Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Hubert Izdebski, Igor Zachariasz,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.02.2013 r.
Kod: KAM-1941;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 189,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 170,10 zł. ( Oszczędzasz: 18,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 13

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
str. 15


Uwagi wstępne
str. 17

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 33

Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie
str. 96

Rozdział 3. Planowanie przestrzenne w województwie
str. 242

Rozdział 4. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
str. 253

Rozdział 5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji
str. 262

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 367

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe
str. 368

Załączniki
str. 377


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (załączniki 1-7)
str. 379

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załączniki 1-9)
str. 388

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (załączniki 1-4)
str. 402

Bibliografia
str. 405

Wykaz orzecznictwa
str. 413


Ukryj

Opis:

Opracowanie zawiera teksty ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej - wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów ustawy, szeroko odnoszącym się do bogatego i często rozbieżnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, a także piśmiennictwa prawniczego.

Adresaci:
Komentarz jest adresowany do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, adwokatów i radców prawnych. Będzie przydatny również architektom urbanistom w ich pracy zawodowej oraz przedstawicielom nauk rawnych i studentom prawa zainteresowanym poszerzeniem wiedzy w tym zakresie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4152-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 424
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1941;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów