Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book





Autorzy: Bartłomiej Dobosiewicz, Marek Siwek, Rafał Skowron, Katarzyna Dudka (red. nauk.),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.03.2013 r.
Kod: KAM-2173;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Przedmowa
str. 9


1. Przepisy wstępne
str. 11

2. Uczestnicy procesu karnego
str. 17

3. Środki zapobiegawcze
str. 31

4. Postępowanie przed sądem I instancji
str. 36

4.1. Przebieg rozprawy głównej
str. 40

4.2. Postępowanie odwoławcze
str. 94

4.2.1. Dopuszczalność środka odwoławczego
str. 94

4.2.2. Wymogi formalne środka odwoławczego
str. 99

4.2.3. Granice środka odwoławczego
str. 103

4.2.4. Orzekanie przez sąd odwoławczy poza granicami środka odwoławczego
str. 107

4.2.5. Rozstrzygnięcia sądu odwoławczego
str. 116

4.2.6. Zakazy reformationis in peius i reguły ne peius
str. 118

4.2.7. Przebieg rozprawy odwoławczej i posiedzenia odwoławczego
str. 124

5. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
str. 129

6. Koszty postępowania
str. 135

Bibliografia
str. 145

Wykaz orzeczeń
str. 149

Akty prawne
str. 157

Indeks rzeczowy
str. 159



Ukryj

Opis:

W książce zaprezentowano ponad sto kazusów z zakresu postępowania karnego wraz z rozwiązaniami opartymi na bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego, sadów powszechnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także na poglądach doktryny procesu karnego.

Opracowanie niemal w całości powstało na podstawie prawdziwych stanów faktycznych, z którymi autorzy zetknęli się w trakcie pracy zawodowej. Rozwiązania kazusów nie ograniczają się tylko do wskazania gotowych odpowiedzi, lecz również umożliwiają zdobycie umiejętności ich analizowania. Szczególnie przydatna może się okazać cześć zbioru dotycząca postępowania przed sądem I i II instancji, a także ta, w której przedstawiono zagadnienia z zakresu kosztów procesu, zazwyczaj pomijane w tego rodzaju opracowaniach.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich oraz studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4202-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 164
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Karne postępowanie / Skarga na przewlekłość postępowania
Kod: KAM-2173;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów