Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Waldemar Gos, Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz, Marcin Michalak, Iwona Michalska, Małgorzata Niedźwiedzka, Marek Pepol, Ewa Rodziewicz, Maciej Soprych, Mikołaj Turzyński,
Seria:  E-PORADNIK
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: EBO-0992  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 7,92 zł. ( Oszczędzasz: 1,98 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Część I
Zdarzenia po dacie bilansu
str. 9


1. Wprowadzenie
str. 9

2. Istota i terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych
str. 9

3. Cechy ksiąg rachunkowych
str. 11

4. Zdarzenia po dacie bilansu
str. 13

5. Zdarzenia po dacie bilansu według MSR
str. 16

Część II
Zdarzenia po dacie bilansowej na przykładach
str. 18


1. Wstęp
str. 18

2. Przykłady
str. 20

2.1. Rozstrzygnięcie sprawy sądowej
str. 20

2.2. Sprzedaż, zakup aktywów po dacie bilansowej
str. 20

2.3. Dywidendy
str. 22

2.4. Kredyt bankowy, upadłość dłużnika, rozwiązanie umowy przez istotnego kontrahenta
str. 22

2.5. Zagrożenie kontynuacji działania
str. 24

Część III
Korekta podatku dochodowego za rok ubiegły po zamknięciu ksiąg rachunkowych
str. 25

Część IV
Korekty kapitału z tytułu błędu podstawowego
str. 28


1. Wprowadzenie
str. 28

2. Zdarzenia związane z popełnieniem błędu podstawowego
str. 28

3. Błąd podstawowy a regulacje MSR 8
str. 29

Część V
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w pytaniach i odpowiedziach
str. 31


1. Zdarzenia po dacie bilansu
str. 31

1.1. Czy faktury korygujące należy księgować w dacie ich wystawienia, czy też należy kierować się fakturą pierwotną i okresem, który jest korygowany w ich wyniku?
str. 31

1.2. Czy konieczne jest potwierdzanie należności na dzień bilansowy, gdy należność została uregulowana po dniu bilansowym?
str. 35

1.3. Czy musimy skorygować zapisy na koniec roku 2012 w związku z objęciem obowiązkiem badania sprawozdań finansowych?
str. 36

1.4. Czy należy dokonać odpisu aktualizacyjnego należności przeterminowanej na dzień bilansowy, jeżeli kontrahent część tej należności uregulował po dniu bilansowym?
str. 37

1.5. Jak należy zaksięgować korektę faktury sprzedaży z poprzedniego roku?
str. 38

1.6. Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych faktury, które nie zostały ujęte w PKPiR w poprzednim roku?
str. 39

1.7. Jakie zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, mogą kwalifikować się do ujęcia w wyniku roku poprzedniego?
str. 41

2. Błędy lat poprzednich
str. 44

2.1. Co może być uznane za błąd podstawowy?
str. 44

2.1. Czy można korygować sprawozdanie finansowe sprzed kilku lat?
str. 44

2.3. Jaki należy określić próg istotności?
str. 46

2.4. Co zrobić z kosztami, które zostały ujęte w poprzednich latach w zawyżonej wysokości?
str. 47

2.5. Czy błąd w spisie z inwentaryzacji za poprzedni, już zamknięty rok obrotowy, można uznać za błąd podstawowy?
str. 49

2.6. Czy możemy zaksięgować w 2012 r. odsetki, które powinniśmy zapłacić w latach 2008-2009?
str. 50

2.7. Czy wprowadzając inwestycję do ksiąg spółka ma prawo zaliczyć w koszty amortyzacji wartości umorzenia za lata poprzednie?
str. 52

2.8. Jak dokonać korekty błędnego przeniesienia kwoty podatku VAT do bilansu otwarcia po zatwierdzeniu sprawozdania?
str. 54

2.9. Jak należy zaksięgować stwierdzony błąd w inwentaryzacji w pozycji "roboty w toku"?
str. 56

Ukryj

Opis:

Zatwierdzenie sprawozdania następuje w okresie kilku miesięcy od dnia bilansowego. Pomiędzy dniem bilansowy a zatwierdzeniem firmy prowadzą normalną działalność operacyjną. Niektóre zdarzenia, mające miejsce przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, wpływają na jego kształt a w szczególności na wynik finansowy. Istotna zatem jest umiejętność oceny, które z tych zdarzeń wpłyną na wynik roku poprzedzającego, a które nie mają charakteru korygującego.

Z publikacji "Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich" dowiesz się przykładowo:

  • kiedy błąd można uznać za istotny,
  • które zdarzenia należy ująć w roku poprzednim, a które w roku bieżącym,
  • jak ująć faktury korygujące sprzedaż roku poprzedniego,
  • jak należy księgować zdarzenia, które nie zostały ujęte w księgach roku poprzedniego,
  • co zrobić z kosztami, które zostały ujęte w poprzednim roku w zawyżonej wysokości.
Adresaci:
Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych.

Szczegóły towaru


, 57
Rodzaj: e-poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: EBO-0992 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów