Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Karol Różycki, Tomasz Krywan, Adam Bartosiewicz, Mariusz Jabłoński, Michał Wojtas, Paweł Ziółkowski,
Seria:  E-PORADNIK
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: EBO-0996  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 7,92 zł. ( Oszczędzasz: 1,98 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 5

Część I
Ulga na złe długi
str. 7


1. Wprowadzenie
str. 7

2. Rodzaje wierzytelności objętych ulgą na złe długi
str. 8

3. Warunki stosowania ulgi na złe długi
str. 9

4. Sposób i termin skorzystania z ulgi na złe długi
str. 10

5. Skutki późniejszego uregulowania należności przez dłużnika
str. 10

6. Obowiązek zawiadomienia o dokonaniu korekty
str. 10

7. Wyłączenia stosowania ulgi na złe długi
str. 11

8. Obowiązki i uprawnienia dłużnika zawiadomionego o korekcie
str. 13

9. Podsumowanie
str. 15

Część II
Korzystanie z ulgi na złe długi krok po kroku
str. 16


1. Wierzytelności, których termin płatności określony w umowie lub na fakturze upłynął przed 4 sierpnia 2012 r.
str. 16

Krok 1. Ocena czy spełnione są warunki pozwalające na skorzystanie z ulgi
str. 16

Krok 2. Zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi
str. 20

Krok 3. Brak zapłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez dłużnika
str. 21

Krok 4. Otrzymanie potwierdzenia odbioru zawiadomienia
str. 22

Krok 5. Dokonanie zmniejszenia podatku należnego
str. 22

Krok 6. Zawiadomienie urzędu skarbowego o skorzystaniu z ulgi na złe długi
str. 24

Krok 7. Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu korekty
str. 24

Krok 8. Uregulowanie należności przez dłużnika po dokonaniu korekty
str. 25

2. Wierzytelności, których termin płatności określony w umowie lub na fakturze upłynął 4 sierpnia 2012 r. lub później
str. 26

Krok 1. Ocena czy spełnione są warunki pozwalające na skorzystanie z ulgi
str. 27

Krok 2. Dokonanie zmniejszenia podatku należnego
str. 31

Krok 3. Uregulowanie należności przez dłużnika po dokonaniu korekty
str. 33

Część III
Ulga na złe długi w pytaniach i odpowiedziach
str. 35


1. Czy problem zapłaty i związanej z tym konieczności korekty VAT naliczonego eliminuje zapłata za faktury w formie weksla, który zostanie wykupiony przez jego wystawcę w terminie uzgodnionym z kontrahentem, któremu regulujemy należność w ten sposób?
str. 35

2. Na jakich zasadach podatnik może w 2013 r. skorzystać z ulgi na złe długi?
str. 37

3. Czy skorzystanie z ulgi na złe długi jest dobrowolne?
str. 39

4. Czy w przypadku gdy 150 dzień od terminu płatności minął w 2012 r., ale w roku tym nie minął 180 dzień, prawo do dokonania korekty VAT oraz obowiązek korekty podatku naliczonego powstał w styczniu według nowych zasad korzystania z ulgi na złe długi?
str. 40

5. Czy od 1 stycznia 2013 r. jednostki powiązane mogą korzystać z ulgi na złe długi w stosunku do swoich wzajemnych należności?
str. 41

6. Kiedy należy skorygować VAT naliczony z niezapłaconej faktury?
str. 42

7. Kiedy faktury niezapłacone, wystawione lub otrzymane przed dniem 1 stycznia 2013 r. podlegają korekcie VAT na nowych zasadach?
str. 43

Ukryj

Opis:

W praktyce obrotu gospodarczego często się zdarza, że kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W takiej sytuacji sprzedawca nie tylko traci zarobek, ale co gorsza obowiązany jest do zapłaty należnego podatku od towarów i usług z własnego rachunku. Jednak jeżeli jest zainteresowany odzyskaniem podatku należnego związanego z nieściągalnymi wierzytelnościami może korzystać z tzw. ulgi na złe długi.

Wierzyciel, który chce skorzystać z ulgi na złe długi musi jednak mieć świadomość, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. istotnie zmieniły się przepisy w tym zakresie, a zasady korzystania z tej ulgi różnią się zależnie od tego kiedy upłynął termin jej płatności. Jeśli chcesz poznać warunki stosowania ulgi na złe długi pozwalającej podatnikom na odzyskanie podatku należnego w przypadku nieuiszczenia zapłaty przez nabywcę zapoznaj się z publikacją "Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi".

Z publikacji dowiesz się:

  • kto może skorzystać z ulgi na złe długi,
  • w jakim terminie można skorzystać z ulgi na złe długi,
  • czy można skorzystać z ulgi na złe długi, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • jakie warunki należy spełnić w przypadku wierzytelności powstałych w 2012 r., a jakie do wierzytelności z 2013 r.
Publikacja zawiera omówienie przepisów regulujących tematykę ulgi na złe długi, a także praktyczne porady jak krok po kroku odzyskać podatek należny od niezapłaconych wierzytelności.

Adresaci:
Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele biur rachunkowych i doradcy podatkowi oraz osoby prowadzące własną gospodarczą.

Szczegóły towaru


, 44
Rodzaj: e-poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: EBO-0996 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów