Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Rafał Kłagisz, Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Małgorzata Niedźwiedzka, Paweł Ziółkowski,
Seria:  E-PORADNIK
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: EBO-1010  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 7,92 zł. ( Oszczędzasz: 1,98 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 5

Część I
Koszty świadczeń pozapłacowych
str. 7


1. Przychód pracownika a świadczenia od pracodawcy
str. 7

2. Obowiązki pracodawcy w związku z wypłatą wynagrodzenia
str. 9

2.1. Pobór zaliczek na podatek dochodowy
str. 9

2.2. Pozostałe koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniem pracownika
str. 9

3. Możliwe rodzaje świadczeń od pracodawcy na rzecz pracowników
str. 10

3.1. Pakiety medyczne
str. 10

3.2. Impreza integracyjna
str. 13

3.3. Kształcenie pracowników
str. 14

3.4. Koszty podróży pracownika
str. 15

3.5. Programy motywacyjne pracowników
str. 16

3.6. Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
str. 16

3.7. Samochody służbowe
str. 18

3.8. Ubezpieczenia
str. 20

3.9. Inne świadczenia na rzecz pracowników zwolnione spod opodatkowania
str. 20

4. Świadczenia na rzecz pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
str. 21

Część II
Świadczenia na rzecz pracowników w pytaniach i odpowiedziach
str. 23


1. Pakiety medyczne
str. 23

1.1. Czy koszty całych składek ZUS i podatku od abonamentu medycznego pokrywa pracownik?
str. 23

1.2. Czy wartość abonamentu medycznego powinna być wykazana w PIT-11, czy w PIT-8C?
str. 28

1.3. Czy należy doliczać do przychodu pracownika wartość pakietu medycznego opłaconego za członka jego rodziny?
str. 30

2. Imprezy integracyjne
str. 31

2.1. Czy udział w imprezie integracyjnej pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne stanowi dla nich przychód podatkowy?
str. 31

2.2. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą uzyskują przychód podatkowy w związku z uczestnictwem w imprezie integracyjnej?
str. 33

2.3. Czy zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników, sfinansowanej z ZFŚS, stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?
str. 34

2.4. Czy udział w spotkaniu szkoleniowym stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jeśli w spotkaniu nie znajdują się elementy integracji?
str. 35

3. Kształcenie pracowników
str. 37

3.1. Czy kwota dofinansowania do kursu językowego pracownika stanowi przychód zwolniony z opodatkowania?
str. 37

3.2. W jaki sposób należy udokumentować w firmie wydatki na dokształcanie?
str. 41

4. Dowóz pracowników do pracy
str. 43

4.1. Czy wydatki na dowóz pracowników do pracy stanowią koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy i przychód do opodatkowania dla pracownika?
str. 43

4.2. Czy jeżeli pracodawca zapewnia pracowników dowóz do i z pracy, a pracownik zwraca mu 50% kosztów dowozu, to pozostała połowa wartości świadczenia stanowi przychód pracownika?
str. 48

Ukryj

Opis:

Coraz większa ilość pracodawców obok wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę stosuje inne sposoby wynagradzania swoich pracowników. Część z tych form wynagradzania podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, część natomiast jest z podatku zwolniona - i tym chętniej używana jest jako narzędzie dodatkowej motywacji, tym bardziej, że dla pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu.

Niestety w ostatnim czasie urzędy skarbowe i sądy coraz częściej wykazują profiskalne stanowisko i wymagają opodatkowania świadczeń, do których jeszcze niedawno było stosowane zwolnienie.

Jeśli chcesz zmotywować pracowników poprzez dodatkowe świadczenia, ale boisz się sporów z aparatem skarbowym zapoznaj się z publikacją "Świadczenia na rzecz pracowników", z której dowiesz się:

  • jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wypłatą dodatkowych świadczeń,
  • jakie świadczenia może zaoferować pracownikom pracodawca
  • jakie są ostatnie stanowiska urzędów skarbowych i sądów w zakresie nieodpłatnych świadczeń,
  • czy wszyscy pracownicy zaproszeni na imprezę integracyjną muszą zapłacić podatek,
  • czy wartość abonamentu medycznego trzeba wykazać w PIT-11,
  • jak udokumentować wydatki na dokształcanie pracownika.
Adresaci:

Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele biur rachunkowych i doradcy podatkowi.

Szczegóły towaru


, 49
Rodzaj: e-poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: EBO-1010 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów