Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach

Prawo do świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń. Pracownicy pomocy społecznej. Decyzje w sprawach pomocy społecznej

więcej

Autorzy: Iwona Sierpowska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15.02.2013 r.
Kod: KAM-2100;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Zasady i cele pomocy społecznej. Zakres podmiotowy prawa do świadczeń
str. 13

Rozdział 2
Dochód
str. 54


2.1. Pojęcie i składniki dochodu
str. 54

2.2. Dochód a alimenty
str. 79

2.3. Dochód z gospodarstwa rolnego
str. 84

2.4. Ustalanie i zmiana dochodu
str. 95

Rozdział 3
Świadczenia
str. 120


3.1. Świadczenia pieniężne
str. 120

3.2. Świadczenia niepieniężne
str. 184

Rozdział 4
Proceduralne aspekty udzielania pomocy społecznej
str. 204


4.1. Przebieg postępowania administracyjnego
str. 204

4.2. Rodzinny wywiad środowiskowy
str. 224

4.3. Decyzje w sprawach pomocy społecznej
str. 240

Rozdział 5
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
str. 269


5.1. Domy pomocy społecznej
str. 269

5.2. środowiskowe domy samopomocy
str. 299

5.3. inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej
str. 314

5.4. podmioty niepubliczne w pomocy społecznej
str. 322

Rozdział 6
Kadry pomocy społecznej
str. 336


6.1. Pracownicy socjalni
str. 336

6.2. Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
str. 373

6.3. Inni pracownicy pomocy społecznej
str. 382

Bibliografia
str. 387


Ukryj

Opis:

W publikacji w przystępnej formie pytań i odpowiedzi przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu pomocy społecznej. Stanowią one odzwierciedlenie problemów, które pojawiły się w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych. Autorka omawia konkretne stany faktyczne, interpretuje przepisy prawa i wskazuje sposoby rozwiązania problemowych sytuacji. Przedstawia także przykłady stosowania innych aktów prawnych z ustawą o pomocy społecznej oraz analizuje najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu pomocy społecznej.

W książce zaprezentowano tematykę dotyczącą m.in.: dochodu w pomocy społecznej, stosowania zasad ogólnych pomocy społecznej, przyznawania określonych świadczeń, ustalania właściwości organu, przeprowadzania postępowania dowodowego i weryfi kacji decyzji administracyjnych oraz zatrudniania pracowników socjalnych i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej – ułatwi im wykonywanie obowiązków i pomoże znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w pracy. Książka będzie przydatna także pracownikom naukowo-dydaktycznym zajmującym się pomocą społeczną oraz sędziom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4214-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 388
Rodzaj: opracowanie , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2100;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów