Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska, Małgorzata Skibińska,
Seria:  E-PORADNIK
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: EBO-1006  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 7,92 zł. ( Oszczędzasz: 1,98 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 5

Część I
Rozwiązanie umowy o pracę - prawa pracownika i obowiązki pracodawcy
str. 7


1. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
str. 7

2. Wolne dni na poszukiwanie pracy
str. 9

3. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
str. 10

4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
str. 11

5. Odprawy
str. 13

5.1. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
str. 13

5.2. Odprawa emerytalna i rentowa
str. 14

6. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy
str. 15

6.1. Świadectwo pracy
str. 15

6.2. Opinia o byłym pracowniku.
str. 19

7. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy.
str. 19

8. Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.
str. 20

Część II
Rozwiązanie umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach
str. 21


1. Wypowiedzenie umowy o pracę
str. 21

1.1. Czy okres wypowiedzenie umowy na czas określony może wynosić 3 miesiące?
str. 21

1.2. Czy w okresie wypowiedzenia pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy?
str. 23

1.3. Czy wypowiedzenie umowy o pracę wręczone pierwszego roboczego dnia pracy rozpocznie bieg od tego właśnie dnia, czy dopiero od pierwszego dnia następnego miesiąca?
str. 25

1.4. Czy pracodawca powinien ponownie konsultować ze związkami zawodowymi datę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?
str. 26

1.5. Czy wypowiedzenie, wysłane pocztą elektroniczną, jest skuteczne?
str. 28

1.6. Czy zwolnienie lekarskie powoduję przesunięcie daty rozwiązania umowy o pracę?
str. 30

1.7. Jaki okres
str. obowiązuje pracownika, który jest zatrudniony w zakładzie pracy 5,5 miesiąca?
str. 31

1.8. Czy przysły pracownik może rozwiązać umowę w okresie od nia zawarcia umowy o pracę do dnia rozpoczęcia pracy?
str. 32

2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
str. 35

2.1. Kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu, gdy pracownik nie odebrał pisma i pozostawiono awizo?
str. 35

2.2. Jaką datę rozwiązania stosunku pracy należy umieścić w świadectwie pracy?
str. 36

2.3. Czy pracodawca ma prawo skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca?
str. 37

2.4. Na jakiej podstawie pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, który nie został dopuszczony do pracy przez lekarza?
str. 38

2.5. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?
str. 40

3. Świadectwo pracy
str. 42

3.1. Kiedy należy wystawić świadectwo pracy?
str. 42


Ukryj

Opis:

Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy o pracę to dopiero początek drogi, którą pracodawca i pracownik muszą przejść w celu ostatecznego, zgodnego z prawem zakończenia współpracy. W praktyce tego rodzaju zdarzeniom często towarzyszą negatywne emocje, które mogą spowodować, że strony popełnią błędy, których konsekwencje będą ponosiły jeszcze przez długi czas.

Szczegóły towaru


, 43
Rodzaj: e-poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: EBO-1006 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów