Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2013:

Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola

XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych

więcej

Autorzy: Mirosław Stec, Ryszard Paweł Krawczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2180:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9


Teresa Dębowska-Romanowska
Na dwudziestolecie powstania regionalnych izb obrachunkowych...
str. 13

Leon Kieres
Prawo europejskie wobec samorządu terytorialnego
str. 20

Bogdan Cybulski
Od Głównej Izby Obrachunkowej Księstwa Warszawskiego do regionalnych izb obrachunkowych
str. 37

Mirosław Stec, Adam Krzywoń
Zasada adekwatności finansowania samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
str. 70

Krystyna Piotrowska-Marczak
Istota podziału finansów sektora publicznego na rządowy i samorządowy (założenia i rzeczywistość)
str. 90

Wiesława Miemiec, Przemysław Pest
Normatywne kryteria wyrównywania poziomego dochodów gmin i powiatów
str. 105

Jadwiga Glumińska-Pawlic
Czy nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego ograniczają ich samodzielność?
str. 128

Joanna M. Salachna
Założenia i realia nadzoru regionalnych izb obrachunkowych w zakresie wieloletniego prognozowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego
str. 153

Krystyna Sawicka
Akty prawa miejscowego w sprawie dotacji udzielanych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych
str. 166

Grzegorz Czarnocki, Klaudia Stelmaszczyk
Kształtowanie się prawnych instrumentów zaciągania przez gminę zobowiązań wykraczających poza ramy roku budżetowego na przestrzeni dotychczasowej działalności regionalnych izb obrachunkowych
str. 200

Wojciech Gonet
Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad procesem restrukturyzacji finansów jednostki samorządu terytorialnego - zarys problematyki
str. 218

Andrzej Borodo
Z problematyki prawnej środków nadzorczych stosowanych przez regionalne izby obrachunkowe
str. 233

Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski
Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jednostek samorządu terytorialnego
str. 246

Piotr Walczak
Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych - stan obecny i perspektywy przekształceń
str. 272

Ryszard P. Krawczyk
Funkcja informacyjna Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz regionalnych izb obrachunkowych w latach 2003-2012
str. 283

Maciej Barczyński, Tadeusz Dobek, Agnieszka Wolny
Regionalne izby obrachunkowe w statystyce
str. 328

Aneks 1
str. 351

Aneks 2
str. 369

Autorzy
str. 451


Ukryj

Opis:

Jubileusz XX lat istnienia regionalnych izb obrachunkowych - trwałego elementu polskiej rzeczywistości ustrojowej - jest odpowiednim momentem na podsumowanie ich funkcjonowania, zarówno z historycznego, jak i doktrynalnego punktu widzenia, poprzez odpowiedzi na pytania podstawowe: o ich ustrojowa pozycje, role w systemie finansów publicznych, charakter wykonywanych zadań (nadzorczych, kontrolnych, opiniodawczych i szkoleniowych), jak również z perspektywy bardzo praktycznej, czyli wykładni aktualnie obowiązujących przepisów.

Publikacja stanowi zbiór opracowań dotyczących aktualnych problemów samorządu terytorialnego i regionalnych izb obrachunkowych oraz relacji między nimi, a także między izbami a organami administracji rządowej.

Autorami poszczególnych artykułów są przedstawiciele nauki z czołowych ośrodków uniwersyteckich, jak również osoby praktycznie stosujące przepisy komentowane w tej publikacji, czyli pracownicy regionalnych izb obrachunkowych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym zwłaszcza przedstawicieli środowisk samorządowych. Ponadto opracowanie może służyć wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem regionalnych izb obrachunkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4207-0 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 456
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2180:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów