Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Mariusz Gumola, Tadeusz Waślicki, Marek Jurek, Krzysztof Klimek, Artur Kowalski, Radosław Kowalski, Tomasz Krywan, Karol Różycki, Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw,
Seria:  E-PORADNIK
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: EBO-0998  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 7,92 zł. ( Oszczędzasz: 1,98 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 5

Część I
Nowe zasady rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodu
str. 7


1. Źródło regulacji
str. 7

2. Zakres i cel zmiany
str. 7

3. Dotychczasowy kształt regulacji
str. 8

4. Regulacje dotyczące wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych bezpośrednio
str. 9

5. Regulacje dotyczące wydatków amortyzowanych
str. 12

6. Regulacje dotyczące częściowej zapłaty zobowiązania
str. 14

7. Wejście w życie rozwiązań
str. 15

Część II
Organizacja w księgowości procesu korekty kosztów w przypadku nieuregulowania faktury
str. 16


1. Wstęp
str. 16

2. Problemy księgowe związane z art. 15b u.p.d.o.p. (art. 24d u.p.d.o.f.)
str. 17

3. Jakie problemy dla służb księgowych wynikają z omawianych przepisów podatkowych?
str. 19

4. Problemy księgowe wynikające z zakupu towarów i materiałów oraz amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
str. 22

4.1. Korekta z tytułu niezapłaconych towarów
str. 22

4.2. Korekta amortyzacji
str. 23

Część III
Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych
str. 25

Część IV
Korekta kosztów przez dłużnika w pytaniach i odpowiedziach
str. 35


1. W jaki sposób stosować przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów w przypadku rozliczania rozrachunków poprzez kompensatę wzajemnych należności i zobowiązań?
str. 35

2. Czy obowiązkowa korekta kosztów z tytułu nieuregulowanych płatności dotyczy też kosztów bezpośrednich?
str. 36

3. Jak liczyć proporcje zapłaconej faktury początkowej?
str. 38

4. Czy od dnia 1 stycznia 2013 r. należy wyksięgować z kosztów uzyskania przychodu także kwoty wynikające z faktur zagranicznych?
str. 41

5. Jak dokonuje się korekty kosztów sprzedanych towarów, gdy podatnik nie dokonuje wyceny rozchodu magazynowego metodą szczegółowej identyfikacji a wg zasad FIFO?
str. 42

6. Czy wystąpi konieczność korekty kosztów podatkowych, gdy zapłata za faktury nastąpi w formie weksla, który zostanie wykupiony przez jego wystawcę w terminie uzgodnionym z kontrahentem?
str. 43

7. Czy nowe przepisy o korekcie kosztów uzyskania przychodów, wprowadzają maksymalne ustawowe terminy płatności?
str. 45

8. Czy przepis art. 24d u.p.d.o.f. ma zastosowanie zarówno do podatników prowadzących PKPiR, jak i księgi rachunkowe?
str. 47

9. Czy części składowe wytworzonego towaru nieopłacone do dnia uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
str. 48

10. Czy biuro rachunkowe może zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli na żądanie klienta nie dokona korekty?
str. 49

11. Czy kwoty wynikające z poszczególnych rat należy zaliczać w koszty dopiero w momencie zapłaty danej raty?
str. 51

12. Czy płatność w ratach ma wpływ na moment uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu?
str. 53

13. Czy przepisy nakazujące podatnikom zmniejszać koszty uzyskania przychodów o odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych, mają zastosowanie w przypadku leasingu finansowego?
str. 55

Część V
Ewidencja nieopłaconych zobowiązań zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
str. 59


Ukryj

Opis:

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniach podatku dochodowego dla osób prawnych oraz fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku gdy nie dokonają one zapłaty swoich zobowiązań, przekraczając określone w ustawie terminy. Pomimo szczytnych celów, wprowadzone zmiany, skomplikowały znacznie kwestię rozliczeń podatkowych, nie pozostając bez wpływu na konieczność wypracowania określonych rozwiązań w sferze rachunkowości przez firmy funkcjonujące na rynku.

Rozliczenia podatkowe skomplikowały się bardzo, zwłaszcza dla podmiotów, które posiadają dużo faktur kosztowych i nie regulują na bieżąco swoich zobowiązań, albo posiadają wynegocjowane dłuższe terminy płatności niż 90 dni.

Poradnik "Korekta kosztów przez dłużnika - nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r." wyjaśnia:

  • kiedy należy dokonywać korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur,
  • czy trzeba dokonywać korekty odpisów amortyzacyjnych,
  • jak korygować koszty w przypadku kompensaty zobowiązań,
  • kiedy należy korygować koszty w przypadku płatności ratalnych,
  • jak poradzić sobie z korektą kosztów, jeżeli nasz system księgowy nie jest dostosowany do wprowadzonych zmian,
  • jak prowadzić ewidencję nieopłaconych zobowiązań zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
Adresaci:
Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele biur rachunkowych i doradcy podatkowi oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Szczegóły towaru


, 60
Rodzaj: e-poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: EBO-0998 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów