniów jednego z najwybitniejszych polskich uczonych - Profesora Zdzisława Galickiego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4136-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 626
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-2081:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów