Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia

Tytuł oryginału: Measuring Efficiency in Health Care. Analytic Techniques and Health Policy

więcej

Autorzy: Rowena Jacobs, Peter C. Smith, Andrew Street,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1968;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 75,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 72,11 zł. ( Oszczędzasz: 3,79 zł. )

Spis treści: 

Słowo od tłumacza
str. 9

Wstęp
str. 11

Podziękowania
str. 13

Wykaz skrótów
str. 15

1. Efektywność w ochronie zdrowia
str. 17


1.1. Wprowadzenie
str. 17

1.2. Zapotrzebowanie na analizę efektywności w ochronie zdrowia
str. 18

1.3. Efektywność organizacji
str. 20

1.4. Analityczne techniki pomiaru efektywności
str. 25

1.5. Doświadczenie z analizą efektywności w ochronie zdrowia
str. 28

1.6. Cel książki
str. 29

2. Składniki modelu efektywności
str. 31


2.1. Wprowadzenie
str. 31

2.2. Jednostki analizy
str. 33

2.3. Czym są produkty w ochronie zdrowia?
str. 35

2.3.1. Wyniki zdrowotne
str. 36

2.3.2. Miary działalności
str. 40

2.4. Określanie wartości produktów ochrony zdrowia
str. 41

2.5. Czynniki wytwórcze
str. 42

2.5.1. Praca
str. 42

2.5.2. Kapitał
str. 44

2.5.3. Streszczenie
str. 45

2.6. Ograniczenia środowiskowe
str. 45

2.7. Wyzwania praktyczne
str. 49

2.8. Wnioski
str. 50

3. Analiza stochastycznej funkcji granicznej (SFA) dla danych przekrojowych
str. 52


3.1. Wprowadzenie
str. 52

3.2. Analizy stochastycznej funkcji granicznej
str. 53

3.2.1. Którą funkcję estymować - produkcji czy kosztów?
str. 53

3.2.2. Czy przekształcać zmienne?
str. 54

3.2.3. Czy estymować funkcję wielkości całkowitych, czy przeciętnych?
str. 55

3.2.4. Które zmienne objaśniające uwzględnić?
str. 58

3.2.5. Jak modelować resztę?
str. 61

3.2.6. Jak uzyskiwać oszacowania efektywności?
str. 67

3.3. Studium przypadku - analiza szpitali brytyjskich
str. 68

3.4. Wnioski
str. 77

4. Analiza stochastycznej funkcji granicznej (SFA) dla danych panelowych
str. 79


4.1. Wprowadzenie
str. 79

4.2. Efektywność niezmienna w czasie
str. 80

4.2.1. Zastosowanie empiryczne
str. 84

4.3. Efektywność zmieniająca się w czasie
str. 88

4.3.1. Zastosowanie empiryczne
str. 90

4.4. Nieobserwowana heterogeniczność
str. 91

4.4.1. Zastosowanie empiryczne
str. 93

4.5. Podsumowanie i analiza wrażliwości
str. 95

4.6. Wnioski
str. 98

5. Metoda DEA (analiza danych granicznych)
str. 100


5.1. Wprowadzenie
str. 100

5.2. Metodologia DEA
str. 100

5.2.1. Efektywność zorientowana na czynniki wytwórcze
str. 101

5.2.2. Efektywność zorientowana na produkty
str. 103

5.2.3. Metoda DEA w praktyce
str. 104

5.3. Rozważania o metodzie DEA
str. 109

5.3.1. Czy przyjąć stałe, czy zmienne korzyści skali?
str. 109

5.3.2. Jaką orientację przyjąć - na czynniki wytwórcze czy na produkty?
str. 113

5.3.3. Czy do wag zastosować ograniczenia?
str. 115

5.3.4. Jak uporać się z luzami?
str. 117

5.3.5. W jaki sposób przeprowadzić specyfikację i ocenę jakości modelu DEA?
str. 119

5.3.6. Jak dostosować model do czynników środowiskowych?
str. 123

5.4. Studium przypadku - analiza szpitali brytyjskich
str. 125

5.4.1. Metody i dane
str. 125

5.4.2. Specyfikacje modelu
str. 128

5.4.3. Wyniki
str. 129

5.5. Wnioski
str. 134

6. Indeks Malmquista
str. 135


6.1. Wprowadzenie
str. 135

6.2. Metodologia Malmquista
str. 136

6.2.1. Ilustracja graficzna
str. 136

6.2.2. Ogólna postać indeksu Malmquista
str. 139

6.3. Zastosowania indeksu Malmquista
str. 143

6.4. Studium przypadku - analiza szpitali brytyjskich
str. 144

6.4.1. Metody i dane
str. 144

6.4.2. Specyfikacje modelu
str. 147

6.4.3. Wyniki
str. 148

6.5. Wnioski
str. 152

7. Porównanie SFA i DEA
str. 154


7.1. Wprowadzenie
str. 154

7.2. Dlaczego SFA i DEA dostarczają różnych oszacowań efektywności?
str. 154

7.3. Pozostałe różnice między SFA i DEA
str. 156

7.4. Studium przypadku - porównanie różnych metodologii
str. 158

7.4.1. Metody i dane
str. 158

7.4.2. Specyfikacje modelu
str. 160

7.4.3. Wyniki
str. 161

7.5. Wnioski
str. 166

8. Pomiar efektywności - nierozwiązane kwestie i wyzwania
str. 168


8.1. Wprowadzenie
str. 168

8.2. Wagi produktów
str. 168

8.3. Modelowanie procesu produkcji
str. 172

8.4. Ograniczenia środowiskowe
str. 175

8.5. Efekty dynamiczne
str. 177

8.6. Wnioski
str. 178

9. Alternatywne podejścia do mierzenia działalności
str. 180


9.1. Wprowadzenie
str. 180

9.2. Modelowanie wielostopniowe
str. 181

9.3. Uogólnione modelowanie statystyczne
str. 187

9.3.1. Przykład ilustrujący
str. 192

9.4. Regresja pozornie niezależna (SUR) w podejściu wielostopniowym
str. 196

9.4.1. Przykład ilustrujący
str. 197

9.5. Wnioski
str. 202

10. Wnioski
str. 204


10.1. Wprowadzenie
str. 204

10.2. Wagi produktów
str. 205

10.3. Podział nieobjaśnionego zróżnicowania
str. 206

10.4. Nierozwiązane kwestie techniczne
str. 208

10.5. Dla kreatorów polityki i ustawodawców
str. 210

Aneks. Opis danych
str. 213

Bibliografia
str. 217

Spis ilustracji
str. 229

Spis tabel
str. 231

Indeks
str. 233


Ukryj

Opis:

Wydatki na ochronę zdrowia mają znaczny udział w budżetach narodowych, dlatego dążenie do efektywności stało się najważniejszym celem decydentów w większości systemów ochrony zdrowia. Analiza i pomiar efektywności są jednak niezwykle złożonym przedsięwzięciem ze względu na różnorodne cele podmiotów w ochronie zdrowia i luki w systemach informacyjnych. W reakcji na tę złożoność rozwinęły się badania dotyczące analizy efektywności organizacji.

Książka zawiera aktualną i krytyczną ocenę możliwości i ograniczeń analizy efektywności stosowanej w ochronie zdrowia. Przedstawiono w niej najważniejsze techniki mierzenia efektywności systemów i organizacji, do których należą analiza danych granicznych (metoda DEA - data envelopment analysis) oraz analiza stochastycznej funkcji granicznej (stochastic frontier analysis). Ponadto praca zawiera omówienie nowych, interesujących propozycji metodologicznych. Zastosowanie tych technik pozwala uzyskać aktualną i użyteczną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów podmiotów leczniczych, przedstawicieli władz samorządowych i osób, które podejmują decyzje wpływające na jakość i dostępność świadczeń medycznych, a także wykładowców i studentów takich kierunków jak zarządzanie, zdrowie publiczne i ekonomia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3832-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 236
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: KAM-1968;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów