Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Stanisław Koc, Tomasz Krywan, Marcin Michalak, Małgorzata Niedźwiedzka, Karol Różycki, Tadeusz Waślicki,
Seria:  E-PORADNIK
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: EBO-0993  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 7,92 zł. ( Oszczędzasz: 1,98 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 5

Część I
Różnice kursowe w świetle prawa podatkowego i bilansowego
str. 7


1. Wprowadzenie
str. 7

2. Ogólne zasady ustalania różnic kursowych metodą podatkową
str. 8

3. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności (przychody)
str. 15

4. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązań (kosztów)
str. 18

5. Różnice kursowe od własnych środków lub wartości pieniężnych
str. 21

6. Różnice kursowe od kredytów i pożyczek
str. 26

7. Kompensata rozrachunków zagranicznych
str. 29

8. Ogólne zasady ustalania różnic kursowych metodą bilansową
str. 31

Część II
Różnice kursowe w pytaniach i odpowiedziach
str. 35


1. Jak należy rozliczać wpływ należności na rachunek z saldem ujemnym?
str. 35

2. Jak rozliczyć koszty delegacji zagranicznej pracownika?
str. 38

3. Czy stosując metodę stornowania należy wycofać wszystkie zapisy wyceny walut na koniec roku?
str. 42

4. Jaki kurs zastosować do faktury korygującej WNT?
str. 44

5. Co należy rozumieć pod pojęciem "5% powiększenia lub pomniejszenia wartości kursu" w przypadku różnic kursowych?
str. 47

6. Czy można zaksięgować w PKPiR, tzw. per saldo różnic kursowych, jeżeli wynika ono z płatności dokonanych w tym samym dniu i do tego samego kontrahenta?
str. 50

Ukryj

Opis:

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej otrzymywanie należności i ponoszenie kosztów w walucie obcej jest coraz powszechniejsze. Wiąże się to nie tylko z dokonywaniem transakcji z kontrahentami zagranicznymi, ale również z podróżami służbowymi, czy zaciąganymi kredytami. Zagadnienie to przysparza wielu księgowym dużo problemów, szczególnie na gruncie podatkowym.

Poradnik "Różnice kursowe bez tajemnic" stanowi kompleksowe omówienie zasad ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Autorzy szczegółowo omówili zasady ustalania różnic kursowych powstających przy zapłacie należności oraz zobowiązań, kompensacie rozrachunków zagranicznych, a także od własnych środków pieniężnych oraz od kredytów i pożyczek.

Z publikacji dowiesz się:

  • jakie są zasady ustalania różnic kursowych,
  • co oznacza faktycznie zastosowany kurs waluty,
  • jak księgować kompensatę rozrachunków zagranicznych,
  • jak rozliczyć koszty delegacji zagranicznej pracownika,
  • jaki kurs zastosować do faktury korygującej.
Zagadnienia omówione w poradniku zostały opatrzone licznymi przykładami.

Adresaci:
Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych.

Szczegóły towaru


, 51
Rodzaj: e-poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: EBO-0993 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów