Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Zdrowie publiczne w Polsce

Jedna z niewielu książek na rynku wydawniczym w całości dotycząca tematyki zdrowia i choroby w aspekcie społecznym.

więcej

Autorzy: Maria Danuta Głowacka, Joanna Zdanowska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.02.2013 r.
Kod: ABC-0725;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 41,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1. Podejście do zdrowia i jego mierniki
str. 15

Rozdział 2. Wymiary zdrowia
str. 17

Rozdział 3. Zdrowie w kontekście społecznym
str. 22

Rozdział 4. Zdrowie publiczne
str. 24

Rozdział 5. Nowe zdrowie publiczne
str. 26

Rozdział 6. Zadania organów państwowych i samorządowych z zakresu ochrony zdrowia
str. 30


6.1. Samorząd terytorialny w Polsce
str. 35

Rozdział 7. Działalność lecznicza
str. 44


7.1. Definicja i rodzaje działalności leczniczej
str. 44

7.2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą
str. 45

7.3. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą
str. 47

7.4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
str. 48

Rozdział 8. Polityka zdrowotna
str. 50

Rozdział 9. Ochrona zdrowia społecznego
str. 53


9.1. Promocja zdrowia
str. 53

9.2. Treść i zakres profilaktyki zdrowotnej
str. 54

Rozdział 10. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia psychicznego
str. 58


10.1. Pojęcie zdrowia psychicznego i jego ochrona
str. 60

10.2. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
str. 62

Rozdział 11. Przeciwdziałanie narkomanii
str. 65


11.1. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
str. 71

11.2. Legalność działań podejmowanych wobec nieletnich uzależnionych od substancji psychoaktywnych
str. 72

11.2.1. Przymusowe leczenie nieletnich uzależnionych od narkotyków
str. 73

11.2.2. Odpowiedzialność nieletniego za czyny karalne wyszczególnione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
str. 78

11.2.3. Rola szkoły w przeciwdziałaniu narkomanii
str. 79

11.2.4. Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież - dane statystyczne
str. 80

Rozdział 12. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
str. 83


12.1. Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu
str. 86

12.2. Zasady i tryb postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
str. 91

12.3. Działalność izb wytrzeźwień
str. 91

12.4. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
str. 93

12.5. Dane dotyczące spożycia alkoholu w Polsce
str. 94

Rozdział 13. Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
str. 96


13.1. Dane statystyczne
str. 98

13.2. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu
str. 99

Rozdział 14. Ochrona zdrowia w miejscu pracy
str. 102

Rozdział 15. Zwalczanie chorób nowotworowych
str. 109


15.1. Dane statystyczne
str. 111

Rozdział 16. Wybrane aspekty finansowania ochrony zdrowia w Polsce
str. 112


16.1. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2010 r.
str. 115

Rozdział 17. Zasady refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
str. 119


Bibliografia
str. 125

Akty prawne
str. 130

Orzecznictwo
str. 133

Załączniki
str. 135


Załącznik 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
str. 135

Załącznik 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016
str. 176

Załącznik 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
str. 241

Załącznik 4. Uchwała z dnia 18 lutego 2000 r. "Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu"
str. 245

Ukryj

Opis:

Książka jako jedna z niewielu na rynku wydawniczym w całości dotyczy tematyki zdrowia i choroby w aspekcie społecznym. Zdefiniowano w niej pojęcie zdrowia publicznego, a także przedstawiono działania podejmowane przez państwo w celu zapewnienia obywatelom ochrony zdrowia, obejmujące m.in. promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną. Dodatkowo omówiono aspekty prawne czynności podejmowanych w celu ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, ochrony zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych, a także zwalczania chorób nowotworowych i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Publikacja zawiera ponadto:

  • prezentację wybranych aspektów finansowania ochrony zdrowia w Polsce,
  • liczne dane statystyczne ujęte w formie graficznej i opisowej,
  • wyszczególnienie i omówienie aktów prawnych stosowanych w ochronie zdrowia.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla studentów zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych oraz dla uczestników różnych form kształcenia podyplomowego z zakresu ochrony zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4211-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 248
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Alkohol / Wychowanie w trzeźwości
Kod: ABC-0725;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów